Hướng dẫn cách đăng nhập vào máy tính khi quên mật khẩu


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Nhiều người thường thì sẽ có những thói quen đặt mật khẩu đăng nhập cho máy pc của chính mình mình để bảo mật những tình hình trong đấy. Nếu vô tình bạn quên mật khẩu đăng nhập đăng nhập vào máy pc. Làm thế nào để đăng nhập được vào máy pc còn giả dụ không nhớ mật khẩu đăng nhập? Bài viết dưới đây sẽ tập huấn bạn những cơ chế đăng nhập lệ máy pc giả dụ khách hàng không gigiết hại mật khẩu đăng nhập đăng nhập, đó có tác động là sử dụng một tài khoản tnhh tư nhân Admin khác mà bạn nhớ mật khẩu đăng nhập, sử dụng ứng dụng phá mật khẩu đăng nhập hay thông số kỹ thuật thiết lập thông số kỹ thuật lại pass máy pc.

Cách đăng nhập lệ máy pc khi quên mật khẩu đăng nhập

 • Cách 1: Sử dụng USB boot
 • Cách 2: Truy cập bằng một tài khoản tnhh tư nhân Administrator (quản trị viên) khác
 • Cách 3: Đăng nhập máy pc bằng mật khẩu đăng nhập mới
  • Phương án 1: Sử dụng tài khoản tnhh tư nhân Admin khác để đăng nhập lệ máy pc, đổi mật khẩu đăng nhập người sử dụng đã quên
  • Phương án 2: Thiết lập lại mật khẩu đăng nhập đã quên bằng ổ đĩa
  • Phương án 3: Thiết lập lại mật khẩu đăng nhập đã quên với Command Prompt
  • Các bước chung: Đăng nhập lệ máy pc Windows với mật khẩu đăng nhập mới
 • Cách 4. Sử dụng các công cụ tìm lại mật khẩu đăng nhập
  • 1. Password Changer
  • 2. DaRT của Microsoft
  • 3. Offline NT Password & Registry Editor (Chntpw)
  • 4. Ophcrack LiveCD
  • 5. iSeePassword

Cách 1: Sử dụng USB boot

Quên mật khẩu đăng nhập Window 10, này đây là cách phá mật khẩu đăng nhập Window 10 không phan xuân nên dùng đến công cụ thứ 3. Đây là tập huấn khá kỹ, còn có thêm cả video, miễn sao bạn có một USB boot thì vấn đề phá mật khẩu đăng nhập hoặc đăng nhập máy pc khi quên mật khẩu đăng nhập không còn khó nữa. Áp dụng được trên nhiều Windows nhé.

Cách 2: Truy cập bằng một tài khoản tnhh tư nhân Administrator (quản trị viên) khác

Bước 1:

Nhấp chuột (mouse) (mouse) chọn Switch User để chuyển qua người sử dụng mới

Trên hình nền đăng nhập Window, bạn có tác động đăng nhập lệ máy pc bằng một tài khoản tnhh tư nhân Admin khác in trước. Nếu máy pc của chú ýng ta cài đặt Window 7, chỉ đề xuất ấn tổ liên kết phím Ctrl+ Del+ Alt và nhấp chuột (mouse) (mouse) vào “Switch User” để chuyển qua người sử dụng mới. Nếu máy pc của chú ýng ta cài đặt Windows 8, trên hình nền đăng nhập chỉ đề xuất nhấp chuột (mouse) (mouse) vào mũi tên phía bên tay trái bức ảnh người sử dụng, một danh sách người sử dụng in trước vọng dựng nên trên hình nền. Chọn một tài khoản tnhh tư nhân Admin (quản trị viên) mà bạn nhớ mật khẩu đăng nhập.

B2:

Gõ mật khẩu đăng nhập tiếp tục đây ấn “Enter” để đăng nhập lệ máy pc.

Cách 3: Đăng nhập máy pc bằng mật khẩu đăng nhập mới

Đăng nhập với mật khẩu đăng nhập mới

Phương án 1: Sử dụng tài khoản tnhh tư nhân Admin khác để đăng nhập lệ máy pc, đổi mật khẩu đăng nhập người sử dụng đã quên

Bước 1:

Đăng nhập lệ máy pc bằng tài khoản tnhh tư nhân quản trị khác y như lời khẳng đinh nhữngh 1

Đăng nhập lệ máy pc bằng tài khoản tnhh tư nhân Admin khác y như lời khẳng đinh nhữngh một.

B2: Vào Cotrol Panel để hiện đại mật khẩu đăng nhập người sử dụng

Chọn User account

Nếu máy pc của chú ýng ta cài đặt Window 7, vào Control Panel chọn User Accounts and Family Safety, tiếp tục đây chọn User Accounts – Add or remove user accounts.

B3:

Chọn tài khoản tnhh tư nhân muốn xóa hay hiện đại mật khẩu đăng nhập

Chọn 1 tài khoản tnhh tư nhân mà bạn có đề xuất muốn hiện đại mật khẩu đăng nhập hoặc xóa.

B4:

Chọn change mật khẩu đăng nhập hoặc remove mật khẩu đăng nhập

Click chuột (mouse) (mouse) vào “Change the mật khẩu đăng nhập” (Thay đổi mật khẩu đăng nhập) hoặc “Remove the mật khẩu đăng nhập” (Xóa mật khẩu đăng nhập).

Nếu bạn chọn “Change the mật khẩu đăng nhập” (hiện đại mật khẩu đăng nhập), gõ mật khẩu đăng nhập mới và xác nhận lại mật khẩu đăng nhập.

