Cách thiết lập môi trường staging để phát triển WordPress

Thông thường, các bạn sẽ bắt đầu khởi động đi lên một trang web trong một máy chủ cục bộ, tiếp đó, upload nó lên một trang staging (kiểm thử). Khi tất cả được chứng minh, các bạn sẽ đẩy trang web đến live server. Mọi thứ nghe có vẻ thuần tuý, nhưng trên thực chất, việc đi lên một trang web rất có thể được nhìn nhận là một trong những công đoạn rất dài.

Trong bài luận này, Kênh Tin TT39 sẽ xem nhữngh tiến hành và cấu hình các giai bước này một cách chất lượng cao khi đi lên trang web trên WordPress, bằng phương pháp dùng một plugin tiện dụng mang tên WP Local Toolbox.

Khi plugin ấn được kích hoạt, nó sẽ bị hiển thị 1 trong những hằng PHP. Các hằng này sẽ cho bạn biết bạn hiện đang ở trong một trang web live hay trong trang web cục bộ, bảo hiểm an toàn các plugin khphan xuân đề nghị thiết trong một giai đoạn nhất thiết vẫn bị vô hiệu hóa hóa và báo cáo cho bạn khi nội dung vừa được thêm lần nữa trang web live.

Giai đoạn đi lên

Đây là chỗ bắt đầu khởi động. Bạn thiết kế trang web của mình trong một localhost – một máy chủ web chạy trong máy tính. Nếu đang sử dụng OS X, bạn rất có thể dễ dãi tùy chỉnh thiết lập một localhost với MAMP. Người dùng Windows được thêm 1 trong những tùy chọn lựa như MAMP (cho Windows), WAMP và XAMPP.

Ở giai bước này, bạn rất có thể sử dụng các công cụ đi lên như Codekit, Grunt hoặc Gulp. Bạn rất có thể làm việc cùng với các người cùng phòng ban của mình, bằng phương pháp dùng tính năng kiểm soát bạn dạng Git. Bạn cũng rất có thể rất có thể tự tại tiến hành 1 trong những thí điểm và đã ra mắt các lỗi mà trọn vẹn không gây ra thiệt hại gì.

Trong giai đoạn đi lên, bạn được khích lệ ý thức kích hoạt WP_DEBUG và lắp đặt 1 trong những plugin WordPress như Query Monitor, RTL Tester và User Switching, ngoài các plugin sẽ tiến hành trong trang web live. Một vài plugin bổ sung trong số này nhằm tạo điều kiện kèm theo mang lại lợi ích cho công đoạn đi lên cũng giống thí điểm. Chú ý rằng ta sẽ không kích hoạt các plugin này tại trang staging hoặc live.

Mở wp-config.php và thêm dòng phía dưới sau define(‘WP_DEBUG’, true);:

define('WP_DEBUG', true); define('WPLT_SERVER', 'dev');

Dòng này đánh dấu lắp đặt WordPress của bạn trong localhost là “ development” (đang nằm trong giai đoạn đi lên). Khi đăng nhập vào bảng tinh chỉnh WordPress, các bạn sẽ thấy rằng thanh Admin, theo nguyên hình, hiện trả về màu xanh lá cây, với máy chủ được ghi là DEV SERVER.

Việc đánh dấu lắp đặt WordPress thành dev kích hoạt tùy chọn lựa “Discourage search engines from indexing this site”, ngăn trang web vô tình bị index trong Search Engine (công cụ search tìm kiếm).

Việc đánh dấu cài đặt WordPress thành dev kích hoạt tùy chọn “Discourage search engines from indexing this site”

Nếu không muốn màu xanh lá cânguyên xi hình, bạn rất có thể đi lên nó bằng phương pháp đã xác định rõ WPLT_COLOR. Màu sắc rất có thể được đã xác định rõ bằng một từ khóa màu hoặc với định dạng Hex như dưới đây.

define('WPLT_COLOR', '#7ab800');

Ngoài ra, bạn cũng rất có thể rất có thể muốn hủy kích hoạt 1 trong những plugin khphan xuân đề nghị thiết trong công đoạn đi lên, như plugin tạo dung tích cache, plugin sao lưu và Akismet.

Để làm như thế, y/c từng plugin trong một array với WPLT_DISABLED_PLUGINS:

define('WPLT_DISABLED_PLUGINS', serialize( array( 'w3-total-cache/w3-total-cache.php', 'akismet/akismet.php', ) ));Â

Giai đoạn Staging

Trang staging là chỗ bạn kiểm nghiệm trang web của mình. Lý nghĩ đó nhất là trong một môi trường xung quanh y hệt như nội dung trang web live (nội dung, đặc điểm đội ngũ cán bộ kỹ thuật của sản phẩm chủ, v.v…) để tìm ra được những lỗi mà bạn rất có thể đã bỏ lỡ trong giai đoạn đi lên.

