Gỡ bỏ tận gốc phần mềm độc hại (malware) trên máy tính Windows 10


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Nếu trên ảnh nền máy tính Window 10 của chú ấyng ta chào đời các cửa sổ pop up rao bán hoặc chuyển làn đường máy tính của chú ấyng ta tới các cửa sổ rao bán, rất rất công hiệu máy tính của chú ấyng ta đã trở nên những phần mềm rao bán hoặc các chương trình chẳng phải mong mỏi làm tiến công.

Các cửa sổ pop up rao bán đó thường được gây ra bởi chương trình Hỗ trợ rao bán, được phân phối kênh qua các cỗi rễ sự khác biệt trong chu trình cài đặt chương trình.

Các chương trình độc tố hại thường xâm nhập hệ thống khi các bạn cài đặt một phần mềm miễn phí gì đó có đính kèm thêm cài đặt các chương trình rao bán này.

Khi một chương trình phần mềm rao bán tốt cài để ở máy tính của chú ấyng ta, trong chu trình luyện tập trình duyệt web (Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge hoặc Internet Explorer), bạn sẽ nhận thấy các cửa sổ popup rao bán sự khác biệt. Trong đó cho cho mặc dù có:

  • Các banner rao bán trên website mà bạn truy cập.
  • Nội dung các website ngẫu nhiên được chuyển thành hyperlink.
  • Trình duyệt web web hiển thị các cửa sổ popup gợi ý cho bạn cập nhật hoặc cài đặt các phần mềm hàng giả.
  • Các chương trình phần mềm rao bán chẳng phải mong mỏi thực hành thực tế được cài đặt lên trên hệ thống mà người dùng chẳng phải hay biết.

Ngoài việc rao bán hiển thị và tích điểm dữ liệu, các rao bán trên Window 10 thường “ẩn mình” để người dùng chẳng phải hay biết. Thông thường, trên khay hệ thống sẽ chẳng có một dấu vết nào cả, thậm chí ngay cả trong menu bản kê các chương trình được cài đặt lên trên hệ thống của chú ấyng ta.

Ứng dụng rao bán hiện giờ đang rất công hiệu làm chậm máy tính của chú ấyng ta. Ngoài ra nó cũng là nguyên nhân làm chậm kết nối Internet trên hệ thống bằng cách tải về những rao bán. Đôi khi chu trình lập trình sẵn những phần mềm rao bán trường ưng ý bất ngờ rất công hiệu là nguyên nhân khiến cho máy tính của chú ấyng ta chưa định dạng. Thêm nữa bạn đề nghị tốn công click để đóng từng cửa sổ popup một.

Các cửa sổ pop up rao bán

Xóa bỏ tận nơi bắt đầu phần mềm độc tố hại (malware) ở máy tính Window 10

B1: Quét hệ thống bằng Malwarebytes AdwCleaner

AdwCleaner là một trong những số trong những số tiện ích miễn phí, tiện ích đó sẽ quét hệ thống và các trình duyệt web để tìm và vứt đi hóa những phần mềm được cài đặt lên trên hệ thống mà bạn chẳng phải hay biết.

1. Tải AdwCleaner về máy và cài đặt.

Tải AdwCleaner về máy và cài đặt ở đây.

2. Trước khi cài đặt AdwCleaner, đóng tất thảy trình duyệt web ở máy tính của chú ấyng ta, kế đến đây kích đúp chuột (mouse) (mouse) vào cùng mẫu AdwCleaner.

Nếu Windows hỏi bạn có muốn cài đặt AdwCleaner hay là không, click chọn Yes để chất nhận được chạy chương trình.

Tải AdwCleaner về máy và cài đặt

3. Khi chương trình đã mở, click chọn nút Scan như hình dưới đây:

Khi chương trình đã mở, click chọn nút Scan

Và AdwCleaner sẽ khởi động chu trình quét để tìm và vứt đi hóa những phần mềm độc tố hại (malware) cũng như như những phần mềm rao bán.

4. Để vứt đi hóa các tập tin độc tố hại được AdwCleaner phát giác, click chọn nút Clean.

