Cách Lưu Tài Liệu Office Vào This PC Theo Mặc định


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Microsoft Office muốn bạn lưu tài liệu của mình vào các vị trí trực tuyến như OneDrive hoặc SharePoint. Đó là tùy chọn mặc định trong những ứng dụng như Word, Excel và PowerPoint. Sau này là cách thay đổi vị trí lưu mặc định trở lại Documents hoặc thư mục khác trên “This PC”.

Những chỉ dẫn này áp dụng cho các phiên bản mới nhất của Microsoft Office trên Windows 10, thậm chí bạn đăng ký Office 365 hay mua một gói như Office 2019.

Để bắt đầu, hãy mở một phần mềm Office như Microsoft Word nếu nó chưa được mở. Nhấp vào menu “File” ở góc trên bên trái của cửa sổ ứng dụng.

Nhấp vào File

Nhấp vào liên kết “Options” ở góc dưới bên trái của cửa sổ. (Nếu bạn vừa mới mở một phần mềm như Word và được nhắc bắt đầu một tài liệu mới từ một template hoặc mở một tài liệu hiện có, bạn chỉ cần nhấp vào “Options” ngay tức thì mà chẳng cần nhấp vào “File” trước tiên).

Nhấp vào Options

Chọn danh mục “Save” ở phía bên trái của cửa sổ. Trong Save documents, bật tùy chọn “Save to Computer by default” .

Chọn danh mục “Save” ở phía bên trái của cửa sổ

Office sẽ lưu tư liệu vào thư mục Documents của tài khoản người sử dụng theo mặc định, thường là C:UsersNAMEDocuments.

Nếu muốn thay đổi thư mục mặc định, bạn cũng có thể có thể chọn một vị trí mới bằng cách nhấp vào “Browse” ở bên phải của “Default File Location”.

Chọn một vị trí mới bằng cách nhấp vào “Browse” ở bên phải của “Default File Location”

Khi đã hoàn tất, hãy nhấp vào OK để lưu các thay đổi.

Nhấn Ok

Với tùy chọn này được bật, các ứng dụng Office như Word, Excel và PowerPoint sẽ lưu tài liệu vào This PC.

Với tùy chọn này được bật, các ứng dụng Office sẽ lưu tài liệu vào This PC

Chúc bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

  • Hướng dẫn lưu tư liệu Office mặc định lên SkyDrive

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343