Trang Web thường chỉ đề nghị thiết thể được truy cập bởi 1 trong những người thậm chí cho có cả những bạn, để hiển thị cho họ bạn dạng rút cục của trang web.

Một số plugin ấn được hủy kích hoạt, chả hạn tựa như các plugin mà bạn đã sử dụng trong giai đoạn đi lên, plugin tạo dung tích cache và plugin sao lưu. Trang staging rất có thể được đặt trong một domain phụ, thí dụ staging.coolsite.com hoặc trong một domain riêng như coolsitestaging.com.

Bạn “khái niệm” trang staging trong wp-config.php như sau.

define('WP_DEBUG', true); define('WPLT_SERVER', 'testing'); define('WPLT_DISABLED_PLUGINS', serialize( array( 'w3-total-cache/w3-total-cache.php', 'akismet/akismet.php', 'debug-bar/debug-bar.php', 'debug-bar-extender/debug-bar-extender.php', 'debug-bar-console/debug-bar-console.php', 'simply-show-ids/simply-show-ids.php', 'monster-widget/monster-widget.php', 'theme-check/theme-check.php', 'wordpress-beta-tester/wp-beta-tester.php', ) ));

Bây giờ, đặt máy chủ là staging hoặc testing. Màu thanh Admin giờ đây sẽ chuyển hẳn qua màu cam.

Ở giai bước này, bạn cũng rất có thể rất có thể hủy kích hoạt 1 trong những plugin đã sử dụng trong giai đoạn đi lên. Một vài plugin đi lên khác được giữ nguyên ở trạng thái kích hoạt và WP_DEBUG cũng rất được bật vì bạn đề nghị phát hiện lỗi trong lúc kiểm nghiệm trong staging server.

WP_DEBUG cũng được bật vì bạn đề nghị phát hiện lỗi trong khi kiểm tra trong staging server

Giai đoạn Live

Đây là giai đoạn rút cục, nơi bạn xuất bản trang web của mình trong một live server và cho phép mọi người quan sát trang web. Trong giai bước này, bạn cũng nên hủy kích hoạt tất cả những plugin để đi lên và rút cục kích hoạt plugin tạo dung tích cache và sao lưu, v.v…

define('WP_DEBUG', false); define('WPLT_SERVER', 'live'); define('WPLT_DISABLED_PLUGINS', serialize( array( 'developer/developer.php', 'debug-bar/debug-bar.php', 'debug-bar-extender/debug-bar-extender.php', 'debug-bar-console/debug-bar-console.php', 'simply-show-ids/simply-show-ids.php', 'regenerate-thumbnails/regenerate-thumbnails.php', 'rewrite-rules-inspector/rewrite-rules-inspector.php', 'rtl-tester/rtl-tester.php', 'user-switching/user-switching.php', 'monster-widget/monster-widget.php', 'theme-check/theme-check.php', 'query-monitor/query-monitor.php', 'wordpress-beta-tester/wp-beta-tester.php', ) ));

Trong giai đoạn Live, thanh Admin nguyên hình chuyển thành màu đỏ (điều đó rất có thể đi lên). Theo dõi nội dung mới trong live server để cập nhật phòng ban dữ liệu máy chủ thí điểm với nội dung mới như trong live server. Điều đó để giúp đỡ việc kiểm nghiệm đúng hơn hơn và bảo hiểm an toàn rằng nội dung vừa được hiển thị OK.

Thêm dòng sau vào live server wp-config.php để tiến hành điều đó:

define('WPLT_NOTIFY','me@outlook.com');

Sau khi tùy chỉnh thiết lập, các bạn sẽ nhận được báo cáo qua email mỗi một lúc các bạn thêm nội dung mới (bài đăng và trang) vào live server.

Nếu máy chủ thí điểm và live server được host trong cùng một server, hãy truy cập phpMyAdmin. Sau đó, chọn phòng ban dữ liệu wp_posts và chọn tab Operations. Trong hộp Sao lưu table to (database.table), chọn phòng ban dữ liệu trang staging và bảo hiểm an toàn rằng tùy chọn lựa Add DROP TABLE được chọn, để nó sẽ bị ghi đè lên trên phòng ban dữ liệu hiện có.

Đảm bảo rằng tùy chọn Add DROP TABLE được chọn, để nó sẽ ghi đè lên cơ sở dữ liệu hiện có

Mọi việc đã hoàn tất. Bây giờ, bạn đã nhận được được những giai đoạn được tổ chức phù hợp lý để đi lên một trang web WordPress. Mỗi người dân có bóng giáng làm việc của riêng mình, vì thế hãy thoải mái giao lưu cách làm việc thích phù hợp nhất của bạn khi ở trong giai đoạn staging và những công cụ bạn đang sử dụng trong phần bình luận phía dưới nhé!

Chúc bạn thành công!

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39