Cách dùng Z1 CryptNow mã hóa dữ liệu trên Windows 10


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Việc mã hóa dữ liệu được gọi bằng 1 số cách để bảo mật thông tin tin tức mô tả, tin tức để né tránh không xẩy ra lỗi người khác xem trộm mô tả. Z1 CryptNow là ứng dụng mã hóa dữ liệu trên Win 10, không giới hạn định hình file tải lên cũng đúng dung lượng các tập tin tải lên để mã hóa. Những mô tả file dù đã từng và đang được giải đáp, nhập đúng mật khẩu đăng nhập nhưng vẫn chẳng thể xem mô tả tập tin. Z1 CryptNow thi hành mã hóa file, đính kèm vào tập tin PDF, rất có hiệu quả mở file từ bất kỳ trình đọc PDF nhưng mô tả đính kèm phía bên trong chỉ điều khiển và chỉ định thể trích xuất, lưu xuống vi tính từ ứng dụng Adobe Reader mà thôi. Những bước sử dụng Z1 CryptNow và sẽ cảm biến được ở phía ở trong bài viết dưới đây.

  • Top 20 ứng dụng mã hóa thích phù hợp nhất cho Windows
  • Cách mã hóa file, thư mục bằng EFS trên Win 10
  • Cách mã hóa dữ liệu bằng ứng dụng AxCrypt
  • Cách mã hóa file trên Windows bằng Simple Encryptor

Hướng dẫn mã hóa file trên Z1 CryptNow

Bước 1:

Chúng ta tải ứng dụng Z1 CryptNow cho Win 10 theo link dưới đây rồi thi hành thiết lặp.

  • Tải Z1 CryptNow cho Win 10

Cài đặt ứng dụng

B2:

Trong giao diện ứng dụng bạn nhấn vào nút Add Files để tải file thi hành mã hóa dữ liệu. Người dùng rất có hiệu quả tải nhiều file đồng thời.

Tải file muốn mã hóa

B3:

Hiện giao diện nhập để người sử dụng soát lại những file đã tải lên kênh qua con số file đã chọn hiện thị lên ở góc cạnh phải giao diện. Nếu muốn thêm file thì nhấn chọn Add Files.

Kiểm tra lại file đã tải

Kiểm tra lại các file rồi nhập mật khẩu đăng nhập bảo mật thông tin tin tức file vào khung trắng, nhấn Encrypt để mã hóa.

Nhập mật khẩu đăng nhập mã hóa

Bước 4:

Chờ vài giây để ứng dụng thi hành mã hóa file. Khi hiển thị nút Save As thì người sử dụng nhấn vào để chọn nơi lưu trong vi tính.

Lưu file mã hóa

File mã hóa được lưu xuống vi tính dưới dạng file PDF.

Lưu file

B5:

Tập tin PDF chưa file mã hóa từ ứng dụng Z1 CryptNow rất có hiệu quả bằng bất kỳ ứng dụng đọc file PDF nào đang thiết lặp trên vi tính. Tuy nhiên để trích xuất file đính kèm thì người sử dụng phải sử dụng Adobe Reader. Nếu sử dụng ứng dụng khác để mở thì bạn chỉ xem được danh sách các file đã mã hóa mà thôi.

Cài đặt ứng dụng Adobe Reader theo link dưới đây.

  • Tải ứng dụng Adobe Reader

Sau đó mở file đã từng và đang được mã hóa trên ứng dụng Adobe Reader. Hiển thị hộp thoại để người sử dụng nhập mật khẩu đăng nhập đã thiết lập thiết lập.

Nhập lại mật khẩu đăng nhập

Hiển thị danh sách các tập tin đã từng và đang được mã hóa.

Hiện các file được mã hóa

Bước 6:

Để xem file thẳng trực tiếp thì bạn chọn vào file tại khung cạnh trái của Attachments. Nhấn chuột (mouse) phải rồi chọn Open Attachment.

Xem file

Nếu muốn trích xuất file, lưu file xuống vi tính thì người sử dụng nhấn chuột (mouse) phải vào file rồi chọn Save Attachment để lưu là xong.

Trích xuất file

Quá trình mã hóa file trên Z1 CryptNow rất thuần tuý, những việc giải đáp và trích xuất file phải được thi hành trên ứng dụng Z1 CryptNow. Khi đó chúng ta rất có hiệu quả xem hoặc lưu file xuống thiết bị dễ ợt.

Chúc anh chị thi hành thành đạt!

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343