Danh sách phím tắt cho Google Docs trên Mac (Phần 2)

Welcome to https://suamaytinhtphcm.net

--

Google Docs là ứng dụng trực tuyến của Google đưa đường bạn post bài, post bài, cại trị và làm chủ và vận hành và san sẻ văn bản thoả thuận tiện dung và gia công. Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt trên Google Docs để tiến trìnhng tháiệc gia công hơn. Trong phần 1, Suamaytinhtphcm.net đã giới thiệu đến bạn danh sách phím tắt phổ biến cho Google Docs ở máy tính, phần tiếp sau đó đó dưới đây Suamaytinhtphcm.net sẽ giới thiệu đến bạn danh sách phím tắt cho Google Docs trên Mac.

Phím tắt Google Docs trên Mac

Tham khảo: Danh sách phím tắt cho Google Docs ở máy tính nơi đây.

1. Phím tắt cho những thao tác chung

Sao chép: ⌘ + C

Cắt: ⌘ + X

Dán: ⌘ + V

Quay về bên (Undo) : ⌘ + Z

Thực hiện lại (Redo): ⌘ + Shift + Z

Chèn hoặc căn chỉnh phối đúng theo: ⌘ + K

Mở phối đúng theo: Option + Enter

Hiển thị phím tắt bàn phím: ⌘ + /

Lưu: ⌘ + S

In: ⌘ + P

Mở: ⌘ + O

Tìm: ⌘ + F

Tìm và thay thế: ⌘ + Shift + H

Lấy lại: ⌘ + G

Tìm về bên trước: ⌘ + Shift + G

Ẩn Menu: ⌘ + Shift + F

Ngắt trang: ⌘ + Enter

Search Search Tìm kiếm Menu: Option + / hoặc Ctrl + Option + Z

Search Search Tìm kiếm Menu trên trình duyệt web Mozilla FirefoxCtrl + ~

Tham khảo thêm: Soạn thảo văn bản thoả thuận bằng giọng nhắc tới ở bên trên cao Google Docs

2. Phím tắt định hình văn bản thoả thuận

In đậm: ⌘ + B

In nghiêng: ⌘ + I

Gạch chân: ⌘ + U

Gạch ngang: Option + Shift + 5

Chỉ số trên: ⌘ + .

Chỉ số dưới: ⌘ + ,

Sao chép định hình: ⌘ + Option + C

Dán định hình: ⌘ + Option + V

Gỡ định hình: ⌘ +

Tăng cỡ chữ: ⌘ + Shift + >

Giảm cỡ chữ: ⌘+ Shift + <

3. Phím tắt sử dụng định hình đoạn văn bản thoả thuận

Tăng thụt đầu dòng: ⌘ + ]

Giảm thụt đầu dòng: ⌘ + [

Gỡ định hình, để định hình về bên phương pháp mặc định: ⌘ + Option + 0

Tạo định hình cho những đề mục, tạo Headding (tạo danh mục tự động hóa): ⌘ + Option + [1-6]

Căn lề trái: ⌘+ Shift + L

Căn lề giữa: ⌘+ Shift + E

Căn lề phải: ⌘+ Shift + R

Căn phía hai phía: ⌘ + Shift + J

Đánh số thứ tự: ⌘ + Shift + 7

Tạo gạch đầu dòng: ⌘ + Shift + 8

Di chuyển đoạn lên phía trên mặt/xuống dưới: Option + Shift + mũi tên lên/xuống

4. Phím tắt căn chỉnh bức hình hoặc bản đồ

Thay đổi kích thước lớn hơn một ít một phần hai: ⌘ + Ctrl + K

Thay đổi kích thước chiều ngang lớn hơn một ít một phần hai: ⌘ + Ctrl + B

Thay đổi kích thước theo chiều dọc lớn hơn một ít một phần hai: ⌘ + Ctrl + I

Thay đổi kích thước bé thêm hơn: ⌘ + Ctrl + J

Thay đổi kích thước chiều ngang bé thêm hơn: ⌘ + Ctrl + W

Thay đổi kích thước theo chiều dọc bé thêm hơn: ⌘ + Ctrl + Q

Nhích lên/xuống/trái/phải: phím 4 mũi tên

Nhích lên 1 pixel: Shift + phím mũi tên

Xoay chiều kim đồng hồ cá tính riêng đeo tay 15°: Option + phím mũi tên phải

Xoay ngược chiều kim đồng hồ cá tính riêng đeo tay 15°: Option+ phím mũi tên trái

Xoay ngược chiều kim đồng hồ cá tính riêng đeo tay 1°: Option + Shift + phím mũi tên trái

