Cách di chuyển thư mục người dùng trên Windows 10


Bài viết đó sẽ tập huấn khách khàng cách đi lại thư mục Users chính gồm tất tật profile và thư mục người dùng trong các lúc thiết lặp mới Windows, chưa thành lập bất cứ tài khoản riêng người dùng nào thì cũng giống trên Windows được thiết lặp trước, đã sẽ có được tài khoản riêng trên khối hệ thống.

Hướng dẫn đi lại thư mục Users trên Win 10

 • 1. Di chuyển thư mục người dùng trong các lúc thiết lặp hệ điều hành
  • Bước 1. Cài đặt Win 10
  • Bước 2. Tạo file unattended answer
  • 3. Chạy Sysprep
 • 2. Di chuyển thư mục Users trên Windows đã và đang rất được thiết lặp sẵn
  • 1. Tạo file unattended answer
  • 2. Chạy Run Sysprep
  • 3. Khởi động OOBE
 • 3. Di chuyển thư mục người dùng trên Win 10 được cải tiến từ Win 7,8 hoặc 8.1
  • 1. Chuyển thư mục Users về ổ C:
  • 2. Chỉnh sửa Registry

Ưu điểm của cách thức đó là nó thay đổi giá trị của một trong các biến môi trường ngẫu nhiên (environment variable) bên phía trong Win 10. Việc thay đổi biến hệ trọng đến tất tật các profile người dùng, đã định rõ chúng khi tạo ổ đĩa hoặc phân vùng được chọn.

Khi Win 10 được thiết lặp, 5 hoặc 6 thư mục khối hệ thống được chế biến tùy thuộc vào bạn dạng bit được chọn:

 • PerfLogs (Performance Logs): nơi Windows lưu trữ nhật ký hiệu suất và đáng tin cậy.
 • Program Files: nơi các ứng dụng và ứng dụng được thiết lặp. Windows x86 (32 bit) lưu trữ tất tật các ứng dụng nơi đây, Windows x64 (64 bit) chỉ lưu các ứng dụng 64 bit gốc.
 • Program Files (x86) chỉ mất trên Windows x64, tất tật các ứng dụng ko phải x64 sẽ có lưu tại đây.
 • Windows: chứa các file và driver hệ điều hành.
 • ProgramData: một vài ứng dụng chứa thiết lặp ứng dụng, người dùng một cách tiếph quan, file cấu hình. 
 • Users: Đây là “nhà” của tất tật profile người dùng. Khi tạo tài khoản riêng người dùng mới và khi đăng nhập lần thứ nhất, Windows tạo một bộ thư mục người dùng một cách tiếph quan (UsersUsername).

Microsoft không khuyến cáo người dùng đi lại thư mục ProgramData, Program Files, Program Files (x86)Windows. Tùy thuộc vào thần thái, dữ liệu được lưu trữ trên thư mục này và đối với việc đi lại chúng cũng có thể gây nên chủ thể nghiêm trọng. Tuy nhiên, không còn chủ thể gì khi bạn đi lại thư mục Users và những dữ liệu chứa trong số ấy gồm cả thư mục TempAppData. Bài viết sẽ tập huấn bạn cách đi lại thư mục Users bằng phương pháp thay đổi biến môi trường ngẫu nhiên Windows bên phía trong.

Di chuyển thư mục Users cũng có thể tích trữ ít nhiều khoảng trống trên ổ đĩa khối hệ thống. Ảnh, video, tài liệu, v.v… chứa trong thư mục đó làm tăng trưởng thư mục con lên đến hàng chục và bộ lưu trữ đôi lúc lên đến hàng chục GB.

Khi thiết lặp Windows, nếu sử dụng cơ chế Audit Mode để đi lại thư mục Users, ổ đĩa khối hệ thống chỉ lưu Windows và ứng dụng.

Lưu ý, bạn chỉ mất thể đi lại thư mục Users sang ổ hdd HDD hoặc SSD trong.

1. Di chuyển thư mục người dùng trong các lúc thiết lặp hệ điều hành

Bước 1. Cài đặt Win 10

Để thiết lặp mới Win 10, xem tập huấn Cách thiết lặp Win 10 từ USB bằng file ISO. Nếu không còn dụng cụ thiết lặp Win 10, tải file ISO Win 10.

Vì một vài lý do, đôi lúc chẳng thể tiến hành Sysprep khi Windows được thiết lặp với kết nối mạng. Bạn cũng có thể thiết lặp Windows ngoại tuyến, chỉ kết nối Windows với mạng khi truy nhập vào cơ chế Audit Mode.

