Cách thay đổi giao diện điều khiển âm lượng trên Windows 10

cài đặt thường bị kêu ca vì tính không nhất quán trong giao diện người sử dụng và giao diện chỉ huy và tinh chỉnh âm lượng lạc hậu. Và thật không may Microsoft chưa một lần có ý định đưa việc này vào danh sách việc yêu cầu làm của họ.

Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi diện mạo của chỉ huy và tinh chỉnh âm lượng này. Nhà thay đổi bên thứ ba đã đưa ra một chương trình mới có tên là AudioFlyout để thay thế thế giao diện đã lạc hậu đó. Và dưới đây là cách thi hành. 

  • 8 máy móc hữu hiệu kiểm soát âm nhạc Window 10
  • Cách chỉnh âm nhạc và giao diện volume bằng Volume2
  • Những cách khắc phục sự cố âm nhạc trên Window 10

Cách thay đổi giao diện chỉ huy và tinh chỉnh âm lượng Window 10

Thay đổi giao diện điều khiển âm lượng 

Bước 1. Trước tiên, bạn yêu cầu tải chương trình theo liên kết này.

Bước 2. Sau khi tải về, bung file file AudioFlyout.zip sử dụng máy móc bung file mến mộ của chúng ta. 

Bước 3. Click chuột phải vào file AudioFlyout.exe và chọn Run as administrator.

Bước 4. Nếu thấy công bố y/c User Account Control, click vào Yes.

Vậy là xong, bạn đã thành công thay thế giao diện chỉ huy và tinh chỉnh âm lượng cũ. Nếu vẫn không rõ cách thi hành, chúng ta có thể xem video tập huấn dưới đây. 

 

Chúc anh chị thi hành thành công!

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39