Cách tắt thông báo Focus Assist trên Windows 10

Tính năng Focus Assist của Win 10 sẽ tự động ẩn thông báo con khi chúng ta chơi trò giải trí thư dãn hoặc sử dụng các ứng dụng toàn nền game (LCD) khác. Nhưng Cortana thích thông báo rằng đấy là thông báo bị ẩn. Đây là cách tắt những thông báo Focus Assist gây hành hạ.

Focus Assist là cơ chế Do Not Disturb Win 10. Khi kích hoạt tính năng này, nó sẽ tự động ẩn những thông báo đến, cho nên vì thế chúng không thành lập và làm bạn mất tụ hợp trong lúc thi đấu trò giải trí thư dãn, thuyết trình hoặc sử dụng ứng dụng toàn nền game (LCD) khác. Focus Assist cũng có thể tự động tắt thông báo con 1 số ít giờ một mực trong ngày. Bạn sẽ phát hiện các thông báo khi tắt cơ chế Focus Assist. Tuy nhiên, Cortana sẽ thông báo “I’ll field your notifications in Action Center” trong lúc bạn chơi trò giải trí thư dãn, ở cơ chế toàn nền game (LCD) hoặc sao chép nền game (LCD). Đây là cách tắt những thông báo đó.

  • Trên Win 10 bạn nên vô hiệu hóa hóa các tính năng này đi
  • Vô hiệu hóa Windows Update Active Hours trên Win 10
  • Đây là cách cấu hình thiết lập và vô hiệu hóa hóa (tắt) Action Center trên Win 10

Cách vô hiệu hóa hóa thông báo Focus Assist 

Để cấu hình Focus Assist, truy cập lệ Settings > System > Focus Assist. Bạn cũng có thể truy cập nhanh vào Settings bằng phương pháp nhấn Win+I.

Chọn Focus Assist

Trong Automatic Rules, click vào tên của luật lệ tự động. Ví dụ, để vô hiệu hóa hóa thông báo Focus Assist thành lập lúc thi đấu trò giải trí thư dãn, click vào When I’m playing a game.

Click vào When I’m playing a game

Bỏ chọn Show a notification in action center when focus assist is turned on automatically.

Bỏ chọn Show a notification in action center when focus assist is turned on automatically.

Lặp lại các quy trình này cho mỗi loại luật lệ tự động không giống nhau. Mỗi luật lệ tự động có thiết lặp thông báo riêng.

Nếu muốn vô hiệu hóa hóa các thông báo tóm tắt thành lập khi tắt cơ chế Focus Assist, bỏ chọn Show me a summary of what I missed while focus assist was on ở cuối bản kê của các luật lệ tự động.

Bỏ chọn Show me a summary of what I missed while focus assist was on

Focus Assist được tối ưu để không làm phiền vậy vì sao Cortana lại bật lên một thông báo bảo rằng sẽ không thông báo bạn? Đó là để bạn biết rằng cơ chế Focus Assist đang được kích hoạt. Focus Assist thường không tắt thông báo mà cấm đoán bạn biết, bảo hiểm an toàn bạn không bỏ hoang bất kỳ thông bquan tài trọng nào.

Chúc quý khách hàng triển khai thành công!

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39