Khi thiết lặp đến hình nền (LCD) Region Selection, nhấn Ctrl+Shift+F3

Truy cập vào chế độ Audit Mode

Bây giờ, Windows sẽ bắt đầu lại vào cơ chế Audit Mode sử dụng tài khoản riêng quản trị đã nhập vào. Khi Windows Desktop thành lập, các bạn sẽ phát hiện hộp thoại System Preparation Tool ở lớp ở giữa hình nền (LCD). Đóng nó bằng phương pháp ấn phím số Cancel.

Click vào Cancel 

Bước 2. Tạo file unattended answer

Nếu thiết lặp Windows không còn kết nối Internet, bạn cũng cũng có thể kết nối lại Internet lúc này. 

Quá trình đi lại sẽ có tiến hành với máy móc Win 10 gốc được tính là System Preparation Tool (Sysprep). Sysprep yêu cầu tập huấn và tập huấn này chứa trong file script XML, file unattended answer.

Trong tỉ dụ này, chúng ta yêu cầu một file answer đơn thuần chứa hai thần thái quan trọng tập huấn cho Sysprep:

 • Phiên bản bit của Windows (32 bit hoặc 64 bit)
 • Vị trí mới của thư mục Users (Ví dụ: D:Users thay vì C:Users).

Mở Notepad, dán code sau vào file mới.

     D:Users    

Thay đổi thần thái sau nếu thích:

 • Dòng 4: Giá trị biến ProcessorArchitecture phải là adm64 nếu mà bạn thiết lặp Windows 64 bit trên bộ coi xem Intel hoặc AMD và x86 nếu thiết lặp Windows 32 bit.
 • Dòng 6: Giá trị trong tag ProfilesDirectory là vị trí mới cho thư mục Users. Trong tỉ dụ đó là D:Users. Bạn yêu cầu cam đoan ổ đĩa đi lại thư mục Users sang phải trống hoặc tối thiểu không chứa bất kỳ thư mục khối hệ thống Windows nào, nổi bật là thư mục Users hoặc phần nào của thư mục đó từ các thiết lặp Windows trước hoặc lúc này.

Cảnh báo: Bạn nên đọc trước lúc tiến hành.

Windows thích đặt ký tự ID ổ đĩa kiểu thế này:

 • Ổ C:>, ổ đĩa khối hệ thống thiết lặp Windows.
 • Ổ D:>, ổ đĩa quang đầu tiên (ổ đĩa CD/Dịch VụD).
 • Ổ E:>, phân vùng thứ hai trên và một ổ đĩa C: hoặc trong trường vừa lòng ổ đĩa chỉ mất một phân vùng, nó là phân vùng đầu tiên trên ổ đĩa thứ cấp.

Bây giờ, khi bạn sử dụng sysprep nói khối hệ thống đi lại thư mục Users đến một ổ đĩa một cách tiếph quan, khi đã bắt đầu lại, Windows cũng có thể nhìn thấy ổ đĩa định chuyển thư mục người dùng này còn có ký tự ID ổ đĩa khác và ổ D: bạn lời xin chuyển thư mục người dùng đó giờ thành E:. Sysprep chẳng thể đi lại thư mục người dùng và bạn cần thiết lặp lại.

Để cam đoan bạn cũng cũng có thể sử dụng phân vùng đã chọn để đi lại thư mục Users và yêu cầu có lập ký tự ổ đĩa thuộc hạ bằng tay trước lúc chạy Sysprep. Trong cơ chế Audit Mode, bạn cũng cũng có thể thay đổi ký tự thuộc hạ bằng tay bằng Disk Management.

Ví dụ, để cam đoan thư mục Users chuyển sang ổ D, tiến hành:

 • Thay đổi ký tự ổ đĩa quang thành chữ cái ở cuối bảng chữ cái, ví dụ như W:. 
 • Thay đổi ký tự ổ đĩa của phân vùng hoặc ổ đĩa bạn định sử dụng cho thư mục Users thành D:. 
 • Nếu phân vùng hoặc ổ đĩa bạn mong muốn dùng đã là ký tự D:, thay đổi nó thành ký tự khác, đóng Disk Management, và sau đó mở ra nó và thay đổi lại thành D:.

