Cách hẹn giờ tắt máy tính tự động


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Hẹn giờ tắt máy vi tính tự động hóa giúp sức bạn rất cũng đều nắm giữ thể lên lịch tắt máy vi tính Window 10, Window 7/8 mặc khi lúc không ngồi trước máy. Những cách hẹn giờ tắt máy vi tính dưới đây khá dễ chơi để sử dụng trên các nền tảng sử dụng, mời bạn được biết.

Tắt máy vi tính là sự việc khá thuần tuý, chỉ đề xuất phải có nhấn Start/Shut down, rồi bấm thêm một lần Shut Down nữa là xong. Tuy nhiên để hẹn giờ tắt máy tính thì bạn đề xuất phải sử dụng thêm chút mẹo nhỏ, thay vì thể dùng nút Shut Down phổ biếng.

Trong bài luận này, Quản Trị Mạng sẽ giới thiệu với bạn hai cách thức để hẹn giờ tắt máy vi tính trên Window 7, Windows 8, Window 10, mặc dù rất cũng đều nắm giữ thể áp chế cả trên Windows XP và những phiên bản cũ hơn.

Các cách hẹn giờ tắt máy vi tính tự động hóa

 • Hẹn giờ tắt máy bằng lệnh CMD
 • Hẹn giờ tắt máy vi tính tự động hóa bằng shortcut
 • Hẹn giờ tắt máy vi tính tự động hóa bằng Windows Task Scheduler

Hẹn giờ tắt máy vi tính bằng lệnh CMD

Với lệnh CMD thuần tuý tiếp khi đã, bạn rất cũng đều nắm giữ thể lên lịch tắt máy vi tính sau đó 1 khoảng giai đoạn chắc chắn, nào hãy với nhau theo dấu các bước thi hành nhé. Mở CMD bằng tổ phù đúng theo phím tắt Windows + R và du nhậpnh sau, hoặc trên Window 10 bạn rất cũng đều nắm giữ thể nhập thẳng lệnh vào thanh search search tìm kiếm:

shutdown -s -t 1800

Trong lệnh tắt máy vi tính trên:

 • shutdown: Tắt máy vi tính
 • -s: Viết tắt của shutdown
 • -t: Viết tắt của time
 • 1800: Số giây còn lại trước khi lệnh được triển khai, bạn rất cũng đều nắm giữ thể đổi mới 1800 (1800 giây, tương đồng phần nào hai hai tiếng) thành bất cứ khoảng giai đoạn nào mình mến mộ.
Tắt máy vi tính sau:
 • 3 phút: shutdown -s -t 180.
 • 5 phút: shutdown -s -t 300.
 • 10 phút: shutdown -s -t 600.
 • 15 phút: shutdown -s -t 900.
 • phần nào hai hai tiếng: shutdown -s -t 1800.
 • 1 tiếng: shutdown -s -t 3600.
 • 2 giờ: shutdown -s -t 7200.
 • 3 tiếng: shutdown -s -t 10800.
 • 4 tiếng: shutdown -s -t 14400.
 • 5 tiếng: shutdown -s -t 18000.

Nhtràn vàonh hẹn giờ tắt máy vi tính trên Windows
Nhtràn vàonh hẹn giờ tắt máy tinh trong khung cửa sổ nhìn ra phía ngoài Run

Sau khi du nhậpnh anh chị sẽ cảm sẽ có được một ban bố nhỏ ở góc ở kề bên phải ảnh trên nền (LCD) hiển thị (LCD), cho biết giai đoạn máy vi tính sẽ tắt.

Thông báo cho biết giai đoạn sẽ tắt máy vi tính
Thông báo cho biết giai đoạn sẽ tắt máy vi tính

Nếu đề xuất hủy lệnh hẹn giờ tắt máy vi tính vừa tạo, bạn chỉ đề xuất phải có nhấn Windows + R rồi du nhậpnh sau vào hoặc du nhậpnh vào thanh search search tìm kiếm trên Window 10, Window 7, Windows XP:

shutdown -a

Hủy lệnh hẹn giờ tắt máy vi tính
Hủy lệnh hẹn giờ tắt máy vi tính

Khi đó sẽ có ban bố lệnh hẹn giờ tắt máy vi tính đã biết thành hủy bỏ như hình dưới đây:

Thông báo lệnh hẹn giờ tắt máy vi tính đã và đang được hủy
Thông báo lệnh hẹn giờ tắt máy vi tính đã và đang được hủy

Hẹn giờ tắt máy vi tính tự động hóa bằng shortcut

Để tạo phím tắt Shutdown.exe, bạn làm theo những íth sau:

Bước 1: Chuột (Mouse) (Mouse) phải lên desktop > New > Shortcut

B2: Duyệt đến file Shutdown.exe thường thì sẽ có đường dẫn C:WindowsSystem32Shutdown.exe > Next

Bước 3: Đặt tên cho shortcut > Finish

B4: Chuột (Mouse) (Mouse) phải lên phím tắt vừa tạo chọn Properties

B5: Trong ô Target du nhậpnh sau để tắt máy

 • -s: Tắt máy
 • -l: Log off
 • -r: Khởi động lại máy

Bước 6: Nhập -t xx vào sau cùng rốt lệnh trên để hẹn giờ tắt máy (xx là số giây chờ tắt máy)

