Facebook thay đổi giao diện cho trang tin nhắn


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Facebook vừa triển khai một đôi cải cách và phát triển trên trang lời nhắn của bản thân. Theo đó, giao diện của trang này được chỉnh dốn lại cùng lúc được bổ sung cập nhật thêm một đôi hiệu năng mới giúp sức cho mọi thứ những người dân dân sử dụng có sự trải nghiệm tác động hơn khi gửi tin.

Giao diện vừa vừa mới được chỉnh dốn nhìn giống hình thức cột đôi na ná như giao diện chạm ảnh trên nền thân thiện được Apple áp chế cho chỗ mềm Mail trên iPad.

Facebook cải cách và phát triển giao diện cho trang lời nhắn

1. Cột bên trái kể cả

Thư mục Inbox: chứa danh sách lời nhắn của những người dân trong danh sách đồng bọn trên Facebook mà bạn đã thực hiện được thời điểm từng quan hệ cùng rất tên, hình đại diện thay mặt thay mặt, thời giờ gửi nhận lời nhắn của bản thân, được chỉnh dốn theo ngày gửi hoặc nhận tin đến cuối cùng. Bên cạnh đó, khi sắp tới bạn cũng rất cũng rất có chức năng xem trước một ít miêu tả cũng đúng triển khai một đôi thao tác với lời nhắn như Mask as read (đánh dấu lời nhắn đã đọc), Archive (lưu trữ).

Chú ý: nút Archive để chế đã có mặt tài năng đỡ đỡ bạn ẩn lời nhắn khỏi thư mục Inbox. Để hành xử lại nó bạn vào trình đơn More rồi chọn Archived.

Thư mục Other: chứa mọi thứ lời nhắn hoặc email của những người dân bị vẩn đục danh sách đồng bọn của chú ýng ta trên Facebook.

Trình đơn sổ xuống More: chứa các bộ lọc lời nhắn theo một đôi thuộc tính Unread (lời nhắn chưa đọc), Archived (lời nhắn đã lưu trữ), Spam (lời nhắn rác).

2. Cột ở bên phải:

Không những giúp sức bạn hiển thị miêu tả của lời nhắn đã từng và đang được chọn từ danh sách bên trái mà nó còn cho phép bạn đáp lại lời nhắn, xem tấm ảnh giao lưu trực tiếp, thêm các hình tượng cảm hứng và đính kèm tập tin trên lời nhắn.

Ở trên và một bên trái cột đó còn được bổ sung cập nhật thêm nút New message giúp sức bạn tạo tin mới 1 cách tác động và menu Actions giúp sức bạn triển khai một đôi thao tác với lời nhắn như Mask as unread (đánh dấu tin chưa đọc), Open in chat (mở lời nhắn trong khung cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài chat), Forward Messages (sự nối tiếp giữa lời nhắn), Delete messages (xóa lời nhắn)…

Ngoài ra, trang lời nhắn còn được Facebook bổ sung cập nhật thêm hệ thống phím tắt giúp sức cho chuyện thao tác của những người dân sử dụng được mau hơn. Tuy nhiên, những phím tắt đó lại bị ẩn đi. Để xem danh sách các phím tắt mới bạn nhấn quy phù hợp phím Alt + Q định nghĩa máy tính Windows hoặc Control + Q đới với máy Mac hoặc vào menu Actions và chọn Keyboard Shortcuts.

Facebook cải cách và phát triển giao diện cho trang lời nhắn

Hiện tại, người sử dụng Facebook đã thực hiện được thể trải nghiệm những thay cải cách và phát triển này bằng phương pháp thức đăng du nhập tài khoản riêng Facebook của chính bản thân và chọn vào hình tượng lời nhắn từ thanh Notification rồi chọn vào liên hợp See all.

Facebook cải cách và phát triển giao diện cho trang lời nhắn

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343