Bài hướng dẫn WordPress REST API


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Contents

 • Giới thiệu WordPress REST API
 • Cách buổi chạm mặt của WordPress Rest API
 • Vì sao WordPress REST API có hư hỏng tới lập trình viên
 • 5 Bước để khởi động với WordPress REST API
 • Lời kết

Gần như tất cả các dân chuyên WordPress đều đã nghe tới REST API,phụ thuộc việc thêm chúng nó vào bản gốc năm 2015. Tuy nhiên, nờm nợp các trường phù liên kết chỉ những lập trình viên mau chóng mới dò la và dò la và nghiên cứu và phân tích sâu về tính năng nay hùng mạnh và uy lực này.

WordPress Rest API cho mặc mặc dù có tất cả các API rất có có hiệu quả được thích phù liên kết vào themes, phần mềm máy tính bảng và không những thế nữa nữa. Nói cách kế đến, nó giúp lập trình viên chia riêng front end khỏi việc vận hành dữ liệu, giúp phần mềm liên hệ với WordPress. Học cách ăn máy móc này này đó là mở lại cách cửa bất tận cơ hội để mở mang ra WordPress website của chúng ta.

Trong bài lãnh đạo này, bên tôi sẽ mách bảoc ho bạn biết về dự án bđs WordPress Rest API, phân tích và lý giải vì sao nó là 1 trong nghĩ suy đó lớn, và chỉ còn ít cách phần mềm. Hãy khởi động nhanh thôi nào!

Giới thiệu WordPress REST API

WP REST API project homepage

WordPress Representational State Transfer (REST) API dự án bđs là Bước tiến của WordPress trong công tác làm việc trở nên 1 duyên do phần mềm chính thức.  Sự có thời kì sống của REST API trong lõi WordPress là chứng thật cho sự này.

Dự án được upload trước mắt lên GitHub for development tháng Sáu 2013 bởi Ryan McCue và Rachel Baker. Plugin đơn lập REST API được đã tích phù liên kết vào WordPress core tháng 9 năm 2015, sau thời điểm sẽ có được nờm nợp sự ủng hộ từ cộng đồng dân cư và gây thiện cảm hơn 100 người đóng góp vào vấn đề hoàn mỹ cơ hội cho nó.

Từ khi trình làng trong WordPress core, REST API đã làm được không ít người dùng. Đây là cách để cải tạo dự án bđs của chúng ta, được truyền hiệu ứng bởi những trường phù liên kết một cách một cách kế đếnh quan trên trời đất như sau:

 1. Event Espresso sử dụng REST API để cung ứng cho lập trình viên cơ hội truy nhập lệ cơ sở hạ tầng nội bộ, làm cho sự đổi thay app dựa theo dv của họ thuận tiện hơn
 2. Simmer giúp lập trình viên truy nhập lệ API để mở mang ra tính năng phiếu chi thành một số phần mềm chính thức hoặc thông số kỹ thuật thiết lập thông số kỹ thuật thiết lập themes.
 3. JoinIn tăng sức khỏe cho  widget ’embeddable’ bằng REST API, khiến nó thịnh hành bởi những luồng dữ liệu thích phù liên kết bất kỳ chốc lát nào nó hiển thị.

Đây thuần tuý bề nổi của tảng băng mà những nghĩ suy đó sáng tạo hơn rất có có hiệu quả ăn lẫn REST API. Tuy nhiên hãy hướng về thêm cách REST API hoạt động các hình thức giải trí.

Cách buổi chạm mặt của WordPress Rest API

Nói ngắn gọn, REST API hoạt động các hình thức giải trí bằng coi xét dữ liệu từ một nơi tới nơi khác mà đang không truy nhập trực tiếp vào database hoặc giao diện người dùng. Có nhiều dạng lạ mắt nhau Application Programming Interfaces (APIs), nhưng REST tiêu biểu đặc biệt vì là 1 trong số chuẩn đổi thay.

REST APIs được báo cáo ở Hyper Text Transfer Protocol (HTTP), sử dụng kết cấu JavaScript Object Notation (JSON). Nhưng đội hình nhân viên chuyên môn đó được nhìn nhận phép API sử dụng cái nôi web có 1 không hai để đưa dữ liệu thực thi y như lời khẳng đinh JavaScript objects.

