4 cách để chống lại hệ thống bình luận mới của YouTube


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Với sự hít thở của Google cho khối hệ thống bình luận của YouTube, những hiện tại bạn phải có tài khoản riêng Google+ để viết bình luận. Google còn được nghĩ phép người dùng đăng các URL trong bình luận và số ký tự là vô hạn.

Để vô hiệu hóa hoặc hít thở các bình luận YouTube, giải bày này sẽ lôi kéo 3 phần lan rộng ra (extension) cho Firefox hoặc Chrome, và 1 script người dùng (userscript).

Đầu tiên là phần lan rộng ra Chrome, Reddit Comments for YouTube. Extension này thay bằng các bình luận YouTube bằng “thread” bình luận Reddit liên kết với video. Và nếu không còn bình luận Reddit nào cho video, bạn cũng cũng đều sở hữu thể sử dụng 2 liên kết ở trên cùng của phần bình luận để chuyển đổi giữa các bình luận YouTube và các bình luận Reddit.

Đối với những người dùng Firefox, có 1 extension làm công chuyện với cùng 1 khối hệ thống bình luận Google+ mới là Comment Snob. Nó đã nhận được được sẵn cho Firefox (chỉ còn Firefox trên phía 2 bên máy tính pc Window 8) cũng đúng Chrome (nhưng vẫn chưa làm công chuyện với trình duyệt trên phía 2 bên máy Mac).

4 cách để làm được hạn lại khối hệ thống bình luận mới của YouTube

Comment Snob được nghĩ phép bạn tùy chỉnh thiết lập tùy chỉnh thiết lập một loạt lề luật để lọc các bình luận YouTube. Bạn cũng đều sở hữu thể lọc ra những bình luận thô lỗ, mắc lỗi chính tả, chấm câu thừa, tổng thể viết hoa… Extension đó cũng chặn các bình luận với cùng 1 đôi từ khóa hoặc cụm từ bạn chọn.

Có một extension Chrome khác là Turn off Youtube Comments Toggle. Nó ẩn các bình luận đi đã có sẵn trước nghe đâung thêm liên kết Comments vào giữa About (Giới thiệu) và Share (Chia sẻ) bên dưới video, được nghĩ phép bạn ẩn/hiện các bình luận.

Cuối cùng là userscript Toggle Youtube Comments. Khi được kích hoạt, nó sẽ bị bị ẩn các bình luận YouTube cùng theo với cùng 1 đôi những nguyên tố khác trên trang như sidebar, footer.

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343