Cách quản lý symlink trong Linux

Symlink (liên hiệp đặc trung) là các file liên hiệp thẳng trực tiếp đến các file khác. Trong những hệ thống Linux, symlink nhập tầm quan trọng là các shortcut.

Thuật ngữ “symlink” là sự liên kết hiệp của hai từ “symbolic” (đặc trung) và “link” (liên hiệp), làm rất đặc biệt tính có ích của phần lớn file này với tầm quan trọng tham chiếu đặc trung cho những thứ khác.

Cái coi gần y hệt như hard link (liên hiệp cứng) có các chức năng tương tự các bản sao của phần lớn file mà chúng tham chiếu, chứ chẳng cần là các liên hiệp theo nghĩa đen. Soft link hay symbolic link (liên hiệp mềm hay liên hiệp đặc trung) chỉ chỉ tà tà nhắm vào phương châm của chúng. Xóa các liên hiệp này sẽ không làm hư hỏng gì đối thuộc những file mà chúng trỏ đến và nhiều liên hiệp đặc trung buộc phải có có thể được sáng lập để tiện nghi trong công đoạn sử dụng. Điều này khiến chúng trở hãy chọn tuyệt đối để trỏ đến các file trên những hệ thống file và phân vùng giống nhau.

Hướng dẫn về sự việc cai quản và vận hành symlink trong hệ thống Linux

  • Công dụng của symlink
  • Các chủ thể với liên hiệp đặc trung
  • Quản lý liên hiệp đặc trung
  • Tạo liên hiệp đặc trung
  • Tìm liên hiệp đặc trung
  • Sửa các liên hiệp đặc trung

Công dụng của symlink

Thay đổi cơ cấu chủ đạo của một hệ thống file cho 1 ứng dụng không tiền khoáng hậu để nó chạy bài bản và chuyên nghiệp hơn là một trong các trong các số việc rất can dự. Thay vào đó, symlink hay sử dụng để triển khai cho chủ thể chỉ là hơn và tạo phân cấp file tự tạo cho những lịch trình để tham chiếu, mà không hư hỏng đến vị trí của phần lớn file gốc.

Sử dụng các liên hiệp đặc trung khiến cho công chuyện điều chỉnh những lịch trình không giống nhau tiện nghi hơn, nhưng nó cũng chính làm nghiêm khắc việc phân tách hệ thống file.

Các chủ thể với liên hiệp đặc trung

Khi các liên hiệp đặc trung đang khiến việc kĩ thuật đúng cách buộc phải nên dán, chúng phân tách và lý giải đơn cử băng thông đến một file thực thụ có tuổi sống. Tuy nhiên, liên hiệp đặc trung có chủ thể sẽ trỏ đến các file không có tuổi sống hoặc đã biết thành xóa. Các liên hiệp đặc trung này sáng lập sự nhầm lẫn cho cả người dùng và lịch trình lệ thuộc vào độ đúng ra của chúng.

Nếu các file được nhắm phương châm bởi những liên hiệp đặc trung bị thay thế, liên hiệp đó sẽ tiếp nối trỏ vào file mới, bỏ qua tất tật nội dung của chúng. “Niềm tin mù quáng” này còn có thể sáng lập việc kết chuỗi liên hiệp (link chaining) và liên hiệp kha khá.

Rõ ràng, việc kết chuỗi liên hiệp có thể dẫn theo các liên hiệp lưu thông (các vòng liên hiệp có tầm khoảng cách vô biên), nếu một liên hiệp tham chiếu đến liên hiệp thứ hai, rồi lần lượng view lại liên hiệp đầu tiên.

Những việc chông gai như thế không cố tiên đều do sự can thiệp của loài người. Các chỉ tiêu lắp đặt thiết bị khô nứtng bài bản và chuyên nghiệp và những các quy lớp lang động cố định có thể góp thêm phần sáng lập thứ được coi gần y hệt như “dead link” (liên hiệp chết). Đây đúng ra là chỗ các đội quân kỹ thuật cai quản và vận hành sẽ phát huy được hiệu quả.

Quản lý liên hiệp đặc trung

Trong các hệ thống Linux, có không ít có ích được tạo sẵn để coi xem các liên hiệp đặc trung. Một sự thậm chí cho có khuôn mẫu trong coreutils là ln, mang lại lợi ích cho công chuyện sáng lập các liên hiệp như thế từ terminal.

Tuy nhiên, để cai quản và vận hành hoàn mỹ các liên hiệp đặc trung, ​​các bạn sẽ buộc phải có công dụng tìm ra và phân tách chúng một cách bài bản và chuyên nghiệp. Một tùy chọn dòng lệnh chỉ là đáng coi xem cho mục tiêu này chọn cái tên là Symlinks.

Mặc dù 1 trong các những bản phân phối Linux (ví dụ như Fedora) đi cùng với công cụ này được lắp đặt theo khuôn mẫu, nhưng những distro khác, ví dụ như Ubuntu, thì không. Để lắp đặt Symlinks trong Ubuntu, chỉ buộc phải mtại một cửa sổ terminal và nhập tin tức sau:

sudo apt install symlinks

Quản lý liên kết tượng trưng

Tạo liên hiệp đặc trung

Tạo liên hiệp đặc trung từ terminal trong Linux thật tiện nghi. Nhập code sau, đổi thay “original-file.txt” thành tên và phần lan rộng ra file của phương châm mà bạn đã chọn, tiếp theo đó đổi thay “linkname” thành thành bất kể điều gì bạn có hy vọng muốn.

ln -s original-file.txt linkname

Tạo liên kết tượng trưng

Tiện ích ln là để triển khai ra liên hiệp và nó sẽ khiến như thế khi chúng ta chạy nó. Ký hiệu -s được thậm chí cho có trong lệnh trên khiến cho liên hiệp được sáng lập mang tính chất đặc trung.

Các liên hiệp đặc trung kha khá cũng có thể có thể được tạo bằng cách thêm 1 ký hiệu -r vào và một lệnh như sau:

ln -rs original-file.txt linkname

Liên kết tương đối vẫn hoạt động bất kể thay đổi nào trong các điểm mount

Liên kết kha khá vẫn hoạt động giải trí bất kể đổi thay nào trong các điểm mount.

Tìm liên hiệp đặc trung

Tiện ích Symlinks được đề cập ở phí a trên cung ứng cho những bạn một cách chỉ là để tìm các liên hiệp đặc trung trong 1 thư mục cố định. Lệnh để tìm liên hiệp đặc trung như sau: (Thay đổi “directory-name” thành băng thông hoàn mỹ đến thư mục bạn có hy vọng muốn search tìm kiếm).

symlinks -v directory-name

Tìm liên kết tượng trưng

Thêm r vào lệnh đó sẽ cho Symlinks coi xem đệ quy các file trong thư mục được buộc phải. Lệnh sẽ trông gần y hệt như sau:

symlinks -rv directory-name

Thêm r vào lệnh này sẽ cho Symlinks kiểm tra đệ quy các file trong thư mục được chỉ định

Hãy cẩn trọng sử dụng đệ quy (Recursion) giả dụ bạn lo âu về các chủ thể phát sinh với liên hiệp lưu thông (cyclic link). Liên kết lưu thông là các liên hiệp tự lặp lại. Chúng có thể khiến có ích Symlinks bị treo khi nó nỗ lực lặp lại vào cơ cấu vô biên của chúng.

Phiên bản không đệ quy của lệnh được hiển thị ở phí a trên sẽ chỉ chỉ là bật mí bất kỳ liên hiệp lưu thông hiện nào có thể bị “treo”, hay nói cách thứ hai là bị hỏng. Công cụ Symlinks có công dụng sửa các liên hiệp bị hỏng như thế.

Sửa các liên hiệp đặc trung

Việc sửa các liên hiệp đặc trung trong 1 thư mục đã cho kha khá chỉ là với Symlinks. Đây là lệnh buộc phải sử dụng:

symlinks -cds directory-name

Sửa các liên kết tượng trưng

Lệnh trên thi hành nhiều việc và một lúc. Nó chuyển đổi bất kỳ liên hiệp tuyệt đối nào mà nó nhìn thấy thành các liên hiệp kha khá, vô hiệu hóa những liên hiệp treo và tinh giảm các liên hiệp dài (các liên hiệp với nhiều “../” trong băng thông).

Nếu chưa chắc chắn về hậu quả tiềm năng của việc chạy lệnh này, bạn có thể coi xem xem một mình -t sẽ thực hiện được gì, mà không đổi thay bất kể các tiểu tiết nào bằng cách chạy lệnh sau:

symlinks -t directory-name

Chạy lệnh với một mình -t

Hy vọng rằng, giờ đây bạn đã hiểu ra hơn các liên hiệp đặc trung là gì và làm làm sao bạn có thể cai quản và vận hành chúng một cách bài bản và chuyên nghiệp. Giải quyết phần còn lại của có ích Symlinks để thi hành các hoạt động giải trí sinh hoạt đơn cử hơn trên hệ thống file của bạn bằng cách truy nhập liên hiệp sau:

http://manpages.ubuntu.com/manpages/trusty/man1/symlinks.1.html

Chúc bạn thi hành thành đạt!

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39