Chuyển từ cơ số 16 sang cơ số 2

Welcome to https://suamaytinhtphcm.net

--

Hệ cơ số 16 (hệ thập lục phân)

Hex hay hexadecimal được nhìn nhận là 1 hệ đếm dựa theo 16 ký tự. Hệ đếm này nổi bật ham thích, cũng bởi vì trong hệ thập phân dùng cho, chỉ buộc phải có 10 chữ số để biểu thị các số lượng. Vì khối hệ thống hex có 16 chữ số, nên 6 chữ số thêm lần nữa (ngoài 10 chữ số trong hệ thập phân) được biểu thị tương ứng bằng 6 chữ cái đầu tiên của bảng chữ cái tiếng Anh. Do đó, các chữ số hex bao gồm tất cả 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F. Hệ thống số đó được dùng thịnh hành nhất trong toán học và công nghệ thông tin thực trạng. Trong lập trình HTML, tính chất color rất cũng có thể được biểu thị trải qua số thập lục phân 6 chữ số: FFFFFF đại diện thay mặt cho white color, 000000 đại diện thay mặt cho black đen, v.v…

Hệ cơ số 16

Hệ cơ số 2 (hệ nhị phân)

Hệ nhị phân sử dụng hai ký tự là 01 để miêu tả một giá trị.

Hệ nhị phân đã có được áp dụng ở Ai Cập cổ đại, Trung Quốc và Ấn Độ cho gà mục đích sự đối chiếu. Trong hành tinh đổi mới, hệ nhị phân đã biến thành ngôn từ của ngành hợp lý điện tử và máy vi tính. Đây là khối hệ thống tác dụng nhất để phát giác tín hiệu điện: Tắt (0) và bật (1). Nó cũng chính là phòng ban cho mã nhị phân được dùng để soạn thảo dữ liệu trên máy vi tính. Ngay cả văn bản thoả thuận nhân viên đổi mới số mà ai đang đọc hiện tại cũng bao gồm tất cả các số nhị phân.

Việc đọc 1 số trong các nhị phân tiện nghi hơn bạn nghĩ. Đây được nhìn nhận là 1 hệ đếm dùng vị trí định lượng, vì thế, mỗi chữ số trong một số trong các nhị phân được thổi lên lũy thừa 2, bắt nguồn từ vựng trí ngoài cùng ở bên phải là 20. Trong hệ cơ số 2, mỗi chữ số nhị phân nhắc đến đến 1 bit.

Hệ cơ số 2

Cách đọc số nhị phân

Để chuyển đổi hệ nhị phân thành thập phân, 1 số trong các kiến ​​thức cơ bản về nhữngh đọc số nhị phân rất cũng có thể mang lại lợi ích. Như đã nhắc đến ở trên cao, trong hệ đếm nhị phân sử dụng vị trí định lượng, mỗi bit (chữ số nhị phân) là lũy thừa của 2. Điều này có tức là mọi số nhị phân thường rất cũng có thể được biểu diễn dưới dạng lũy ​​thừa của 2, với vị trí ngoài cùng ở bên phải là 20.

Ví dụ, số nhị phân (1010)2 cũng rất cũng có thể rất cũng có thể được viết như sau:

(1 * 23) + (0 * 22) + (1 * 21) + (0 * 20)

Ví dụ về việc chuyển đổi từ cơ số 16 sang cơ số 2

  • (1E3)16 = (0001 1110 0011)2
  • (0A2B)16 = (0000 1010 0010 1011)2
  • (7E0C)16 = (0111 1110 0000 1100)2

Bảng chuyển đổi từ cơ số 16 sang cơ số 2

Cơ số 16Cơ số 2
00000
10001
20010
30011
40100
50101
60110
70111
81000
91001
A1010
B1011
C1100
D1101
E1110
F1111

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--