Cách chia sẻ link, đăng bài lên Facebook, Twitter từ iOS 6


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Hướng dẫn bài viết tương tác cách giải bày đường link và đăng tin mới lên các mạng xã hội Facebook và Twitter từ iPhone hoặc iPad chạy iOS 6.

Chia sẻ link trang web lên Facebook hoặc Twitter từ iOS 6:

Mở trang web muốn giải bày trên trình duyệt web Safari:

Cách giải bày link, đăng tin lên Facebook, Twitter từ iOS 6

Nhấn vào tượng trưng “Share” ở dưới cuối ảnh trên nền:

Cách giải bày link, đăng tin lên Facebook, Twitter từ iOS 6

Để thăng đường link lên Twitter, bấm vào tượng trưng Twitter và điền thêm văn bản đi kèm:

Cách giải bày link, đăng tin lên Facebook, Twitter từ iOS 6

Cách giải bày link, đăng tin lên Facebook, Twitter từ iOS 6

Để thăng đường link lên Twitter/ Facebook, bấm vào tượng trưng Twitter/ Facebook và điền thêm văn bản đi kèm:

Cách giải bày link, đăng tin lên Facebook, Twitter từ iOS 6

Cách đăng tin lên Facebook hoặc Twitter trên iOS 6:

Với iOS 6, người dùng rất cũng có thể đăng tin lên Facebook và Twitter thẳng trực tiếp từ Notifications Center. Các bước triển khai như sau:

Mở Notification Center bằng cách kéo từ trên thanh status bar xuống:

Cách giải bày link, đăng tin lên Facebook, Twitter từ iOS 6

Nhấn vào nút “Tap to Tweet” để biên tập thông điệp tweet:

Cách giải bày link, đăng tin lên Facebook, Twitter từ iOS 6

Hoặc bấm vào nút “Tap to Post” để đăng tin lên Facebook:

Cách giải bày link, đăng tin lên Facebook, Twitter từ iOS 6

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343