Facebook cho phép tìm kiếm bài viết, status và hình ảnh


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Công cụ search kiếm tìm Graph Search của Facebook có có hiệu quả trả về cho các người dùng những các hậu quả khá biết được, nhưng một hiệu năng vẫn còn đấy đó thiếu và giờ mới được bổ sung cập nhật cập nhật. Đó là được coi phép người dùng search kiếm tìm những bài đăng hoặc cập nhật độ khó của các tổng cộng lượng dân sinh khác.

Facebook được coi phép search kiếm tìm bài viết, status và logo mặt hàng

Bắt đầu từ hôm nay (2/10), người dùng Facebook có có hiệu quả sử dụng Graph Search để search kiếm tìm tình hình có trong các cập nhật độ khó, lời mô tả ảnh, check-in và lời bình luận của các tổng cộng lượng dân sinh khác.

Theo Facebook, người dùng có có hiệu quả search kiếm tìm mô tả họ dự định như “các bài viết của bạn tôi về phim Breaking Bad”, các bài viết về một thành phố hoặc buổi lễ nào đó. Ngoài ra bạn cũng rất cũng có thể có có hiệu quả tìm các bài viết của bản thân thông qua những lời mô tả như “các bài viết tôi đã bình luận” hay “các bài viết của tôi những năm 2012″ bằng tiếng Anh.

Trước mắt, hiệu năng xuất chúng của Graph Search sẽ dần dần tung ra một đôi những lượng nhỏ người dùng được chọn, trước khi được tung ra cho tổng thể những tổng cộng lượng dân sinh sử dụng Facebook bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, nó cũng vấp phải một đôi những nghi ngại về quyền riêng tây của các tổng cộng lượng dân sinh sử dụng Facebook. Đáp lại, Facebook cho thấy chỉ những mô tả được người dùng giao lưu cho bạn thân hoặc chỗ đông những tổng cộng lượng dân sinh lạ hiển thị thành các hậu quả search kiếm tìm.

Trang công nghệ tình hình TechRadar cho thấy, Facebook sẽ kế đến đó lắng tai ý kiến và cải thiện để khuếch trương dùng thử của các tổng cộng lượng dân sinh sử dụng định nghĩa Graph Search.

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343