Cách phát video trực tiếp trên YouTube từ điện thoại Android và thiết bị iOS


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Bạn cũng rất cũng có thể rất cũng có thể live stream từ trang chủ ứng dụng YouTube dành cho thiết bị vi tính bảng. Sau khi công đoạn live stream trên thiết bị vi tính bảng hoàn thành xong xong, một kho lưu giữ các live stream được chế biến trên kênh YouTube của chú ấyng ta và các bạn cũng rất cũng có thể rất cũng có thể sàng lọc tùy sàng lọc để cân chỉnh các tùy chỉnh riêng biệt (cho dù là cả tùy chỉnh live stream sang cá nhân) hoặc xóa các kho lưu giữ.

Lưu ý: Tính năng này chỉ giới hạn cho những tài khoản cá nhân riêng có trên 10 Ngàn vnđ subscriber và sẽ sớm cập nhật đến tất khắp khung người dùng. 

Cách live stream YouTube trên vi tính bảng

Phần 1: Phát video thẳng tại chỗ trên YouTube từ vi tính bảng Android

YouTube live đã in trước trước trên Android 6.0+.

1. Chỉ định cho YouTube Live

– Xác nhận rằng kênh của chú ấyng ta được minh chứng cụ thể và bạn chẳng hề phụ thuộc live stream trong vòng 90 ngày qua.

Lưu ý:

Đối với YouTube live trên vi tính bảng vi tính bảng, các kênh của chú ấyng ta yêu cầu có trên 10 Ngàn vnđ subscriber.

2. Kích hoạt YouTube Live lần thứ nhất tiên

1. Tải phiên bản ứng dụng YouTube mới nhất về vi tính bảng Android của chú ấyng ta.

  • Tải phiên bản ứng dụng YouTube mới nhất về vi tính bảng Android và lắp đặt nơi đây.

2. Chọn nút Camera.

3. Cấp quyền cho chỗ mềm YouTube để truy ctràn lên Camera, Mic, và Storage (lưu giữ).

4. Nếu được báo động, xác minh kênh của chú ấyng ta.

5. Chọn GO LIVE.

Lưu ý:

Nếu không còn kênh, bạn sẽ đạt được báo động tạo một kênh trước lúc sàng lọc Go Live.

3. Tạo Live Stream YouTube trên Android

1. Lựa chọn nút chụp.

2. Chọn GO LIVE.

3. Tạo một tên, và sau đó chọn 1 tùy chỉnh riêng biệt.

4. Tùy chọn: sàng lọc các lắp đặt.

– Thêm một phần diễn tả.

– Kích hoạt hoặc loại bỏ hóa hóa chat thẳng tại chỗ.

– Kích hoạt hoặc loại bỏ hóa hóa hạn phương pháp tuổi cho live stream của chú ấyng ta.

– Thông báo rằng live stream của chú ấyng ta có chứa đăng bài mất phí hay đăng bài miễn phí hay là không.

– Chọn mũi tên quay xem xét lại.

5. Tiếp theo sàng lọc chụp 1 ảnh làm thumbnail. 

6. Tùy chọn: live stream ở nhữngh thức Landscape mode.

– Giữ thiết bị của chú ấyng ta ở nhữngh thức Landscape mode.

– Hãy chắc là ảnh trên nền xoay đã và đang rất được khóa.

7. Tùy chọn: bài viết live stream, nhấn SHARE.

8. Chọn GO LIVE.

9. Để hoàn thành xong xong live stream, chọn FINISH, và sau đó chọn OK.

Sau khi live stream trên thiết bị vi tính bảng hoàn thành xong xong, một kho lưu giữ các live stream được chế biến trên kênh YouTube của chú ấyng ta.

10. Bạn cũng rất cũng có thể rất cũng có thể cân chỉnh các tùy chỉnh riêng biệt (cho dù là cả tùy chỉnh chuyển live stream sang phương pháp cá nhân) hoặc xóa các lưu giữ trên trang video của tôi.

4. Trò chuyện thẳng tại chỗ trên vi tính bảng vi tính bảng

Tin nhắn nói chuyện trên vi tính bảng vi tính bảng cũng rất cũng có thể rất cũng có thể được phê duyệt như là cách lời nhắn nói chuyện mà bạn thường làm. Bạn cũng rất cũng có thể rất cũng có thể gán người phê duyệt, vận hành và vận hành lời nhắn rác, chặn lời nhắn, và chặn người dùng nói chuyện hoặc xóa lời nhắn nói chuyện.

