Cách loại bỏ thư rác trong Google Calendar

Có hàng chục người dùng Google Calendar lên tiếng giải trình rằng nhận được lên tiếng sự kiện mà người ta không tạo. Những sự kiện này thực sự là post bài rác và là mối nguy cơ lừa đảo chứa đựng. Nếu bạn cũng mắc phải bị lỗi này, hãy tìm hiểu thêm bài luận sau đây để vô hiệu hóa thư rác trong Google Calendar nhé.

  • Cách giải quyết và khắc phục bị lỗi Google Calendar không ăn nhập với iPhone
  • Làm Google Calendar bổ ích hơn với các phần mềm lịch không thu tiền này
  • Cách bật Dark Mode trên Google Keep và Google Calendar

Dường tương tự những kẻ gửi thư rác đã tìm ra cách phá hoang sự kết phù hợp giữa Google Calendar và Gmail. Theo khuôn mẫu, nếu nhận được thư mời lịch trong Gmail, Google Calendar sẽ tự động hóa thêm sự kiện cho dù khi người dùng không kiểm tra tốt lời mời.

Do đó những kẻ gửi thư rác bắt đầu khởi động thêm lời mời lịch vào email với tiêu đề hấp dẫn và câu kết phi chính đạo. Những thư này biết đi liền mạch vào thư mục rác và các bạn sẽ không còn nhận thấy nó trong Gmail.

Cách vô hiệu hóa thư rác trong Google Calendar

Đầu tiên, truy nhập và website Google Calendar, đăng nhập với tài khoản tư nhân Google nhận được thư rác, kế đến đây click vào icon hình răng cưa ở góc trên cùng bên phải và chọn Settings.

Chọn Settings

Bây giờ, chọn General từ menu bên trái của hình nền để xem nhanh tùy chọn. Ở đây, chọn Event settings. Trong menu này, tìm tùy chọn Automatically add invitations và click vào nó, kế đến đây chọn No, only show invitations to which I have responded từ danh sách.

Chọn No, only show invitations to which I have responded

Tiếp theo, chọn View option từ menu bên, kế đến đây cam đoan bỏ chọn hộp cạnh Show declined event.

Bỏ chọn hộp cạnh Show declined event

Cuối cùng, click vào Events from Gmail, kế đến đây bỏ chọn Automatically add events from Gmail to my calendar. Giờ đây, các thư mời rác sẽ không còn thể nào tìm cách vào lịch nữa nhưng bạn cần xóa tuỳ thuộc sự kiện lịch đã thêm vào.

Bỏ chọn Automatically add events from Gmail to my calendar

Chúc quý vị tiến hành thành công!

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39