Lưu file dưới dạng file XML vào thư mục gốc của bất kỳ ổ đĩa nào trừ ổ C:. Trong tỉ dụ này, chúng ta đã đổi tên ổ D: thành User Profiles và lưu file answer vào D:relocate.xml:

Lưu file vào bất kỳ ổ đĩa nào trừ ổ C

3. Chạy Sysprep

Mở Command Prompt với quyền quản trị. Để dừng WMP Network Sharing Service, chạy lệnh sau:

net stop wmpnetworksvc

Dv này chưa được chạy, còn nếu không Sysprep sẽ không chạy thành công.

Bây giờ chạy lệnh Sysprep bằng phương pháp sao lưu lệnh sau vào Command Prompt.

%windir%system32sysprepsysprep.exe /oobe /reboot /unattend:d:relocate.xml

Chạy lệnh Sysprep

Lệnh trên sẽ nói với khối hệ thống chạy Sysprep từ thư mục WindowsSystem32Sysprep đọc tập huấn từ file unattended answer D:relocate.xml, chuẩn bị máy vi tính để bắt đầu OOBE (OOBE: bắt đầu lần thứ nhất cho Windows thiết lặp mới).

Nhấn Enter, các bạn sẽ phát hiện Sysprep bắt đầu chạy.

Sysprep bắt đầu chạy

Bây giờ Windows sẽ được bắt đầu OOBE First Run và bạn tiến hành chuyến qua các quy trình để thiết lặp Windows. Khi đã thiết lặp xong, các bạn sẽ phát hiện thư mục profile chính và tài khoản riêng người dùng của bạn đã và đang rất được chuyển sang ổ D: (Hoặc bất cứ ổ nào mà bạn chọn).

Thư mục người dùng đã được chuyển sang ổ khác

2. Di chuyển thư mục Users trên Windows đã và đang rất được thiết lặp sẵn

Cảnh báo: Không nên tiến hành đi lại trước lúc tạo image khối hệ thống.

Thực hiện chạy Sysprep trên Windows đã và đang rất được thiết lặp trước là khá khủng hoảng không may. Các nhà chế biến cũng có thể có file unattended answer của họ và bỏ qua file unattended answer tùy chỉnh thiết lập của bạn. Do đó bạn không nên tiến hành chạy Sysprep trên khối hệ thống Windows được thiết lặp trước.

Nếu vẫn báo cáo ra đã định rõ làm và nếu mà có chủ thể xảy ra, bạn yêu cầu tìm lại image khối hệ thống đã tạo trước lúc tiến hành.

Tóm lại, đi lại thư mục Users với Sysprep chỉ nên tiến hành khi thiết lặp mới Windows. Nếu thử cách thức thứ hai đi lại thư mục người dùng trên bản thiết lặp sẵn, cũng có thể bạn cần thiết lặp lại trọn vẹn hoặc tìm lại máy vi tính về thần thái xuất xưởng.

Dưới đó là video về cách đi lại thư mục Users trên Windows được thiết lặp trước. 

 

Lưu ý: Với Win 10 bạn dạng 1703 trở lên, bạn không càng phải vô hiệu hóa hóa tài khoản riêng người dùng lúc này hệt như trong video. Thực tế, khi làm như thế, bạn cũng cũng có thể bị khóa trọn vẹn khỏi Windows, yêu cầu thiết lặp lại.

Phiên bản 1703 (build 15063 trở đi), bạn cũng không vô hiệu hóa hóa, hủy kích hoạt tài khoản riêng người dùng hiện có như trong video.

1. Tạo file unattended answer

Tạo file answer như Bước 2 Cách 1.

2. Chạy Run Sysprep

Chạy Sysprep như Bước 3 Cách 1.

3. Khởi động OOBE

Mặc dù bạn đã thiết lặp Win 10 nhưng bắt đầu OOBE lần thứ nhất luôn chạy, có nghĩa là Windows trải qua qui trình tùy chỉnh thiết lập ban đầu. Bây giờ bạn chuyến qua các quy trình để thiết lặp Windows mới.

Tuy nhiên, có hai điều yêu cầu ghi nhớ:

 • Bạn không càng phải nhập key ứng dụng, ngay khi khi Windows kiến nghị. Việc nhập key ứng dụng cũng không khiến hại gì nhưng nếu còn muốn tích trữ thời gian, bạn chỉ mất click vào nút Skip.