Xoay theo chiều kim đồng hồ cá tính riêng đeo tay 1°: Option + Shift + phím mũi tên phải

Đóng trình căn chỉnh bản đồ: ⌘ + Esc

                      Shift + E

5. Phím tắt căn chỉnh bình luận và ghi chú

Chèn bình luận: ⌘ + Option + M

Mở chủ đề đàm luận: ⌘ + Option + Shift + A

Nhập bình luận thời điểm hiện tại: nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn E rồi nhấn C

Chuyển sang bình luận chuyển tiếp: nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N tiếp sau đó đó nhấn C

Trở về bình luận trước: nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P tiếp sau đó đó nhấn C

Chèn ghi chú: ⌘ + Option + F

Nhập ghi chú thời điểm hiện tại: nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn E tiếp sau đó đó nhấn F

Chuyển sang bình luận chuyển tiếp: nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N tiếp sau đó đó nhấn F

Trở về bình luận trước: nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P tiếp sau đó đó nhấn F

6. Phím tắt mở Menu

Menu ngữ cảnh (nhấn chuột (mouse) (mouse) phải): ⌘ + Shift + X

Mở Menu File: Ctrl + Option + F

Chỉnh sửa Menu: Ctrl + Option + E

Mở Menu View: Ctrl + Option + E + V

Mở Menu Insert: Ctrl + Option + I

Mở Menu Format: Ctrl + Option + O

Mở Menu Tools: Ctrl + Option + T

Mở Menu Table: Ctrl + Option + B

Mở Menu Help: Ctrl + Option + H

Mở Menu Accessibility: Ctrl + Option + A

Menu Input Tools: ⌘ + Option + Shift + K

Điều chỉnh Menu Input Toggle: ⌘ + Shift + K

Hiển thị menu ngữ cảnh của trình duyệt web: Shift + chuột (mouse) (mouse) phải

7. Phím tắt khắc ghi văn bản thoả thuận 

Chọn tổng thể và toàn diện văn bản thoả thuận: ⌘ + A

Chọn một ký tự phía phía bên trái/bên phải: Shift + mũi tên trái/phải

Chọn lên/xuống một dòng: Shift + mũi tên lên/xuống

Chọn tới đến chung cục một ký tự phía phía bên trái/bên phải: Shift + Fn+ mũi tên trái/phải

Đánh dấu tổng thể và toàn diện vùng ký tự từ vị trí con trỏ chuột (mouse) (mouse) đến đầu dòng chứa con trỏ chuột (mouse) (mouse) đó: Shift + Fn + mũi tên trái

Đánh dấu tổng thể và toàn diện vùng ký tự từ vị trí con trỏ chuột (mouse) (mouse) cho đến khi xong dòng: Shift + Fn + mũi tên phải

Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản: ⌘ + Shift + mũi tên lên

Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản: ⌘ + Shift + mũi tên xuống

Chọn mục danh sách thời điểm hiện tại : nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn E rồi nhấn I

Chọn tổng thể và toàn diện những mục trong danh sách thời điểm hiện tại: nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn E rồi nhấn O

8. Đánh dấu văn bản thoả thuận bằng chuột (mouse) (mouse)

Đánh dấu từ: kích đúp chuột (mouse) (mouse)

Đánh dấu nhiều từ 1 lần: kích đúp chuột (mouse) (mouse) tiếp sau đó đó giữ và kéo chuột (mouse) (mouse)

Đánh dấu đoạn văn bản thoả thuận: kích chuột (mouse) (mouse) 3 lần

Đánh dấu một quãng văn bản thoả thuận: kích chuột (mouse) (mouse) 3 lần tiếp sau đó đó giữ và kéo chuột (mouse) (mouse)

9. Phím tắt dùng Tư vấn đọc Text trên màn hình hiển thị (LCD)

Kích hoạt họa thức đọc text trên màn hình hiển thị (LCD): Option + ⌘ + Z

Đọc phần text được chắt chiu: Ctrl + ⌘ +X

Đọc từ vị trí con trỏ: Ctrl + ⌘ + R

Thông báo vị trí thời điểm hiện tại của chiếc trỏ: nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn A rồi nhấn L

Thông báo định hình text trên khu vực con trỏ: nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn A rồi nhấn F

Đọc phần header của cột và dòng trong bảng: nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn H

Đọc vị trí ô trong bảng: nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn N

Đọc phần header của dòng trong bảng: nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn R

Đọc phần header của cột trong bảng: nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn C

10. Phím tắt điều phối

Hai nhóm phím tắt dưới đây sẽ Tư vấn cho đỡ đỡ bạn di dời, căn chỉnh tài liệu văn bản thoả thuận hoặc bảng một cách gia công:

  • Di chuyển đến mục chuyển tiếp hoặc về bên mục trước đó sử dụng: Ctrl + ⌘ + N hoặc Ctrl + ⌘ + P cùng một phím khác.
  • Di chuyển nhanh cùng mặt trên cùng một bảng: Ctrl + ⌘ + Shift + T cùng một phím khác.