Phần 2: Phát video thẳng tại chỗ trên YouTube từ thiết bị iOS

Cũng tựa như như trên các thiết bị Android, trên các thiết bị iOS các bạn cũng rất cũng có thể rất cũng có thể live stream từ trang chủ ứng dụng YouTube dành cho thiết bị vi tính bảng. Sau khi công đoạn live stream trên thiết bị vi tính bảng hoàn thành xong xong, một kho lưu giữ các live stream được chế biến trên kênh YouTube của chú ấyng ta và các bạn cũng rất cũng có thể rất cũng có thể sàng lọc tùy sàng lọc để cân chỉnh các tùy chỉnh riêng biệt (cho dù là cả tùy chỉnh live stream sang cá nhân) hoặc xóa các kho lưu giữ.

YouTube live đã in trước trước trên iOS 8+.

1. Chỉ định cho YouTube Live trên thiết bị iOS

– Cần xác nhận rằng kênh của chú ấyng ta được minh chứng cụ thể và bạn chẳng hề phụ thuộc live stream trong vòng 90 ngày qua.

Lưu ý:

Đối với YouTube live trên vi tính bảng vi tính bảng, các kênh của chú ấyng ta yêu cầu có trên 10 Ngàn vnđ subscriber.

2. Kích hoạt YouTube Live lần thứ nhất tiên

1. Tải phiên bản ứng dụng YouTube mới nhất về thiết bị iOS của chú ấyng ta.

  • Tải phiên bản ứng dụng YouTube mới nhất về thiết bị iOS và lắp đặt nơi đây.

2. Tiếp theo chọn nút Camera.

3. Cấp quyền cho chỗ mềm YouTube để truy ctràn lên Camera, Mic, và Storage (lưu giữ).

4. Nếu được báo động, chỉ định và chỉ huy xác minh kênh của chú ấyng ta.

5. Chọn GO LIVE.

Lưu ý:

Nếu không còn kênh, bạn sẽ đạt được báo động tạo một kênh trước lúc sàng lọc Go Live.

3. Tạo Live Stream YouTube trên thiết bị iOS

1. Đầu tiên sàng lọc nút chụp.

2. Sau đó chọn GO LIVE.

3. Tạo một tên, và sau đó chọn 1 tùy chỉnh riêng biệt.

4. Tùy chọn: sàng lọc các tùy chỉnh dưới đây.

– Thêm một phần diễn tả.

– Kích hoạt hoặc loại bỏ hóa hóa nói chuyện thẳng tại chỗ.

– Kích hoạt hoặc loại bỏ hóa hóa hạn phương pháp tuổi cho live stream của chú ấyng ta.

– Thông báo rằng live stream của chú ấyng ta có chứa đăng bài mất phí hay đăng bài miễn phí hay là không.

– Chọn mũi tên quay xem xét lại.

5. Tiếp theo sàng lọc chụp 1 ảnh làm thumbnail. Bạn cũng rất cũng có thể rất cũng có thể upload (tải lên) một thumbnail tùy chỉnh (tùy sàng lọc này chỉ yêu cầu có trên iOS mà thôi).

6. Tùy chọn: live stream ở nhữngh thức Landscape mode (phương pháp phong cảnh).

– Giữ thiết bị của chú ấyng ta ở nhữngh thức Landscape mode.

– Và hãy chắc là ảnh trên nền xoay trên thiết bị iOS của chú ấyng ta đã và đang rất được khóa.

7. Tùy chọn: bài viết live stream, nhấn SHARE.

8. Chọn GO LIVE.

9. Để hoàn thành xong xong live stream, chọn FINISH, và sau đó chọn OK.

Sau khi live stream trên thiết bị vi tính bảng hoàn thành xong xong, một kho lưu giữ các live stream được chế biến trên kênh YouTube của chú ấyng ta.

10. Bạn cũng rất cũng có thể rất cũng có thể cân chỉnh các tùy chỉnh riêng biệt (cho dù là cả tùy chỉnh chuyển live stream sang phương pháp cá nhân) hoặc xóa các lưu giữ trên trang video của tôi.

4. Trò chuyện thẳng tại chỗ trên vi tính bảng vi tính bảng

Tin nhắn nói chuyện trên vi tính bảng vi tính bảng cũng rất cũng có thể rất cũng có thể được phê duyệt như là các lời nhắn nói chuyện mà bạn thường làm. Bạn cũng rất cũng có thể rất cũng có thể gán người phê duyệt, vận hành và vận hành lời nhắn rác, chặn lời nhắn, và chặn người dùng nói chuyện hoặc xóa lời nhắn nói chuyện.

Tham khảo thêm một số ít bài viết dưới đây:

  • Hướng dẫn tùy chỉnh tính năng Live Stream Video Facebook trên vi tính bảng, vi tính bảng
  • Đây là cách Live Stream Video Facebook trên PC, Fanpage
  • Làm ra sao để phát video thẳng tại chỗ trên YouTube?

Chúc cả nthành phố tp. hà nội lực!

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343