Cài đặt Python Package với PIP trên Windows, Mac và Linux

Giống như nhiều ngôn từ lập trình khác, Python hỗ trợ các thư viện và framework của bên thứ ba cực kì có lợi giúp bạn rất có thể dùng lại tránh việc mất công viết lại từ trên đầu. Bạn rất có thể tìm thấy những thứ này trên một kho lưu trữ địa chỉ được nhìn nhận là PyPI (Python Packages Index).

Tuy nhiên việc tải xuống, lắp đặt và cai quản các package này rất có thể gây tức giận và tốn thời gian, đây là nguyên cớ tại vì sao các nhà hít thở Python phụ thuộc vào một số trong những công cụ nổi bật gọi bằng PIP cho Python để giúp sức tất cả dễ chơi và tối ưu hơn.

PIP là gì?

PIP là 1 trong những trình cai quản thư viện cho Python, viết tắt của từ Preferred Installer Program. Đây là 1 trong những có lợi dòng lệnh có thể chấp nhận được bạn lắp đặt, lắp đặt lại hoặc gỡ lắp đặt các gói PyPI bằng một dòng lệnh thuần tuý và rất dễ hiểu: pip.

Nếu ai đang sử dụng Python2 từ bản 2.7.9 hoặc Python 3 từ bản 3.4 thì PIP đã có lắp đặt nguyên hình trên Python. Đối với những bản cũ hơn, các bạn sẽ bắt buộc thêm 1 số trong những bước mà Kênh Tin TT39 sẽ lôi kéo dưới đây để cài đăt.

Còn nếu ai đang chạy Python trong môi trường xung quanh ảo được tạo bằng virtualenv hoặc pyvenv, thì PIP đã đi lên ra sẵn trên mọi những bạn dạng.

Python của bạn đã sở hữu lắp đặt đúng cách và đúng kĩ thuật chưa?

Để sử dụng PIP, bạn phải chắc chắn rằng Python của chính bản thân mình tôi đã có lắp đặt đúng ra trên thiết bị của chính bản thân mình mình. Để kiểm định, bạn thao tác như sau:

 • Với hệ điều hành Windows, mở Command Prompt bằng Windows key + X và chọn Command Prompt.
 • Trên Mac, mở Terminal bằng Command + Space và tìm kiếm terminal.
 • Trên Linux, mở Terminal bằng Ctrl + Alt + T.

Sau đó gõ:

python --version

Với Python 3.x trên Linux thì sử dụng lệnh:

python3 --version

Nếu bạn có được số bạn dạng (tỉ dụ: “Python 2.7.5“), thì điều ấy có tức là Python đã sẵn sàng chuẩn bị hoạt động giải trí.

Còn nếu khách hàng nhận tin báo “Python is not defined“, thì bạn phải lắp đặt lại Python đúng cách và đúng kĩ thuật.

Cách lắp đặt PIP

(Bỏ qua nếu ai đang sử dụng Python 2.7.9 hoặc Python 3.4 trở lên trên)

1. Trên Windows

Phiên bản: Windows 7, Window 8.1 và Window 10.

 • get-pip.py
 • get-pip.py (đối với Python 3.2)

B1: Tải Xuống ttràn vàonh ở bên trên bằng cách bấm chuột phải vào câu kết, chọn Save As… (Lưu câu kết thành…) vào lưu file vào thư mục mình thích.

B2: Mở Command Prompt và điều phối đến tệp get-pip.py.

B3: Chạy lệnh sau:

python get-pip.py

2. Trên Mac

Hiện nay Python trên các thiết bị Mac đã có sẵn PIP. Tuy nhiên nếu khách hàng vẫn muốn sử dụng các bản cũ hơn thế nữa thì bạn rất có thể lắp đặt PIP bằng lệnh sau trong Terminal:

sudo easy_install pip

Nếu muốn sử dụng một bạn dạng Python “up-to-date” hơn thế nữa thì bạn rất có thể lắp đặt thêm Homebrew – một ứng dụng giúp tìm kiếm, lắp đặt, gỡ lắp đặt hoặc cập nhật những ứng dụng, thư viện có trong Linux, Unix không có sẵn trong MacOSX.

Nếu Mac của bạn đã lắp đặt Homebrew thì install trong Python bằng lệnh:

brew install python

Nếu qui trình lắp đặt thành đạt nhưng PIP không khả dụng thì bạn bắt buộc liên đặc lại Python bằng lệnh Terminal sau:

brew unlink python && brew link python

3. Trên Linux

Nếu bản phân phối Linux của bạn đã đi đi liền với Python thì bạn rất có thể lắp đặt PIP bằng trình cai quản gói (package manager) của hệ thống.

