Cách thêm máy tính vào Excel


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Khi biện pháp dung giải bảng dữ liệu trên Excel thỉnh thoảng anh chị yêu cầu thực hiện bản chất những phép tính đơn thuần, hay cho dù khắc nghiệt. Hàm Excel cũng có các hàm vị giác hay hàm tính toán tuy nhiên cách dùng xem như kha khá khắc nghiệt mà bạn lại muốn tính toán nhanh thì sẽ cực kỳ có các chức năng cài máy tính pc vào Excel. Khi đã theo mẫu máy tính pc, anh chị rất có các chức năng thực hiện bản chất những phép tính hay chuyển đổi nhiều trung nói ra kì lạ. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn thêm máy tính pc vào Excel.

  • Cách tạo bảng Excel, chèn bảng trong Excel
  • Hướng dẫn chèn một tấm ảnh vào bảng tính Excel
  • Chèn hình tượng độ C trong Word, Excel như ra sao?

Hướng dẫn thêm máy tính pc vào Excel

Bước 1:

Tại giao diện trên Excel bạn nhấn vào hình tượng mũi tên trên thanh cứng nhắc rồi chọn tiếp vào More Commands….

Thêm hình tượng vào Ribbon

B2:

Chuyển sang giao diện Excel Options phần Customize bạn chọn Commands Not in the Ribbon tại Choose commands from. Bên dưới tích chọn vào Calculator rồi nhấn nút Add sẽ phát hiện máy tính pc được bổ sung cập nhật vào bản kê ở phía bên phải.

Thêm máy tính pc vào Excel

B3:

Như vậy khi quay đi về giao diện trên Excel các anh chị sẽ phát hiện hình tượng máy tính pc yêu cầu sử dụng.

Biểu tượng máy tính pc

Khi nhấn vào sẽ hiển thị giao diện máy tính pc. Bạn nhấn vào hình tượng 3 dấu gạch ngang sẽ hiển thị các hình thức tính toán.

Chế độ tính toán

B4:

Chẳng hạn chọn lựa cách Scientific sẽ ra bảng tính với mọi phép tính cộng, trừ, nhân, chia đơn thuần đi liền là tính lũy thừa, các phép tính lượng giác cos, sin, tan.

Chế độ tính Scientific

Chúng ta thực hiện bản chất các phép tính mà bạn có yêu cầu muốn để nhập các kết quả vào Excel.

Thực hiện phép tính

Mọi các kết quả của phép tính sẽ dành được lưu vào lịch sử hào hùng của dòng món đồ pc để bạn rất có các chức năng theo dõi lại các kết quả khi yêu cầu phải có. Trong giao diện máy tính pc thì MS dùng làm thực hiện nhớ một độ quý và hiếm, MR dùng làm thực hiện khôi phục độ quý và hiếm và MC xóa tất tật bộ nhớ lưu giữ các kết quả.

Lưu các kết quả tính

Bước 5:

Ngoài ra khi nhấn vào bản kê các hình thức tính toán các anh chị sẽ bắt gặp phần Converter để đổi các chiếc rốn mà bạn có yêu cầu muốn.

Chế độ đổi chiếc rốn

Chẳng hạn rất có các chức năng đổi chiếc rốn khối lượng như hình dưới đây.

Đổi chiếc rốn tính

Việc thêm máy tính pc vào Excel muốn tạo cơ hội đỡ anh chị tính toàn thuận lợi hơn, thực hiện bản chất các phép tính ngay trên Excel mà không luôn phải sử dụng thêm cứng nhắc bên phía ngoài. Máy máy vi tính còn làm cho chỗ chuyển đổi chiếc rốn khối lượng, vận tốc, giờ,…

Xem thêm:

  • 3 cách thức tính tổng trong Excel
  • Cách sử dụng hàm SUMPRODUCT trên Excel
  • Cách bố trí tên lần lượt vần âm trong Excel

Chúc quý vị thực hiện bản chất thành công!

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343