Bước 7: Thêm -c “văn bản” vào sau cùng rốt lệnh trên để nói câu nào đó khi tắt máy

Các thao tác bằng hình sẽ xây dựng thương hiệu như dưới đây: 

Tắt máy vi tính tự động hóa bước 1
Bước 1: Chọn Shortcut trong menu xây dựng thương hiệu

Hẹn giờ tắt máy vi tính tự động hóa bước 2
B2: Tìm đến file shutdown.exe

Nhấn Finish để hoàn tất việc tạo shortcut
Bước 3: Nhấn Finish để hoàn tất

Đặt giai đoạn để hẹn giờ tắt máy vi tính
Bước 4-7: Nhtràn vàonh -s -t 1020 -c “Chào từ biệt”
(tự động hóa tắt máy sau 1020 giây và ban bố “Chào từ biệt”)

Thông báo trên ảnh trên nền (LCD) hiển thị (LCD) khi lệnh tắt máy vi tính được thực thi
Thông báo của khối hệ thống khi nhấp đúp vào file shortcut để tắt máy vi tính

Hẹn giờ tắt máy vi tính tự động hóa bằng Windows Task Scheduler

Nếu kết phù đúng theo phím tắt Shutdown.exe vừa tạo với Windows Task Scheduler, bạn rất cũng đều nắm giữ thể hẹn giờ tắt máy vi tính, nếu như thế sẽ không còn còn nhận thêm phải lo quên tắt máy vi tính ở bộ phận vào khoảng cuối ngày. Điều này nổi bật hữu hiệu thuộc những đội quân hàng ngũ cán bộ chuyên môn làm chủ và làm chủ và vận hành văn phòng đầy máy vi tính, nếu tắt máy theo những íth mộc mạc sẽ mất kha khá nhiều giai đoạn.

Để triển khai hẹn giờ tắt máy vi tính, bạn làm như sau: Vào Control Panel, mở Scheduled Tasks, kế tiếp đây kích đúp chuột (mouse) vào Add Scheduled Task. Trong hộp thoại Scheduled Task Wizard, bấm Next, kế tiếp đây chọn nút Browse và tìm về tệp: Windowssystem32shutdown.exe. Đặt một tên mình mến mộ và tuyển chọn lọc Daily. Chọn giai đoạn hàng ngày mình mến mộ máy vi tính tắt. Sau đó, sẽ có hộp thoại xây dựng thương hiệu kiến nghị nhập tên người dùng (username) và mật khẩu; bạn rất cũng đều nắm giữ thể bước chânền hoặc bỏ qua.

Trước khi nhnhấn phím số Finish để xong xuôi xong, anh chị hãy đặt dấu kiểm ở ô Open achuyên dịch vụanced properties for this task when I click Finish. Cách này giúp sức bạn đặt thêm chọn lọc cho công chuyện hẹn giờ tắt máy. Trong hộp thoại xây dựng thương hiệu, ở ô Run, nối thêm –s vào dòng xoáy lệnh và các câu lệnh -t xx (xx là số giây chờ tắt máy) và -c “từ mình mến mộ ” (chẳng hạn như như từ “Chào từ biệt” theo như bài luận này) (đề xuất phải biết là câu lệnh –t xx–c “từ mình mến mộ” rất cũng đều nắm giữ thể bỏ qua).

Trước khi kích vào nút OK để đóng hộp thoại, nhấn trỏ chuột (mouse) vào thẻ Settings và đặt dấu kiểm vào ô Only start the task if the computer has been idle for at least:, kế tiếp đây đặt giai đoạn bạn thấy hài hòa và đúng theo lý và phù hài hòa và đúng theo lý với mình.

Cách hẹn giờ tắt máy vi tính theo điều khiển trên phục vụ máy vi tính chạy Windows XP. Để tùy chỉnh thông số kỹ thuật thông số kỹ thuật giai đoạn tắt máy vi tính trong Windows Vista, các bước triển khai cũng tương tự như. Thay vì mở Scheduled Tasks trong Control Panel, bạn rất cũng đều nắm giữ thể chọn Task Scheduler từ trình đơn Start, trong ô Run, gõ taskschd.msc. Sau đó, trong ô ở bên phải, nhấn chuột (mouse) vào Create Task…

Trong hộp thoại xây dựng thương hiệu, viết tên mình mến mộ trong thẻ General. Trong thẻ Triggers, tạo New trigger. Chọn On a schedule, và cũng đã xác lập rõ giai đoạn, kế tiếp đây đặt dấu kiểm vào ô Enabled ở phía bên dưới. Từ thẻ Actions, chọn Start a program, tìm về tệp: C:Windowssystem32Shutdown.exe, và đặt câu lệnh gần giống như lời khẳng đinh bạn làm với Windows XP (-s để tắt máy, -r để bắt đầu bắt đầu lại và –l để log off). Cuối cùng, trong thẻ Conditions, đặt dấu kiểm vào ô Start the task only if the computer is idle for:, và chọn 1 thời gian bạn thấy hài hòa và đúng theo lý và phù hài hòa và đúng theo lý với mình.

Nếu đang dùng Window 10, bạn rất cũng đều nắm giữ thể bài luận liên can các cách tắt máy vi tính khác tại: Hướng dẫn lên lịch tắt máy vi tính Window 10

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343