Cách giải nén file và đóng gói file bằng SSH


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Contents

  • Giới thiệu
  • Cách bung file file bằng SSH
  • Tạo file archive qua SSH
  • Lời kết

Giới thiệu

Trong 1 số ít trường thích thích hợp, file managers  nền web có một số ít giảm ngắn lại hơn nữa thắt chặt cùng một mực trong các công chuyện extract file. Hoặc rất có cơ hội số đông người đang dùng VPS mà không có giao diện vận hành. Vì vậy, cách bung file tốt đặc biệt là sử dụng kết nối qua SSH để thực thi câu lệnh liên can tới vấn đề đóng gói và bung file. Những file đang được nén thông dụngg sẽ sẽ tiến hành được dạng .tar; .tar.gz.zip, mỗi một command sẽ sẽ tiến hành được lệnh riêng để bung file hoặc nén file.

Cách bung file file bằng SSH

Đầu tiên, bạn sẽ đề nghị chuyển tới thư mục nơi file đóng gói đang sẵn có thời gian sống. Ví dụ, nếu file archive đặt tại thư mục public_html/files, lệnh sau được xem làm bạn di chuyển và đi lại thư mục này:

cd public_html/files

Giải nén file .tar.gz

Lệnh sau sẽ tạo cơ hội đỡ sức đỡ bạn bung file miêu tả của 1 file .tar.gz:

tar -zxvf ArchiveName.tar.gz

Bạn sẽ nhận biết các thành tích của tất cả file đã nhận được được bung nén, và tương lai hoàn chỉnh bạn sẽ sẽ tiến hành được thể sự chuyển tiếp giữa đây gõ lệnh khác.

Giải nén file tar.gz

Cách bung file file .tar

Lệnh sau sẽ tạo cơ hội đỡ sức đỡ bạn bung file một file .tar:

tar -xvf ArchiveName.tar

Nó sẽ hiển thị quá trình bung file và tương lai hoàn chỉnh bạn rất có cơ hội sự chuyển tiếp giữa đây gõ lệnh khác.

cách bung file file .tar

Cách bung file .zip

Lệnh này sẽ tạo cơ hội đỡ sức đỡ bạn bung file file .zip:

unzip ArchiveName.zip

Sau khi hoàn chỉnh bạn rất có cơ hội sự chuyển tiếp giữa đây gõ lệnh khác.

Cách bung file file zip qua SSH

Tạo file archive qua SSH

GIờ bạn đã hiểu cơ chế bung file những file dạng archive, quý vị sẽ sự chuyển tiếp giữa đây đào bới cách nén file nhiều file thành một bất biến hy vọng.

Làm ra sao để chế đã cho ra file .tar.gz

Lệnh sau sẽ tạo cơ hội đỡ sức đỡ bạn gom nhiều file đang được nén thành một file .tar.gz:

tar -zcf NewArchive.tar.gz yourfile1.php yourfile2.php yourfile3.txt

Nếu mình mến mộ nén một thư mục, hãy dùng lệnh sau:

tar -zcf NewArchive.tar.gz DirectoryName

Cũng như trên, tương lai hoàn chỉnh bạn sẽ thấy dấu hiệu bạn rất có cơ hội sự chuyển tiếp giữa đây gõ lệnh.

Tạo file đang được nén tar.gz qua SSH

Làm ra sao để chế đã cho ra file .tar

Cấu trúc tạo file .tar sẽ tương tự như sau:

tar -zcf archive-name.tar.gz filename1.php filename2.php filename3.php

Nếu bạn để chế đã cho ra archive một thư mục, chỉ đề nghị gõ tên của thư mục đó chứ chưa phải liệt kê toàn bộ files:

tar -zcf archive-name.tar.gz DirectoryName

Khi hoàn chỉnh, bạn thấy dấu nháy có có nghĩa là đã tạo archive xong.

tạo tar archive qua SSH

Làm ra sao để chế đã cho ra file .zip

Loại file đó còn dễ tạo không chỉ có có thế, cấu trục lệnh như sau:

zip archive-name.zip filename1.php filename2.php filename3.php

Nén thư mục sử dụng cùng một syntax nếu mà thế:

zip archive-name DirectoryName

Màn hình LCD sẽ hiển thị quá trình output và khi hoàn chỉnh bạn rất có cơ hội sự chuyển tiếp giữa đây gõ lệnh.

tạo zip archive qua ssh

Lời kết

Chúc mừng! Bằng cahcmột học theo huấn luyện và giảng dạy và huấn luyện và giảng dạy thuần tuý trên bạn đã hiểu cơ chế bung file file và tạo file archive dạng .tar.gz; .tar; .zip bằng SSH.

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343