Cách làm mờ ảnh trong PowerPoint

Nếu đề nghị làm nhạt tất cả hoặc một nửa của ảnh chứa hiện trạng nhạy cảm, bạn có chức năng triển khai trực tiếp trong PowerPoint và đấy là cách triển khai.

  • Cách làm nhạt ảnh trên nền trong PowerPoint
  • Cách chèn bức ảnh nằm phí dưới chữ trên PowerPoint
  • Cách tạo hiệu ứng cách phối màu kết hợp nền PowePoint

Làm mở ảnh hoàn toàn

Đầu tiên, mở PowerPoint và điều tham khảo slide chứa ảnh hy vọng mờ. Chọn bức ảnh và các bạn sẽ thấy tab Picture Format sinh ra.

Tab Picture Format xuất hiện

Tiếp theo, chọn Artistic Effects từ nhóm Adjust.

Chọn Artistic Effects

Trong menu thả xuống sinh ra, click vào tùy chọn lựa Blur.

Click vào tùy chọn Blur

Ảnh sẽ có làm nhạt hoàn toàn. Nếu độ mờ rất dị hy vọng, bạn có chức năng điều tiết thủ túc. Trở lại menu thả xuống Artistic Effects, chọn Artistic Effects Options.

Chọn Artistic Effects Options

Từ khung Format Picture sinh ra ở bên phải trên cửa sổ. Trong Artistic Effects, tìm thanh cạnh Radius và kéo lắp đặt sang bên phải đặt tăng cường độ mờ bức ảnh cho tới lúc vừa ý.

Kéo cài đặt sang bên phải để tăng độ mờ hình ảnh

Nếu chỉ muốn muốn mờ một nửa một cách khách quan bức ảnh thay vì tất thảy ảnh. Mặc dù chưa cần là công đoạn tiện lợi, nhưng vẫn có chức năng triển khai với quy trình dưới đây.

Làm mờ một nửa bức ảnh

Theo như Office, không có máy móc làm nhạt được làm một cách khách quan để triển khai mờ một nửa bức ảnh. thủ thuật này hy vọng sử dụng các máy móc khác.

Đầu tiên, chèn một hình dáng lên phần ảnh hy vọng mờ. Bạn có chức năng sử dụng một đôi hình dáng mặc định từ nhóm Illustrations trên tab Insert hoặc vẽ một hình bất kỳ.

Khi đã vẽ hoặc chèn hình xong, điều tiết nó cho phù thích phù hợp với phần hy vọng mờ.

Vẽ hình dạng vào phần muốn làm mờ

Sau khi chèn hình dáng, chuyển đến tab Shape Format. Trong nhóm Shape Styles, chọn Shape Fill và tiếp đó chọn Eyedropper từ menu thả xuống.

Chọn Eyedropper

Thao tác này sẽ tiến hành cho phép chọn lựa một nửa bức ảnh gần với màu các bạn sẽ tạo hình. Tiếp theo, quay trở xuống nhóm Shape Styles của tab Shape Format. Click vào Shape Effects và tiếp đó chọn Soft Edges từ menu thả xuống sinh ra.

Click vào Shape Effects

Trên menu nhỏ sinh ra, các bạn sẽ thấy một đôi kiểu cạnh sự rất dị. Chọn một kiểu phù thích hợp nhất. Đối với lấy ví dụ này, các bạn sử dụng 25 Point.

Chọn 25 Point

Phần một cách khách quan của bức ảnh từng và đang rất được làm nhạt mà tuồng như vô gây gổ chú tâm quan trọng không đề nghị phải có.

Hình ảnh đã được làm mờ một phần

Bây giờ, bạn đề nghị nhóm bức ảnh và hình dáng lại với nhau nếu thích điều tiết nó tiếp đó. Để nhóm, giữ phím Ctrl và click vào cả 2 đối tượng.

Bây giờ, trong tab Picture Format, chọn Group từ phần Arrange. Trong menu thả xuống, click vào Group.

Chọn Group

Hai đối tượng từng và đang rất được nhóm với nhau để bạn có chức năng điều tiết nền khi đang hình dáng được làm nhạt vẫn ở nguyên vị trí.

Chúc anh chị triển khai thành công!

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39