Để vứt đi hóa các tập tin độc tố hại được AdwCleaner phát giác, click chọn nút Clean

5. AdwCleaner sẽ công bố bạn đọng lại bất kỳ các tập tin hoặc tư liệu mà bạn đang lật lại vì chương trình sẽ phải khởi động lại máy tính để hoàn chỉnh chu trình dọn sạch các tập tin độc tố hại. Nhiệm vụ của chú ấyng ta là lưu các tập tin và tư liệu lại, kế đến đây click chọn OK.

Lưu các tập tin và tư liệu lại

Sau khi máy tính của chú ấyng ta khởi động xong và bạn đã đăng nhập lại, AdwCleaner sẽ tự động mở 1 file Log có chứa các tập tin, key registry và các chương trình đã và đang rất được gỡ bỏ khỏi máy tính của chú ấyng ta. Bạn rất công hiệu trở lại file log này và đóng cửa sổ Notepad lại.

Bước 2: Sử dụng Malwarebytes Anti-Malware để quét hệ thống một lượt nữa

Malwarebytes Anti-Malware là tắt mắtc quét hệ thống theo mục đích, tắt mắtc sẽ vứt đi hóa tất thảy phần mềm độc tố hại (malware) ra khỏi máy tính Window 10 của chú ấyng ta. Điều quan trọng là Malwarebytes Anti-Malware sẽ chạy song song với những chương trình diệt virut khác mà tránh bị xung đột.

1. Tải Malwarebytes Anti-Malware về máy và cài đặt.

Tải Malwarebytes Anti-Malware về máy và cài đặt ở đây.

2. Sau khi làm xong tải xong Malwarebytes Anti-Malware, thực hành thực tế đóng tất thảy các chương trình lại, kế đến đây kích đúp chuột (mouse) (mouse) vào cùng mẫu mang tên mbam-setup để khởi động chu trình cài đặt Malwarebytes Anti-Malware.

Lúc này trên ảnh nền chào đời hộp thoại User Account Control hỏi bạn có muốn chạy tập tin hay là không. Click chọn Yes để kế tiếp đây chu trình cài đặt.

Tải Malwarebytes Anti-Malware về máy và cài đặt

3. Triển khai theo một số ít trong những quy trình chỉ đạo trên ảnh nền để cài đặt Malwarebytes Anti-Malware Setup Wizard.

 Cài đặt Malwarebytes Anti-Malware Setup Wizard

Click chọn Next để triển khai cài đặt Malwarebytes Anti-Malware, cho tới cửa sổ đến rốt cục bạn click chọn Finish để hoàn chỉnh.

Chọn Finish để hoàn chỉnh

4. Sau khi cài đặt xong, Malwarebytes Anti-Malware sẽ tự động mở và update dữ liệu diệt virus. Để khởi động chu trình quét, bạn click chọn nút Scan Now.

Để khởi động chu trình quét, bạn click chọn nút Scan Now.

5. Malwarebytes Anti-Malware sẽ khởi động quét hệ thống của chú ấyng ta để tìm và vứt đi hóa những phần mềm độc tố hại.

Malwarebytes Anti-Malware sẽ khởi động quét hệ thống

6. Sau khi đến rốt cục chu trình quét, trên ảnh nền sẽ chào đời cửa sổ hiển thị tất thảy các tập tin, chương trình độc tố hại mà Malwarebytes Anti-Malware phát giác được. Để gỡ bỏ các chương trình độc tố hại mà Malwarebytes Anti-Malware phát giác được, click chọn nút Remove Selected.

Để gỡ bỏ các chương trình độc tố hại mà Malwarebytes Anti-Malware phát giác được, click chọn nút Remove Selected.

7. Malwarebytes Anti-Malware sẽ vứt đi hóa tất thảy các tập tin, chương trình độc tố hại và key registry mà nó phát giác. Trong chu trình vứt đi hóa các tập tin này, rất công hiệu Malwarebytes Anti-Malware sẽ mong mỏi khởi động lại máy tính để hoàn chỉnh chu trình.

Trong chu trình vứt đi hóa các tập tin này, rất công hiệu Malwarebytes Anti-Malware sẽ mong mỏi khởi động lại máy tính để hoàn chỉnh chu trình.

Bước 3: Sử dụng HitmanPro để quét và chu chỉnh hệ thống

HitmanPro tìm và vứt đi hóa các chương trình độc tố hại (malware), các chương trình rao bán (adware), các tai hại hệ thống và cho mặc dù có cả virus. Chương trình được tạo để chạy cùng các chương trình diệt virut và các tắt mắtc bảo mật thông tin tình hình khác.

