Giữ Facebook khỏi ánh nhìn “soi mói”


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Làm ra sao để đánh dấu tài khoản cá nhân Facebook của chúng ta tránh bị hàng triệu “bạn của chúng ta” xem được? Hãy tiến hành ngay các quy trình đơn thuần ngay trong sau khi.

Giữ Facebook khỏi ánh nhìn “xói móc”
Chọn cài đặt quyền riêng tư.

Giữ Facebook khỏi ánh nhìn “xói móc”
Cam kết “Friends” (đồng bọn) luôn được tuyển lựa, chẳng phải “public” (công khai sáng tỏ). Mặc định chất nhận được mọi bài đăng của chúng ta chỉ yêu cầu nói lên diện với đồng bọn trên Facebook.

Giữ Facebook khỏi ánh nhìn “xói móc”
Đi tới “How you connect” và chọn “Thay đổi cài đặt” (Edit Settings).

Giữ Facebook khỏi ánh nhìn “xói móc”
Cam kết “Who can see posts on your timeline” (ai có khả năng xem timeline) cài đặt cho Friends (đồng bọn), chẳng phải “friends of friends” (bạn của chúng ta).

Giữ Facebook khỏi ánh nhìn “xói móc”
Tiếp theo là “How tags work” (buổi giao lưu của “tag”).

Giữ Facebook khỏi ánh nhìn “xói móc”
Chọn Maximum Timeline Visiblity (thường xuyên nhất hóa sự hiện hữu của timeline) và chọn Friends (đồng bọn) hoặc Custom (tùy tuyển lựa). Điều này cam kết nếu khách hàng có ai “tag” bạn, chỉ yêu cầu đồng bọn (hoặc mình bạn) có khả năng xem chúng trên timeline.

Giữ Facebook khỏi ánh nhìn “xói móc”
Phần quan trọng nhất là số lượng giới hạn người theo dõi cho các bài đăng kí vãng – chọn “Manage Past Post Visibility” (quản lí sự hiện hữu bài đăng kí vãng)…

Giữ Facebook khỏi ánh nhìn “xói móc”
… rồi chọn “Limit Old Posts” (số lượng giới hạn bài đăng cũ). Điều đó sẽ cách tân và đi lên mọi thứ trước đó bạn từng đăng cho “public” (công khai sáng tỏ) hoặc “friends of friends” (bạn của chúng ta) thành “Friends” (đồng bọn)

Giữ Facebook khỏi ánh nhìn “xói móc”
Bước cuối: chọn bánh xe Setting (cài đặt) ngay dưới ảnh cover và chọn “View as” (xem như) rồi đặt tên một người bạn của chúng ta mình để nhất định tài khoản cá nhân Facebook của chúng ta nhìn như làm sao dưới con mắt của mọi thứ đông người.

Giữ Facebook khỏi ánh nhìn “xói móc”
Nếu bạn rút cục đúng ra các quy trình trên, ô sổ xuống tại vị trí đăng độ khó, bức hình… ở mẫu hình “Friends” (đồng bọn). Bạn có khả năng cách tân và đi lên từng tùy tuyển lựa thành “Friends of Friends” (bạn của chúng ta) hay “Public” (công khai sáng tỏ).

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343