Cách đổi thư mục lưu file tải từ Safari trên iPhone

iOS 13 mang đến người dùng ít nhiều hiệu năng hữu ích, trong các số đó có tùy chọn thống trị và vận hành tải file đã nhập khẩu cho Safari, tải file khphan xuân đề nghị sử dụng thêm các ứng dụng thống trị và vận hành file hay các trình duyệt bên thứ ba. Bên cạnh đó hiệu năng thay nâng cấp và phát triển địa thế lưu file tải xuống từ Safari sang địa thế khác trên iCloud Drive hoặc dung tích lưu trữ trên thiết bị cũng được cung cấp tới người dùng.

Trước đây toàn diện và toàn trang những file tải về đều được lưu vào iCloud Drive, rồi sau đó upload đối trái lại file vào iCloud gây ra những bị hư về dung tích. Với hiệu năng thay nâng cấp và phát triển địa thế lưu file này chúng ta không luôn phải sợ hãi khi thiếu dung tích lưu trữ. Nếu muốn bạn cũng đều phải sở hữu thể dùng ứng dụng bên thứ ba để thay thế thế iCloud Drive. Bài viết dưới đây sẽ huấn luyện và đào tạo độc giả cách nâng cấp và phát triển thư mục lưu trữ tải về trên Safari.

  • Cách bật tự vị tiếng Việt trên iPhone
  • Cách nâng cấp iPadOS cho iPad trên hai bên máy vi tính
  • Hướng dẫn bật Dark Mode trên iPhone
  • Cách đặt iPhone/iPad vào hình thức DFU để tìm lại

1. Cách nâng cấp và phát triển địa thế lưu file từ Safari trên iCloud Drive

Bước 1:

Đầu tiên chúng ta truy ctràn vào Settings rồi nhấn tiếp vào trình duyệt Safari.

Truy cập Settings Safari

Bước 2:

Mặc định khi tải file xuống từ Safari thì file được lưu trong mục Tải xuốngs của thư mục iCloud Drive. Chúng ta nhấn chọn rồi nhấn tiếp vào Other để chọn nơi lưu mới ở giao diện rồi sau đó.

Thư mục Tải xuốngs Chọn Other

B3:

Hiển thị thêm các địa thế lưu mới trong thư mục iCloud Drive. Người dùng nên tạo 1 thư mục nhỏ bên trong 1 thư mục con mà bạn chọn để tránh lầm lẫn giữa file lưu trữ và file tải về.

Để tạo thư mục khác thì bấm vào đặc trung thư mục ở góc cạnh phải trên cùng, đánh tên rồi nhấn Done để giữ.

Thư mục có sẵn Tạo thư mục mới

Kết quả chúng ta đã chiếm lĩnh thư mục nhỏ Safari Tải xuốngs nằm phí trong thư mục ZIP Files, nhấn Done ở góc cạnh phải trên cùng để lưu. Toàn bộ các file tải xuống từ Safari đều được lưu tại thư mục Safari Tải xuốngs này. Có thể dùng ứng dụng Files để chuyển file lưu trữ từ thư mục khác sang Safari Tải xuốngs.

Thư mục lưu mới

2. Cách lưu file tải về vào dung tích trên iPhone/iPad

Khi sử dụng dung tích lưu trữ trên iPhone/iPad để lưu file tải xuống từ Safari sẽ hạn hẹp được độ khó upload ngược file lên iCloud, hạn hẹp dung tích dung tích sử dụng.

Bước 1:

Chúng ta cũng truy ctràn vào trình duyệt Safari từ giao diện lắp để trên thiết bị. Nhấn tiếp vào mục Tải xuốngs rồi bấm vào chọn On My iPhone.

Trình thống trị và vận hành file tải xuống của Safari đã tạo sẵn thư mục Tải xuốngs để lưu trữ file. Người dùng cũng có thể nhấn chọn vào thư mục in trước khác để lưu trữ, hoặc cũng bấm vào Other để tạo thư mục mới.

Chọn bộ nhớ thiết bị Chọn thư mục lưu trữ mới

3. Cách lưu trữ trên chuyên dịch vụ đám mây khác

Bước 1:

Bạn lắp đặt chuyên dịch vụ lưu trữ muốn đổi như Google Drive, Dropbox, hoặc OneDrive để lưu file tải từ Safari. Nhấn chọn vào ứng dụng Files in trước trên thiết bị, rồi bấm vào dấu 3 chấm ở góc cạnh phải trên cùng.

Ứng dụng Files Tùy chỉnh ứng dụng

Bước 2:

Hiển thị menu tùy chọn, nhấn Edit để chỉnh sửa. Xuất hiện bản kê các chuyên dịch vụ lưu trữ đám mây đang cài trên thiết bị. Chúng ta kích hoạt toàn diện và toàn trang chuyên dịch vụ lưu trữ bằng phương pháp gạt nút tròn sang phải. Nhấn nút Done ở góc cạnh phải trên cùng.

Nhấn Edit Kích hoạt dịch vụ lưu trữ

B3:

Quay lại giao diện lắp đặt trên thiết bị rồi bấm vào trình duyệt Safari. Tiếp đó nhấn tiếp vào mục Tải xuống và tại giao diện này chúng ta chỉ đề nghị bấm vào chuyên dịch vụ lưu trữ mới muốn dùng là được. Khi đó trình tải file của Safari cũng tự động hóa tạo thư mục Tải xuốngs trong chuyên dịch vụ lưu trữ mới đó. Nếu muốn bạn cũng đều phải sở hữu thể đổi sang thư mục khác.

Chọn dịch vụ lưu trữ mới

Việc nâng cấp và phát triển thư mục lưu file tải xuống từ Safari sẽ giúp làm hạn hẹp dung tích lưu trữ trên iCloud Drive như hồi xưa, tránh độ khó báo đầy dung tích. Người dùng cũng có thể tự chọn thư mục lưu trữ khác để thuận lợi trong quá trình luyện tập.

Chúc cả nhà thực hành thực tế thành công!

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39