1. Tải HitmanPro về máy và cài đặt.

Tải HitmanPro về máy và cài đặt ở đây.

2. Kích đúp chuột (mouse) (mouse) vào file mang tên “HitmanPro.exe” (nếu sử dụng phiên bản 32-bit) hoặc kích đúp chuột (mouse) (mouse) vào file “HitmanPro_x64.exe” (nếu sử dụng phiên bản 64-bit).

Click chọn Next để cài đặt HitmanPro ở máy tính của chú ấyng ta.

Tải HitmanPro về máy và cài đặt

3. Và HitmanPro sẽ khởi động chu trình quét các chương trình độc tố hại (malware) trên hệ thống của chú ấyng ta.

HitmanPro sẽ khởi động chu trình quét các chương trình độc tố hại

4. Sau khi chu trình đến rốt cục, HitmanPro sẽ hiển thị bản kê các chương trình độc tố hại (malware) mà nó phát giác được trên hệ thống của chú ấyng ta. Click chọn Next để gỡ bỏ các chương trình độc tố hại đi.

Click chọn Next để gỡ bỏ các chương trình độc tố hại đi

5. Click chọn nút Activate free license để dùng thử HitmanPro trong 30 ngày và để gỡ bỏ các tập tin độc tố hại khỏi hệ thống của chú ấyng ta.

Activate free license

Bước 4: Sử dụng Zemana AntiMalware để quét hệ thống

Sử dụng Zemana AntiMalware để vứt đi hóa tiện ích lan rộng Youndoo.com trên trình duyệt và các chương trình độc tố hại khác ở máy tính của chú ấyng ta.

1. Tải Zemana AntiMalware về máy và cài đặt.

Tải Zemana AntiMalware về máy và cài đặt ở đây.

2. Kích đúp chuột (mouse) (mouse) vào file mang tên “Zemana.AntiMalware.Setup.exe” để cài đặt Zemana AntiMalware ở máy tính của chú ấyng ta.

Lúc này trên ảnh nền chào đời hộp thoại User Account Control hỏi bạn có muốn chạy tập tin hay là không. Click chọn Yes để kế tiếp đây chu trình cài đặt.

Tải Zemana AntiMalware về máy và cài đặt

3. Click chọn Next và thực hành thực tế theo một số ít trong những quy trình chỉ đạo trên ảnh nền để cài đặt Zemana AntiMalware ở máy tính của chú ấyng ta.

Click chọn Next và thực hành thực tế theo một số ít trong những quy trình chỉ đạo

Đến cửa sổ Select Additional Task, bạn rất công hiệu bỏ tích tùy chọn lựa Enable Real Time Protection rồi click chọn Next.

Enable Real Time Protection rồi click chọn Next

4. Khi cửa sổ Zemana AntiMalware mở, click chọn nút Scan.

 Khi cửa sổ Zemana AntiMalware mở, click chọn nút Scan.

5. Zemana AntiMalware sẽ khởi động quét máy tính của chú ấyng ta để tìm các file độc tố hại. Quá trình quét rất công hiệu sẽ mất đến khoảng 10 phút.

Zemana AntiMalware sẽ khởi động quét máy tính của chú ấyng ta để tìm các file độc tố hại

6. Khi đến rốt cục chu trình quét, Zemana AntiMalware sẽ hiển thị bản kê tất thảy các chương trình độc tố hại được phát giác. Click chọn nút Next để vứt đi hóa tất thảy các file độc tố hại khỏi máy tính của chú ấyng ta.

Click chọn nút Next để vứt đi hóa tất thảy các file độc tố hại khỏi máy tính của chú ấyng ta

Zemana AntiMalware sẽ vứt đi hóa tất thảy các file độc tố hại khỏi máy tính của chú ấyng ta và sẽ mong mỏi hệ thống khởi động lại để vứt đi hóa tất thảy các chương trình độc tố hại.

