Cách gửi tin nhắn SMS từ máy tính


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bài viết này sẽ lôi kéo cho hành khách hàng bốn phương pháp ăn nhập hóa lời nhắn trên số gọi điện với máy tính pc và rất có có hiệu quả gửi trực tiếp lời nhắn SMS ngay ở máy tính pc.

Cách cách gửi lời nhắn nhắn SMS từ máy tính pc

 • Phương pháp 1: Sử dụng ứng dụng Mighty Text
 • Phương pháp 2. Sử dụng Airdroid trên trình duyệt máy tính pc
 • Phương pháp 3: Sử dụng các trang web gửi SMS
  • 1. Seasms.com
  • 2. Spicesms.com
  • 3. Smsti.in
  • 4. Sendanonymoussms.com
  • 5. Armsms.com
 • Phương pháp 4: Gửi SMS sử dụng tài khoản tnhh tư nhân tnhh tư nhân Gmail

Phương pháp 1: Sử dụng ứng dụng Mighty Text 

Xem bài viết Đồng bộ lời nhắn SMS Android lên PC bằng MightyText để biết cách lưu giữ tổng thể và tổng thể lời nhắn trên số gọi điện Android vào máy tính pc và rất có có hiệu quả tiện dung nhận, gửi lời nhắn nhắn ở máy tính pc. 

Phương pháp 2. Sử dụng Airdroid trên trình duyệt máy tính pc

Bước 1: Bạn kiến nghị tải Airdroid về số gọi điện thbùi đức minh Android.

Bước 2: Sau khi tải ứng dụng trên số gọi điện thbùi đức minh, truy cập lệ trang web web.airdroid.com từ trình duyệt máy tính pc.

Quét mã QR

Bước 3: Quét Mã QR được cung ứng trên màn hình hiển thị (LCD) máy tính pc với việc trợ giúp của ứng dụng Android Mobile để nhận tổng thể và tổng thể SMS từ số gọi điện Android trên PC.

Nhận tổng thể và tổng thể SMS từ số gọi điện Android ở máy tính pc

Bước 4: Bây giờ bạn rất có có hiệu quả khám phá số gọi điện thbùi đức minh ngay trên trình duyệt máy tính pc, để rất có có hiệu quả gửi và nhận SMS 1 cách tiện dung.

Phương pháp 3: Sử dụng các trang web gửi SMS

Dưới đây là danh sách các trang web để gửi SMS:

1. Seasms.com

Đây được coi là một trong các các số trong các trang web thích hợp nhất tham mưu lời nhắn SMS lên mà đến hơn cả 160 ký tự để rất có có hiệu quả gửi đến bất kỳ số nào trên mạng và không sẽ phải thi hành đăng ký tứ hình tnhh tư nhân. 

2. Spicesms.com

Trang Web này chỉ rất có thể hài lòng được bạn gửi lời nhắn nhắn SMS ở Ấn Độ. Các chuyên dịch vụ lời nhắn của trang web này 1 cách thích hợp nhất vì lời nhắn sẽ cảm nhận được gửi ngay cho những dân sinh nhận.

3. Smsti.in

Trang Web đó cũng chỉ rất có thể hài lòng được gửi lời nhắn nhắn SMS ở Ấn Độ. Ngoài ra nó còn nhận thêm tí chútnh năng nhận công bố khi người nhận sẽ cảm nhận được lời nhắn SMS đã gửi.

4. Sendanonymoussms.com

Đây được coi là một trong các các số trang web tuyệt vời rất có thể hài lòng được người dùng gửi lời nhắn nhắn nặc danh mà đang không phan xuân kiến nghị thi hành đăng ký tứ hình tnhh tư nhân và tốc độ gửi lời nhắn nhắn 1 cách thích hợp nhất.

5. Armsms.com

Đây được coi là một trong các các số trong các trang web gửi lời nhắn nhắn nặc danh thích hợp nhất, rất có thể hài lòng được bạn gửi bất kỳ lời nhắn đến bất cứ số gọi điện nào trên toàn đất trời và hoàn toàn miễn giảm.

Phương pháp 4: Gửi SMS sử dụng tài khoản tnhh tư nhân tnhh tư nhân Gmail

Bước 1: Đầu tiên, đăng nhập lệ tài khoản tnhh tư nhân tnhh tư nhân Gmail.

Bước 2: Nhấn vào nút soạn thư mới.

Soạn thư mới

Bước 3: Bây giờ trong trường To, nhập mobile_number@carrieraddress, trong các số ấy, mobile_number là số gọi điện kiến nghị gửi lời nhắn nhắn SMS, carrieraddress là công ty công ty cung ứng chuyên dịch vụ.

Bước 4: Nhập miêu tả lời nhắn trong hòm thư phía dưới và click vào nút Send.

 • 7 điều bạn rất có có hiệu quả làm với hòm thư đến email mà bạn chưa biết

Chúc hành khách hàng thực thiện thành công! 

Link hữu dụng: 

 • Cách gửi và nhận lời nhắn sms qua trình duyệt web
 • Sao lưu và đọc lời nhắn của iPhone trên Windows và Mac
 • Hướng dẫn gửi lời nhắn nhắn SMS miễn giảm thông qua Outlook

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343