Cách Thay đổi Ngôn Ngữ ứng Dụng Trên IPhone, IPad

iOS 13 của Apple biến iPhone và iPad thành thiết bị đa ngôn ngữ. Giờ đây, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của phần mềm riêng lẻ mà không cần thay đổi ngôn ngữ hệ thống chính. Mỗi ứng dụng cũng có thể cài đặt ngôn ngữ riêng.

  • Cách bật giới hạn ngôn ngữ thô tục với Siri trên iPhone và iPad
  • Cách bật từ điển tiếng Việt trên iPhone
  • Cách dịch nhiều ngôn ngữ trên Siri iOS 11

Cách thay đổi ngôn ngữ phần mềm trên iPhone, iPad

Đầu tiên, bạn cần đáp ứng iPhone hoặc iPad có nhiều ngôn ngữ được cài đặt . Để làm điều đó, truy cập Settings > General > Language & Region . Chạm vào Other Languages và thêm ngôn ngữ bạn mong muốn sử dụng.

Ở đây, bạn cũng cũng có thể có thể thiết lập ngôn ngữ hệ thống cho iPhone hoặc iPad. Nhưng bạn không phải chuyển ngôn ngữ mới, chỉ thêm nó vào danh sách.

Chạm vào Other Languages

Tiếp theo, truy cập vào màn hình chính Settings , cuộn xuống cho tới lúc nhìn thấy danh sách phần mềm được cài đặt bố trí theo bảng chữ cái. Chạm vào ứng dụng muốn thay đổi cài đặt ngôn ngữ.

Màn hình chính Settings 

Bạn sẽ thấy tùy chọn Language trong Preferred Language . Chạm vào nó và chọn ngôn ngữ bạn mong muốn sử dụng cho ứng dụng đó.

Lặp lại qui trình đó để thay đổi ngôn ngữ riêng của các ứng dụng khác.

Không phải mọi thứ các ứng dụng đều cung cấp đa ngôn ngữ. Nếu phần mềm không có thêm ngôn ngữ, bạn sẽ không thấy tùy chọn Language màn hình cài đặt của nó.

Tùy chọn Language 

Nếu không thấy tùy chọn Language trên màn hình cài đặt của mọi thứ các ứng dụng, có tức là bạn không cài đặt nhiều ngôn ngữ trên thiết bị.

Truy cập Settings > General > Language & Region và đảm bảo cài đặt nhiều hơn một ngôn ngữ. Nếu không, tùy chọn Language không xuất hiện.

Thêm ngôn ngữ 

Chúc các bạn thực hành thành công!

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39