 • Công cụ Advanced Package (Python 2.x)
sudo apt-get install python-pip
 • Công cụ Advanced Package (Python 3.x)
sudo apt-get install python3-pip
 • pacman Package CEO (Python 2.x)
sudo pacman -S python2-pip
 • pacman Package CEO (Python 3.x)
sudo pacman -S python-pip
 • Yum Package CEO (Python 2.x)
sudo yum upgrade python-setuptools
sudo yum install python-pip python-wheel
 • Yum Package CEO (Python 3.x)
sudo yum install python3 python3-wheel
 • Dandified Yum (Python 2.x)
sudo dnf upgrade python-setuptools
sudo dnf install python-pip python-wheel
 • Dandified Yum (Python 3.x)
sudo dnf install python3 python3-wheel
 • Zypper Package CEO (Python 2.x)
sudo zypper install python-pip python-setuptools python-wheel
 • Zypper Package CEO (Python 3.x)
sudo zypper install python3-pip python3-setuptools python3-wheel

4. Trên Raspberry Pi

Nếu bạn là kẻ dùng Raspberry Pi thì hệ điều hành được khuyên dùng nhiều lần nhất là Raspbian vì đây là hệ điều hành chính thức được lập trình và cung cấp bởi Raspberry Pi Foundation.

Bắt đầu với Raspbian Jessie, nếu ai đang sử dụng bản Jessie thì PIP đã có lắp đặt nguyên hình. Đây chắc chắn rằng một số trong những nguyên cớ trọng đại để bạn nâng cấp lên Raspbian Jessie thay cho gắn bó với Raspbian Wheezy hoặc Raspbian Jessie Lite. Tuy nhiên, nếu ai đang dùng bạn dạng Raspbian cũ hơn, bạn vẫn rất có thể lắp đặt PIP như sau:

 • Trên Python 2.x:
sudo apt-get install python-pip
 • Trên Python 3.x:
sudo apt-get install python3-pip

Với Raspbian, người sử dụng Python 2.x nên sử dụng pip trong những lúc người sử dụng Python 3.x nên sử dụng pip3 khi chạy lệnh PIP.

Cách nâng cấp PIP cho Python

Mặc dù PIP không cập nhật hay hỏi, nhưng điều trọng đại là ứng dụng luôn thắng cuộc trong bạn dạng mới vì PIP rất có thể có những bản fix lỗi bug, công suất tương thích và lỗ hổng bảo mật. May mắn thay, nâng cấp PIP rất tối ưu và thuần tuý.

 • Trên Windows:
python -m pip install -U pip
 • Trên Mac, Linux hoặc Raspberry Pi:
pip install -U pip

Trên một số trong những bạn dạng chắc chắn của Linux và Raspberry Pi, bạn luôn phải sử dụng pip3 để thay bằng.

Quản lý Python Packages với PIP

Khi PIP đã sẵn sàng chuẩn bị, bạn rất có thể khởi động lắp đặt các package từ PyPI:

pip install package-name

Để lắp đặt bạn dạng phân minh của package:

pip install package-name==1.0.0

Search Tìm kiếm một package PyPI phân minh:

pip search "query"

Xem các tiểu tiết về một package được lắp đặt:

pip show package-name

Liệt kê tất cả những package đã lắp đặt:

pip list

Liệt kê tất cả những package lạc hậu:

pip list --outdated

Nâng cấp package lạc hậu:

pip install package-name --upgrade

Lưu ý: PIP sẽ tự động xóa chúng ta dạng cũ hơn của package khi nó đã có nâng cấp lên bạn dạng mới hơn.

Cài đặt lại hoàn toàn một package:

pip install package-name --upgrade --force-reinstall

Thoát khỏi một package:

pip uninstall package-name

Python rất ham thích. Quantrimang khuyên chúng ta nên hướng đến thêm về Python để đã cho ra động lực tiếp tục học và đẩy các kĩ năng của chính bản thân mình mình lên một tầm cao mới. Bạn rất có thể bài viết liên hệ thêm 1 số trong những bài luận sau:

 • Python là gì? Tại sao hãy chọn Python?
 • 6 nguyên cớ tại vì sao Python sẽ biến thành ngôn từ lập trình của tương lai
 • 11 tip học Python dành riêng cho các “newbie”
 • Các dự án bđs Python bản quyền dành riêng cho các người lạ khởi động
 • Hơn 100 bài tập luyện Python có giải mã (code mẫu)

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39