Cách tách số âm và số dương trong Excel

Các hàm trong Excel luôn là công cụ chẳng thể thiếu khi bạn hành xử bảng dữ liệu. Mỗi một hàm Excel đều phải sở hữu thể áp chế cho mạnh trường phù hợp sự so sánh. Chẳng hạn với bài tập tìm số âm và số dương trong cùng 1 bảng dữ liệu Excel chúng ta sẽ sử dụng hàm IF. Thay vì phải ngồi dò từng số thì với hàm IF chúng ta sẽ tìm nhanh được số âm và số dương, tiện lợi vận hành số liệu. Bài viết dưới đây sẽ huấn luyện và giảng dạy độc giả cách tách số âm và số dương trong Excel.

  • Cách chuyển số âm sang số dương Excel
  • Hướng dẫn đóng dấu ngoặc số âm trong Excel
  • Hướng dẫn xóa số 0, ẩn số 0 trên Excel
  • Cách chuyển số tiền thành chữ trong Excel

Cách dùng hàm IF tìm số dương, số âm

Chúng ta sẽ hành xử với bảng dữ liệu dưới đây với các số âm và dương không theo trật tự nào.

Bảng dữ liệu

Bước 1:

Để tìm ra được số dương người sử dụng sẽ có công thức =IF($số buộc phải tính>=0;$số buộc phải tính;trả về biểu thức đã chọn).

Áp dụng vào bảng dữ liệu này bạn nhập công thức =IF($B1>=0;$B2;“”) rồi nhấn Enter để gia công hàm IF.

Công thức tìm số dương

Bước 2:

Kết quả chúng ta sẽ ra được số dương đầu tiên cho cột.

Kết quả số dương đầu tiên

Bạn kéo ô thành tựu số dương xuống những ô còn sót lại của cột. Khi đó trong cột Số dương sẽ hiển thị những giá trị số dương làm đúng cú pháp hàm tiến hành mà thôi.

Hiện kết quả số dương

Bước 3:

Tiếp đến chuyển sang cột số âm để tìm những giá trị là số âm. Để tìm số âm trong bảng người sử dụng sẽ sử dụng tại ô đầu tiên của cột người sử dụng nhập công thức =IF($số buộc phải tính<0;$số buộc phải tính;trả về biểu thức đã chọn).

Áp dụng vào bảng bạn nhập công thức =IF($B2<0;$B2;“”) và nhấn Enter.

Tìm giá trị số âm 

Bước 4:

Do ô tham vấn không còn thể đáp ứng điều kiện kèm theo nên sẽ không còn hiển thị thành tựu. Chúng ta kéo ô đầu tiên xuống những ô còn sót lại. Kết quả cột sẽ hiển thị những giá trị âm dựa trên bảng dữ liệu.

Hiện kết quả số âm

Như vậy giá trị âm và dương được chia cách nhau chừng qua việc sử dụng hàm IF trong Excel. Hàm sẽ tìm đúng ra giá trị số âm và số dương rồi trả thành tựu cho bạn. Những ô không ổn với cái giá trị buộc phải tìm kiếm được để trống.

Chúc anh chị em tiến hành thành đạt!

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39