Nếu bạn chưa chốc lát nào làm công chuyện với JavaScripts hoặc object notation trước kia, rất có có hiệu quả khởi động bằng sự việc học chủ chốt về JSON. Khi đã quyen với nghĩ suy đó của REST API, hãy hướng về về những hư hỏng lớn nó giành cho lâp trình viên WordPress.

Vì sao WordPress REST API có hư hỏng tới lập trình viên

WordPress REST API Handbook

WordPress REST API là 1 trong kết nối mở từ bất kỳ WordPress nào tới bất kỳ phần mềm nào trên web server hoặc duyên do sử dụng nào. Có có tức là bạn chỉ bị giới hạn bởi cơ hội hình dung của chính mình trong công tác làm việc việc lợi thế WordPress. Bạn rất có có hiệu quả dựng bất kỳ phần mềm nào, lập trình bất kỳ duyên do hoặc ngôn ngữ nào, sử dụng WordPress để coi xét dữ liệu qua REST API. Ứng dụng thật tế cực kì lớn, vì WordPress có cộng đồng dân cư sử dụng rất đông và mở.

Hơn nữa, vì REST API dựa theo JavaScript, việc tập trùng vào API ghi lại bước chuyển về ngôn ngữ lập trình nào trọng đại để học. Bạn rất có có hiệu quả JavaScript nền server là 1 trong PHP mới. Việc này rất có có hiệu quả nhìn thấy trong phần mềm mới của WordPress.com, Calypso, vận hành trọn vẹn trên JavaScript và REST API.

Bằng cách chuẩn hóa phần mềm (gồm WordPress’ core) liên hệ với dữ liệu WordPress, công đoạn đổi thay WordPress sẽ thuận tiện hơn và mềm mịn và mềm mịn hơn. Còn nữa, nó sẽ dễ tương thích với duyên do thứ 3 hơn.

Tuy nhiên, công đoạn chuyển đổi rất có có hiệu quả hơi khắc nghiệt, này đó là lý do tại sao trọng đại cực kì để học cách ăn công nghệ thông tin này bây chừ. Đã đến khi học những bước đầu sử dụng REST API để  được áp dụng cho dự án bđs của chúng ta rồi đấy!

 

5 Bước để khởi động với WordPress REST API

Như đã nói ở phí a trên REST API rất có có hiệu quả được ăn lẫn bất kỳ phần mềm hay ngôn ngữ lập trình nào để gọi một HTTP endpoint (y như lời khẳng đinh tất cả). Vì vậy, chúng ta sẽ tập trung sử dụng command line để thực thi REST API requests, vì nó là cách thuận tiện nhất và ít lỗi lập trình nhất mà rất có có hiệu quả diễn ra trong các năm học.

Để làm vậy, bạn sẽ kiến nghị mở Command Line Interface (CLI) trên gò máy tính của chúng ta – Terminal trên macOS hay Linux, và Command Prompt trên Windows. CLI được nhìn nhận phép bạn trực tiếp liên hệ với REST API, mà chẳng phải viết thêm scripts để yêu và coi xét thông tin. Bất kỳ request nào được tiến hành trên CLI rất có có hiệu quả được scripts thành PHP, JavaScript, và ngôn ngữ khác nhưng mỗi phương thức sẽ lạ mắt nhau. Ra lệnh trong CLI là thuần tuý cùng một cách một cách kế đếnh quan. Chỉ kiến nghị gõ command bạn kiến nghị vàn hấn ENTER trên bàn phím keyboar.

Chúng mình cũng khuyên tạo một site demo trên gò máy tính, thay vì hoàn chỉnh bài lãnh đạo này trên site chạy thật. Cuối cùng, bạn chỉ kiến nghị thiết tạo site WordPress bản 4.4 trở lên trên là được. Khi đã sẳn sàng, hãy khởi động học thôi!

