Cách mở tab mới ở chế độ nền trên Safari

Mở những hòa hợp trong tab mới trên iPhone hoặc iPad từ lâu đã rất là thuần tuý, chỉ đề nghị có chạm, giữ một hòa hợp và kế tiếp đây nhấn “Mở phía trong Tab mới”. Thao tác đó vẫn luôn tham vấn tốt cho tất tật những người sử dụng lúc đề nghị mở 1 link mới mà vẫn muốn giữ trang hiện đang sử dụng. Nhưng nhiều khi nó sẽ gây nên đôi chút khó chịu vì Safari ngay ngay tức thì chuyển sang tab mới và bạn càng phải sử dụng một số ít thao tác để quay quay trở lại tab cũ nếu còn muốn chuyển tiếp xem tin đang đọc.

Rất điềm red color may mắn, từ một tùy chỉnh thiết lập ẩn núp hơi kỹ trong Setting, bạn sẽ nhìn thấy một cài đặt giúp bạn thực hiện mở tab mới bằng cách thức nền.

Để bật nguồn, hãy mtại đoạn mềm Cài đặt và kế tiếp đây chọn Safari.

Mở ứng dụng Cài đặt và sau đó chọn Safari.

Tiếp theo, cuộn xuống và chọn Mở hòa hợp để khai mạc hình kế tiếp đây.

Chọn Mở liên kết để mở màn hình tiếp theo.

màn hình kế tiếp đây sẽ hiển thị hai tùy chọn có sẵn cho bạn. Chọn Trong nền.

Chọn Trong nền

Bây giờ, bất kể giây lát nào bạn chạm và giữ một hòa hợp trong Safari, bạn rất có cơ hội mở link bằng tùy chọn “Mở phía trong nền” mà hình nền không nhảy sang tab mới.

Bạn có thể mở link bằng tùy chọn 

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39