Phím tắt di dời cùng mặt trên cùng tài liệu:

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N rồi nhấn H: Di chuyển đến heading tiếp sau đó đó

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P rồi nhấn H: Di chuyển về heading trước

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N rồi nhấn [1-6]: Di chuyển đến heading [1-6]

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P rồi nhấn [1-6]: Di chuyển về heading [1-6]

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N rồi nhấn G: Di chuyển đến media tiếp sau đó đó (ảnh hoặc bản đồ)

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P rồi nhấn G: Di chuyển về media trước (ảnh hoặc bản đồ)

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N rồi nhấn O: Di chuyển đến danh sách tiếp sau đó đó

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P rồi nhấn O: Di chuyển về danh sách trước

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N rồi nhấn I : Di chuyển đến mục chuyển tiếp trong danh sách thời điểm hiện tại

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P rồi nhấn I: Di chuyển về mục trước đó trong danh sách thời điểm hiện tại

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N rồi nhấn L: Di chuyển đến phối đúng theo tiếp sau đó đó

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P rồi nhấn L: Di chuyển về phối đúng theo trước đó

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N rồi nhấn B: Di chuyển đến bookmark tiếp sau đó đó

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P rồi nhấn B: Di chuyển đến bookmark trước đó

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N rồi nhấn W: Di chuyển đến trở nên tân tiến định hình tiếp sau đó đó

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P rồi nhấn W: Di chuyển về trở nên tân tiến định hình trước đó

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn N rồi R hoặc nhấn giữ ⌘ + Option + K: Di chuyển đến trình căn chỉnh tiếp sau đó đó’

Nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn P rồi nhấn R hoặc nhấn giữ ⌘ + Option + J: Di chuyển đến trình căn chỉnh trước đó

Phím tắt di dời trong bảng:

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn S: Di chuyển đến đầu bảng

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn D: Di chuyển tới đến chung cục bảng

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn N rồi nhấn T: Di chuyển đến bảng chuyển tiếp

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn P rồi nhấn T: Di chuyển về bảng trước đó

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn I: Di chuyển đến cột đầu tiên

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn K: Di chuyển đến cột đến chung cục

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn B: Di chuyển đến cột tiếp sau đó đó

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn V: Di chuyển về cột trước đó

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn J: Di chuyển đến lớn số 1 tiên

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn L: Di chuyển đến hàng đến chung cục

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn M: Di chuyển đến hàng tiếp sau đó đó

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn G: Di chuyển về hàng trước đó

Nhấn giữ Ctrl + ⌘ + Shift, nhấn T rồi nhấn E: Thoát bảng

11. Phím tắt trên thanh máy móc và phím tắt điều phối khác

Mở lịch sử dân tộc bản địa dân tộc bản địa: ⌘ + Option + Ctrl + G

Mở thanh máy móc kiếm tìm: ⌘ + Option + Shift + I

Xác định số từ được chọn trên thanh máy móc: ⌘ + Shift + Y

Đếm số từ: ⌘ + Shift + C

Bắt đầu nhập giọng nói (in trước trên trình duyệt web Chrome): ⌘ + Shift + S

Page up: Fn + mũi tên lên

Page down: Fn + mũi tên xuống

Di chuyển đến lỗi chính tả tiếp sau đó đó: ⌘ + ‘

Di chuyển đến lỗi chính tả trước đó: ⌘ + ;

Chèn hoặc xóa header: nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn O rồi nhấn H

Chèn hoặc xóa footer: nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn O rồi nhấn F

Di chuyển vị trí con trỏ lên popup: nhấn giữ Ctrl + ⌘, nhấn E rồi nhấn P

Chat: Shift + Esc

Di chuyển lên phía trên mặt ứng dụng: ⌘ + Option + Shift + M

Vị trí con trỏ có chứa trang web: Ctrl + Shift + Esc

Trở về vị trí con trỏ: Esc

Mời cả nhà điều khiển thêm danh sách phím tắt cho Google Docs trên Chrome OS trong phần tiếp sau đó đó.

Chúc cả nthủ đô đạt!

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--