Bước 5: Reset lại trình duyệt của chú ấyng ta về tình hình thông số kỹ thuật thiết lập mặc định

– Trên trình duyệt Internet Explorer:

Để reset trình duyệt Internet Explorer về tình hình thông số kỹ thuật thiết lập mặc định, bạn thực hành thực tế theo một số ít trong những quy trình dưới đây:

1. Mở trình duyệt Internet Explorer, kế đến đây click chọn hình mặc định răng cưa ở góc cạnh trên cùng 1 phía phải ảnh nền, chọn Internet Options.

Mở trình duyệt Internet Explorer

2. Lúc này trên ảnh nền chào đời cửa sổ Internet Options, ở đây bạn click chọn tab Achuyên dvanced, kế đến đây click chọn Reset.

Trên cửa sổ Internet Options, ở đây bạn click chọn tab Achuyên dvanced, kế đến đây click chọn Reset

3. Trên cửa sổ “Reset Internet Explorer settings”, bạn đánh tích chọn “Delete personal settings” rồi click chọn nút Reset.

Chọn Reset

4. Sau khi chu trình reset đến rốt cục, click chọn nút Close để đóng cửa sổ hộp thoại xác nhận. Cuối cùng khởi động lại trình duyệt Internet Explorer của chú ấyng ta lại là xong.

Cuối cùng khởi động lại trình duyệt Internet Explorer của chú ấyng ta lại là xong.

– Trên trình duyệt Firefox:

1. Click chọn hình mẫu 3 dòng gạch ngang ở góc cạnh trên cùng 1 phía phải ảnh nền, kế đến đây chọn Help.

Click chọn hình mẫu 3 dòng gạch ngang kế đến đây chọn Help

2. Trên Menu Help, click chọn Troubleshooting Information.

Nếu chẳng thể truy cập Menu Help, bạn nhập about:support vào thanh địa chỉ để mở trang Troubleshooting information.

Troubleshooting Information

3. Click chọn nút “Refresh Firefox” ở góc cạnh trên cùng 1 phía phải trang Troubleshooting Information.

Chọn Refresh Firefox

4. Tiếp tục click chọn nút Refresh Firefox trên cửa sổ xác nhận.

Tiếp tục click chọn nút Refresh Firefox trên cửa sổ xác nhận

5. Firefox sẽ tự đóng cửa sổ lại và chuyển về tình hình cài đặt mặc định ban đầu. Sau khi hoàn chỉnh, một cửa sổ hiển thị các tình hình sẽ chào đời. Click chọn Finish.

– Trên trình duyệt Chrome:

1. Click chọn hình mẫu 3 dòng gạch ngang ở góc cạnh trên cùng ảnh nền, chọn Settings.

Click chọn hình mẫu 3 dòng gạch ngang chọn Settings.

2. Lúc này trên ảnh nền chào đời cửa sổ Settings, ở đây bạn cuộn xuống dưới tìm và click chọn Show achuyên dvanced settings (hiển thị cài đặt sâu sát).

Show achuyên dvanced settings

3. Trên ảnh nền sẽ chào đời cửa sổ cài đặt sâu sát của trình duyệt Chrome, ở đây bạn cuộn xuống dưới tìm Reset browser settings. Tiếp theo click chọn nút Reset browser.

Tiếp theo click chọn nút Reset browser

4. Một cửa sổ xác nhận sẽ chào đời trên ảnh nền, nhiệm vụ của chú ấyng ta là click chọn nút Reset để xác nhận.

Chọn nút Reset để xác nhận

– Trên trình duyệt Microsoft Edge:

1. Trên trình duyệt Microsoft Edge, click chọn hình mẫu More actions (hình mẫu 3 dấu chấm), kế đến đây click chọn Settings.

Chọn hình mẫu More actions kế đến đây click chọn Settings

2. Tiếp theo dưới mục Open with, chọn tùy chọn lựa Start page.

Tiếp theo dưới mục Open with, chọn tùy chọn lựa Start page

Tham khảo thêm 1 số ít trong những bài viết dưới đây:

  • Khi vận tốc mạng chậm, tắt hiệu năng này đi để duyệt Web trên các trình duyệt 1 cách kịp thời hơn
  • Khắc phục lỗi Err-Connection-Refused và lỗi Err_Connection_Closed trên trình duyệt Chrome
  • Hướng dẫn gỡ bỏ Social Search toolbar trên trình duyệt Chrome, Firefox và Internet Explorer

Chúc cả nhà em thành công!

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343