B1: Làm quen với các đối với chính của REST API

Trước khi khởi động, hãy làm quen đối với cả REST APIs trước lúc sự chuyến qua giữa. Có 5 đối với chính và thuật ngữ bạn kiến nghị nắm vững. Hãy liếc qua chúng:

 1. ‘Routes’ và ‘Endpoints’. Đây là phần trọng đại nhất của REST API kiến nghị. Route giúp bạn dịch chuyển qua endpoints, khi mà một phương thức HTTP nhất mực (thí dụ: một dataset tĩnh hoặc một action) kết nối tới một route nhất mực. Ví dụ, /wp-json/ là route được lập trình y như lời khẳng đinh một endpoint để cho chúng ta thấy các route khả dụng.
 2. Requests. Được nói lên để kích hoạt đúng endpoints và chuyển dữ liệu đi.
 3. Responses. Cung cấp dữ liệu được kiến nghị hoặc trả về lỗi để bạn biết có gì đó không ổn định.
 4. Schemas. Những mẫu responses, để bạn luôn biết đáng ra nơi nào kiến nghị tìm tạo nên đúng dữ liệu.
 5. Controller classes. Trong điều kiện đi cùng theo của layman, họ được nhìn nhận phép dựng route và endpoint riêng. Bây giờ, bạn không càng phải nghĩ tới những điều đó, cho mặc dù rất có có hiệu quả chúng sẽ tiện ích sau thời điểm.

Khi bạn đã hiểu 5 đối với trên, bạn rất có có hiệu quả khởi động đào sâu vào REST API, khởi động với endpoints.

B2: Tìm hiểu về những Endpoints REST API tiện ích nhất

WordPress REST API cho bạn một sách mẫu gồm tất cả các endpoints tiện ích. Trước tiên, bạn kiến nghị biết kết cấu làm làm sao một HTTP gọi tới một REST API. Cơ bản mỗi đợt WordPress REST API gọi như sau, (thay thế yourdomain.com thành tên miền của chúng ta):

http://yourdomain.com/wp-json/

Bạn rất có có hiệu quả thử kết nối bằng phương pháp thức thực thi lệnh curl trong CLI bằng URL của riêng bạn:

curl -X OPTIONS -i http://yourdomain.com/wp-json/

Bạn sẽ dành được chào bằng một báo cáo HTTP thành đạt. Sau đó bạn rất có có hiệu quả sự chuyến qua giữa và lặp lại câu lệnh này với các endpoints chính. Lần này, chúng ta sẽ dùng Get của curl.

Để lấy bản kê JSON của 1 post WordPress, bạn rất có có hiệu quả dùng  lệnh sau:

curl -X GET -i http://yourdomain.com/wp-json/wp/v2/posts

Ngoài ra, hãy thử chu chỉnh những trang đang sẵn có thời kì sống của WordPress:

curl -X GET -i http://yourdomain.com/wp-json/wp/v2/pages
Bạn rất có có hiệu quả nghiệm với mỗi endpoints sau (và trong không ít không những thế nữa!)trong CLI để xem máy tìm kiếm results page mỗi đợt gọi.

Bước 3: Học cách chứng thật API chủ chốt của REST API

Đã đến thời điểm hướng về về nhữngh xác thực. Một số actions và data trong REST API là public, nhưng những phần khác kiến nghị đăng nhập dưới dạng administrator. Tuy nhiên, với REST API, không có nhữngh để đăng nhập. Ngoài trừ việc bạn chứng thật bạn trước lúc gọi mỗi câu lệnh kiến nghị quyền admin, y như lời khẳng đinh hiển thị những mô tả chưa public hoặc cập nhật bài post.

Bằng cách cài đặt plugin WordPress REST API Basic Auth.Đây là plugin thí nghiệm để học về REST API mau chóng, nó cấm chuyên để sử dụng những site đã vận hành.  Tuy nhiên, công đoạn cài đặt cũng đúng các plugin khác.

Khi Basic Auth đã và đang được cài đặt, bạn rất có có hiệu quả chứng thật qua CLI với cờ user. Đây là thí dụ làm sao để được áp dụng chứng thật cho user, bằng phương pháp thức dùng curl để hiển thị các chạm mặt màn trình diễn không được xuất bản.:

curl -X GET --user username:mật khẩu đăng nhập -i http://yourdomain.com/wp-json/wp/v2/posts?status=draft
Chứng thực sẽ dành được có thị hiếu mỗi đợt bạn rất thích hiển thị những thông tin không được công khai. Khi bạn đã biết về việc xác thực, bạn rất có có hiệu quả hướng về thêm những sàng lọc khác được khuyên dùng trong bởi the REST API documentation cho trang chính của chúng ta.