Click vào Skip

 • Tài khoản người dùng gốc của bạn không thất lạc, tất cả vẫn ở đó. Tuy nhiên, khi bắt đầu OOBE kiến nghị tạo tài khoản riêng người dùng nhưng nếu mà bạn thử tài khoản riêng đã sẽ có được, tài khoản riêng cục bộ hoặc tài khoản riêng Microsoft, các bạn sẽ sẽ có được cung cấp tin tức lỗi như sau:

Thông báo lỗi 

Để khắc phục điều ấy, chỉ mất tùy chỉnh thiết lập một tài khoản riêng cục bộ giả. Sau đó, bạn cũng cũng có thể đăng nhập vào tài khoản riêng ban đầu của chính bản thân mình mình và xóa tài khoản riêng cục bộ giả này.

3. Di chuyển thư mục người dùng trên Win 10 được cải tiến từ Win 7,8 hoặc 8.1

Lưu ý:

Với build 10586 (TH2 bạn dạng 1511) trở đi, không còn chủ thể gì việc cải tiến ngay khi khi thư mục Users đã và đang rất được đi lại.

Nếu cập nhật từ Win 7 mà đã đi lại thư mục Users và thư mục ProgramData, bạn cần chuyển ProgramData quay quay trở lại ổ C: trước lúc cải tiến. Win 10 không tham vấn việc đi lại ProgramData. Bạn không càng phải chuyển lại thư mục Users còn nếu không đi lại thư mục này.

1. Chuyển thư mục Users về ổ C:

Mở Notepad, dán code sau vào file mới. 

     C:ProgramData    

Thay đổi các thần thái sau nếu thích:

 • Giá trị của biến ProcessorArchitecture phải là amd64 nếu thiết lặp Windows 64 bit với bộ coi xem Intel hoặc AMD và x86 trên Windows 32 bit.

Lưu file dưới dạng XML vào thư mục gốc của bất kỳ ổ đĩa nào.

Lưu file XML vào thư mục gốc

Thực hiện bước 2, 3 như Cách 2 trên.

2. Chỉnh sửa Registry

Khi chạy Sysprep trên Windows được cải tiến, các bạn sẽ nhận báo cáo lỗi về sự việc Sysprep không thân xác thực thiết lặp Windows, và nó sẽ không chạy. Giải quyết file nhật ký các bạn sẽ nhìn thấy lý do.

Sysprep will not run on an upgraded OS. You can only run Sysprep on a custom (clean) install version of Windows.

(File nhật ký: C:WindowsSystem32SysprepPanthersetupact.log)

Bạn yêu cầu căn chỉnh registry để xí gạt Windows nghĩ đó là thiết lặp mới thay vì cải tiến. Để làm điều ấy, mở Registry Editor (Win+R, gõ regedit, nhấn Enter), duyệt đến key sau:

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMSetup

Xóa DWORD Upgrade (khung bên phải) và key Upgrade (khung phía bên trái). Hệ thống cảnh báo hiện cũng có thể xảy ra chủ thể nếu xóa hai mục này, bạn chỉ mất gật đầu đồng ý và xóa nó.

Cảnh báo khi xóa mục registry

Vẫn trên Registry Editor, duyệt đến key sau:

HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMSetupStatusSysprepStatus

Nếu DWORD CleanupState hoặc DWORD GeneralizationState có giá trị rộng hơn một ít 7, thay đổi nó thành 7 bằng phương pháp click đúp vào DWORD đó và nhập giá trị mới:

Thay đổi giá trị thành 7

Đóng Registry Editor, mở Command Prompt, gõ slmgr /dli và nhấn Enter để mở Software License CEO Founder. Đóng nó ngay khi đã mở và đóng Command Prompt.

Bây giờ bạn cũng cũng có thể cải tiến lên bản build và sau đó và khi cải tiến xong, bạn cũng cũng có thể tiến hành sysprep Windows đã và đang rất được cải tiến. Sau khi cải tiến xong bắt đầu lại máy vi tính, lặp lại bước này (căn chỉnh registry và slmgr /dli như trên), và sau đó tiến hành Cách 2 như ở phí a trên.

Lưu ý: Nếu chuyển thư mục Users quay quay trở lại ổ đĩa cũ trước lúc cải tiến, cam đoan sao lưu và xóa ổ đĩa. Nó yêu cầu được trống trước lúc chuyển Users từ C:, khi đã đi lại, bạn cũng cũng có thể sao lưu file từ thư mục tương ứng vào thư mục Users mới.

Chúc khách khàng tiến hành thành công! 

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác