Cách Sửa Image Windows 10 Với DISM


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Nếu image Windows bị hỏng, bạn cũng có thể có thể sử dụng công cụ Deployment Imaging and Servicing Management (DISM) để cập nhật file và khắc phục sự cố.

 • Cách sao lưu và phục hồi Windows 10 từ System Image
 • Đừng bỏ qua các công cụ có ích có sẵn trên Windows 10!
 • Cách tạo phân vùng Recovery tùy chỉnh phục hồi Windows

Ví dụ, bạn cũng có thể sử dụng DISM để sửa lỗi Windows Component store (tính năng cốt lõi của Windows lưu giữ tất cả những file hệ thống liên quan đến hệ điều hành được nhóm theo phần tử và dưới dạng liên kết cứng) khi lệnh sfc/scannow chẳng thể sửa các file bị hỏng hoặc bị sửa đổi do Component store bị hỏng.

Công cụ DISM/Cleanup-Image lưu các file nhật ký của nó vào các vị trí file bên dưới. 

  C:WindowsLogsCBSCBS.log C:WindowsLogsDISMdism.log  

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thực hành Inbox Corruption Repair với công cụ DISM /Cleanup-Image để sửa lỗi Component store trên Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với tư cách quản trị viên để tạo nên thể thi hành Inbox Corruption Repair với công cụ Deployment Imaging and Servicing Management (DISM).

1. Chạy công cụ DISM /Cleanup-Image từ Command Prompt

Bước 1. Mở Command Prompt với tư cách admin.

Bước 2. Thực hiện Bước 3, Bước 4, Bước 5 (khuyến nghị), Bước 6 hoặc Bước 7 bên dưới cho lệnh DISM bạn mong muốn sử dụng.

Bước 3 . Sử dụng lệnh /CheckHealth

Bạn chỉ sử dụng lệnh /CheckHealth để kiểm tra image được gắn cờ bị hỏng do tiến trình không thành đạt và cũng có thể có thể sửa chữa được. Đây là một cách mau chóng để xem file có bị hỏng hay không. Lệnh này sẽ không sửa lỗi hoặc tạo bản ghi. Và thời gian chạy lệnh nhanh chóng.

Trong Command Prompt, sao chép và dán lệnh bên dưới, sau đó nhấn Enter và chuyển đến Bước 8.

  Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth  

Sử dụng lệnh /CheckHealth trên Command Prompt

Bước 4. Sử dụng lệnh /ScanHealth

Sử dụng lệnh /ScanHealth để quét image tìm lỗi Component store. Lệnh này cũng không sửa bất kể lỗi nào. Nó chỉ kiểm tra lỗi Component store và ghi lỗi vào file nhật ký. Lệnh này còn có thể mất 5 đến 10 phút để hoàn thành.

Trong Command Prompt, sao chép và dán lệnh bên dưới, sau đó nhấn Enter và chuyển đến Bước 8.

  Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth  

Sử dụng lệnh /ScanHealth trên Command Prompt

Bước 5 . Sử dụng lệnh /RestoreHealth

Sử dụng lệnh /RestoreHealth để quét image tìm lỗi Component store, tự động sửa chữa và ghi lỗi vào file nhật ký. Lệnh này còn có thể mất 10 đến 15 phút hoặc cho dù vài giờ để xong xuôi tùy thuộc vào mức độ lỗi.

Bạn cần kết nối Internet để chạy lệnh này. Nếu lệnh không thi hành thành công, bạn có thể thực hiện Bước 6 hoặc Bước 7 bên dưới.

Trong Command Prompt, sao chép và dán lệnh bên dưới, sau đó nhấn Enter và chuyển đến Bước 8.

  Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth  

Sử dụng lệnh /RestoreHealth trên Command Prompt

Bước 6 . Sử dụng lệnh /RestoreHealth /Source:wim

Sử dụng lệnh /RestoreHealth /Source:wim để xác định vị trí của file install.wim là nguồn của phiên bản file tốt có thể được dùng làm sửa lỗi. Quá trình này cũng có thể mất 10 đến 15 phút, thậm chí hàng giờ để kết thúc phụ thuộc vào chừng độ lỗi.

Lệnh này cũng có thể có thể có ích nếu Bước 5 trên không thể sửa được image Windows. File install.wim sẽ ở trong thư mục Sources của file ISO Windows 10 được mount. Nếu có file install.esd thay cho file install.wim, thực hiện Bước 7 thay cho bước này.

 • Cách chuyển đổi file ESD sang WIM sử dụng DISM trên Windows 10

Xác định file Windows 10 ISO có install.wim trong thư mục sources của file ISO được mount và số chỉ mục cho phiên bản Windows 10 sử dụng lệnh bên dưới trong Command Prompt với tư cách admin:

  dism /get-wiminfo /wimfile: :sourcesinstall.wim  

Thay thế Drive Letter với ký tự ổ đĩa thực sự file ISO được mount.

 • Cách gắn các image ISO trong Windows

Trong Command Prompt, gõ lệnh bên dưới bạn mong muốn sử dụng, sau đó nhấn Enter và chuyển đến Bước 8.

  Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:Full Path to install.wim file:   

Hoặc để ngăn DISM sử dụng Windows Update cho image online:

  Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:wim:Full Path to install.wim file:  /limitaccess  

Lưu ý : trong lệnh trên là số chỉ mục của phiên bản Windows 10 hệ thống của bạn.

Sử dụng lệnh /RestoreHealth /Source:wim trên Command Prompt

Bước 7. Sử dụng lệnh /RestoreHealth /Source:esd

Sử dụng lệnh /RestoreHealth /Source:esd để định vị địa thế của file install.esd làm nguồn của phiên bản file tốt cũng có thể có thể được dùng để làm sửa lỗi. Quá trình này cũng đều có thể mất hơn chục phút đến vài giờ tùy thuộc vào mức độ lỗi.

Xác định file Windows 10 ISO có install.esd trong thư mục sources của file ISO được mount và số chỉ mục cho phiên bản Windows 10 sử dụng lệnh bên dưới trong Command Prompt với tư cách admin:

  dism /get-wiminfo /wimfile: :sourcesinstall.esd  

Thay thế Drive Letter với ký tự ổ đĩa thực sự file ISO được mount.

Trong Command Prompt gõ lệnh sau và nhấn Enter , sau đó chuyển đến Bước 8.

  Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:esd:Full Path to install.esd file:   

Hoặc để ngăn DISM sử dụng Windows Update cho image online:

  Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:esd:Full Path to install.esd file:  /limitaccess  

trong lệnh trên là số chỉ mục của phiên bản Windows 10 trên hệ thống của bạn.

Sử dụng lệnh /RestoreHealth /Source:esd trên Command Prompt

Bước 8 . Nếu thi hành theo Bước 5, Bước 6 hoặc Bước 7, bạn nên khởi động lại máy tính.

2. Chạy công cụ DISM /Cleanup-Image trong PowerShell

Bước 1 . Mở PowerShell với tư cách admin.

Bước 2 . Thực hiện Bước 3, Bước 4, Bước 5, Bước 6, hoặc Bước 7 để thực hành lệnh DISM bạn mong muốn sử dụng.

Bước 3 . Sử dụng lệnh /CheckHealth

Trong PowerShell, nhập lệnh sau, nhấn Enter và chuyển đến Bước 8.

  Repair-WindowsImage -Online -CheckHealth  

Sử dụng lệnh /CheckHealth trên PowerShell

Bước 4 . Sử dụng lệnh /ScanHealth 

Trong PowerShell, nhập lệnh sau và nhấn Enter , chuyển đến Bước 8.

  Repair-WindowsImage -Online -ScanHealth  

Bước 5 . Sử dụng lệnh /RestoreHealth

Trong PowerShell, nhập lệnh sau và nhấn Enter , chuyển đến Bước 8.

  Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth  

Sử dụng lệnh /RestoreHealth trên PowerShell

Bước 6 . Sử dụng lệnh /RestoreHealth /Source:wim

Tượng tự như trên, bạn phải định vị file ISO cài đặt có install.esd và tìm index number cho phiên bản Windows 10.

Dán lệnh sau vào PowerShell:

  Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth -Source "Full Path to install.wim file: "  

Hoặc để ngăn DISM sử dụng Windows Update cho image online.

  Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth -Source "Full Path to install.wim file: " -LimitAccess  

Thay trong lệnh trên với con số index number thật.

Bước 7 . Sử dụng lệnh /RestoreHealth /Source:esd

Dán lệnh sau vào PowerShell và nhấn Enter .

  Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth -Source "Full Path to install.esd file: "  

Hoặc để ngăn DISM sử dụng Windows Update cho image online.

  Repair-WindowsImage -Online -RestoreHealth -Source "Full Path to install.esd file: " -LimitAccess  

Bước 8 . Khởi động lại máy tính sau khi thi hành các Bước 5, 6, và Bước 7. 

Chúc các bạn thi hành thành công!

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343