Bước 4: Chọn chạm mặt màn trình diễn trước mắt của chúng ta với REST API

Khi bạn đã hiểu làm làm sao sẽ tạo nên một call chủ chốt tới REST API sử dụng curl, hãy thử chọn một chạm mặt màn trình diễn. Đầu tiên, liệt kê tất cả chạm mặt màn trình diễn y như lời khẳng đinh bạn đã sắc trước kia:

curl -X GET -i http://yourdomain.com/wp-json/wp/v2/posts
 Tiếp theo, tìm ID của bài post bạn rất thích cập nhật. Bạn sẽ thêm ID này vào mức khoảng cuối query để chọn chỉ chạm mặt màn trình diễn đó:
curl -X GET -i http://yourdomain.com/wp-json/wp/v2/posts/
 Bạn rất có có hiệu quả sử dụng nó cho bất kỳ ID nào cho bất kỳ endpoint REST API nào, cho mặc mặc dù có bạn rất thích hiện một trong các những viết, trang hoặc taxonomy.

Bước 5: Cập nhật chạm mặt màn trình diễn WordPress với REST API

Cuối cùng, hãy thử cập nhật chạm mặt màn trình diễn. Thay vì sử dụng lệnh OPTION và GET, lần này chúng ta sẽ dùng POST để đổi thay. GET được sử dụng làm đọc dữ liệu, POST được sử dụng làm gửi nó đi.

Hãy đổi thay tiêu đề chạm mặt màn trình diễn., bằng phương pháp thức gửi kiến nghị POST với chứng thật. Thay đổi sẽ dành được chia sẽ bằng phương pháp thức dùng cờ d tại cuối mỗi lệnh. Bạn sẽ chuyển một đối tượng người dùng JavaScript với biết title thành một độ quý và hiếm khác, y như lời khẳng đinh My New Title, như lệnh phía phía bên dưới:

curl -X POST --user username:mật khẩu đăng nhập http://yourdomain.com/wp-json/wp/v2/posts/ -d '{"title":"My New Title"}'
 Hãy chắc bạn đã thay thế username mật khẩu đăng nhập, post ID và tiêu đề với đúng thông tin của chúng ta. Bạn rất có có hiệu quả chọn lại mỗi chạm mặt màn trình diễn để xác thực đổi thay.
curl -X GET -i http://yourdomain.com/wp-json/wp/v2/posts/
 Chúc mừng! Bạn đã đổi thay thành đạt lần trước mắt với quyền quản trị bằng phương pháp thức dùng WordPress REST API. Tất nhiên, bài lãnh đạo chủ chốt này cực khó rất có có hiệu quả rất có có hiệu quả thể hiện REST API rất có có hiệu quả làm cái gi, nhưng đặc tính này chính là nắm chủ chốt vì mọi sự mở mang ra đều phải rất có có hiệu quả!

Lời kết

WordPress REST API là 1 trong phần hùng mạnh và uy lực của lõi WordPress, một trong các những lập trình viên đã hướng về kỹ về cơ hội của chú tâm quan trọngng. Kết quả nếu khách hàng khởi động hướng về sớm và học các bước thực hiện công chuyện với nó rất có có hiệu quả khiến bạn trở nên một lập trình được nờm nợp ưu thế hơn, và giúp bạn tạo những phần mềm sử dụng WordPress làm framework.

Để tổng kết, này đó là cung thời gian những bước trước mắt kiến nghị học để liên hệ với WordPress REST API:

 1. Làm quen đối với của REST API.
 2. Tìm hiểu những REST API endpoints tiện ích nhất.
 3. Học cách chủ chốt của chứng thật qua REST API .
 4. Chọn bài post trước mắt của WordPress REST API.
 5. Cập nhật chạm mặt màn trình diễn WordPress với REST API.

Bạn có điều gì muốn hỏi về WordPress REST API không? Hãy cho bên tôi biết bằng phương pháp thức để lại bình luận phía phía bên dưới!

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343