Nếu bạn chọn “Remove the mật khẩu đăng nhập” (xóa mật khẩu đăng nhập), nhấp chuột (mouse) (mouse) vào “Remove Password” một lần tiếp nữa để xác nhận xóa mật khẩu đăng nhập.

Phương án 2: Thiết lập lại mật khẩu đăng nhập đã quên bằng ổ đĩa

Bước 1:

Đăng nhập sai mật khẩu đăng nhập

Nếu bạn gõ sai mật khẩu đăng nhập để đăng nhập lệ máy pc, trên hình nền đăng nhập muốn dựng nên một thông báo “Reset Password” (Thiết lập lại mật khẩu đăng nhập) sau dòng gõ mật khẩu đăng nhập.

B2:

Nhấp chuột (mouse) (mouse) vào Reset mật khẩu đăng nhập

Nhấp chuột (mouse) (mouse) vào đây và nhại lại tập huấn để thông số kỹ thuật thiết lập thông số kỹ thuật lại mật khẩu đăng nhập.

B3:

Lựa chọn tùy chọn “Password reset key disk” và chọn “Next”.

Nhấp chuột (mouse) (mouse) vào “Next” và chèn đĩa tìm lại mật khẩu đăng nhập bạn đã tạo mới. Lựa chọn tùy chọn “Password reset key disk” và chọn “Next”.

B4:

Gõ mật khẩu đăng nhập mới và triển khai xong thông số kỹ thuật thiết lập thông số kỹ thuật

Làm theo một số trong những bước trên và gõ mật khẩu đăng nhập mới, tiếp tục đây triển khai xong thông số kỹ thuật thiết lập thông số kỹ thuật lại mật khẩu đăng nhập.

Phương án 3: Thiết lập lại mật khẩu đăng nhập đã quên với Command Prompt

Bước 1:

Click chuột (mouse) (mouse) vào Start và chạy Command Prompt

Khi bạn đăng nhập được vào máy pc bằng hệ quản trị khác, nhấp chuột (mouse) (mouse) vào Start và chạy Command Prompt. Ví dụ với máy pc sử dụng nền tảng gốc rễ sử dụng Windows 8, bạn chỉ đề xuất nhấn tổ liên kết phím Windows + X và nhấp chuột (mouse) (mouse) vào Command Prompt (Admin), tiếp tục đây chọn “Yes”.

B2:

<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="Gõ “Net User” và ấn “Enter”” src=”https://st.quantrimang.com/photos/image/holder.png” alt=”Gõ “Net User” và ấn “Enter”” width=”650″ height=”489″ data-src=”https://st.quantrimang.com/photos/image/2015/11/19/go-net-user.jpg”>

Trong Command Prompt, gõ “Net User” và ấn “Enter” để thông số kỹ thuật thiết lập thông số kỹ thuật mật khẩu đăng nhập mới cho Windows 8.

Các bước chung: Đăng nhập lệ máy pc Windows với mật khẩu đăng nhập mới

Bước 1:

Sau khi hiện đại mật khẩu đăng nhập Windows, bật nguồn lại máy pc của chú ýng ta

Sau khi hiện đại hoặc thông số kỹ thuật thiết lập thông số kỹ thuật lại mật khẩu đăng nhập Windows, hãy bật nguồn lại máy pc của chú ýng ta.

B2:

Chọn người sử dụng có mật khẩu đăng nhập mà bạn đã thông số kỹ thuật thiết lập thông số kỹ thuật lại và nhập mật khẩu đăng nhập mới để đăng nhập.

Trên hình nền đăng nhập Windows, chọn người sử dụng có mật khẩu đăng nhập mà bạn đã thông số kỹ thuật thiết lập thông số kỹ thuật lại và nhập mật khẩu đăng nhập mới để đăng nhập.

Cách 4. Sử dụng các công cụ tìm lại mật khẩu đăng nhập

1. Password Changer

Bước 1:

 Lên mạng gõ và tìm ứng dụng Password Changer về.

Dùng một công cụ tìm lại mật khẩu đăng nhập Windows. Lên mạng gõ và tìm ứng dụng Password Changer về.

B2:

Cài đặt và chạy công cụ tìm lại mật khẩu đăng nhập Windows ở máy pc khác

Cài đặt và chạy công cụ tìm lại mật khẩu đăng nhập Windows ở máy pc khác. Khi máy pc của chú ýng ta bị khóa, hãy tìm một máy pc khác để chuẩn bị sẵn sàng mãi mãi tạo đĩa tìm lại mật khẩu đăng nhập Windows.

B3:

Cắm USB hoặc cài đĩa CD/DVD sẽ tung ra ổ đĩa tìm lại

Cắm USB hoặc cài đĩa CD/DVD sẽ tung ra ổ đĩa tìm lại. Sau khi cắm USB vào máy pc, chọn kết nối phương tiện đi lại lưu giữ (USB) và chọn thông số kỹ thuật thiết lập thông số kỹ thuật ghi đĩa tạo mật khẩu đăng nhập. Nhấp chuột (mouse) (mouse) vào “Begin burning” để bật nguồn tạo đĩa tìm lại mật khẩu đăng nhập vào USB drive. Khi bạn thấy thông báo “Successfully burning”, tháo USB ra và cắm vào máy pc hiện tại đang bị khóa.

B4: 

Nhập BOOT Settings Option

Khởi động máy pc của chú ýng ta. Nhập BOOT Settings Option (thông số kỹ thuật thiết lập thông số kỹ thuật tùy chọn bật nguồn) bằng phương pháp nhnhbấm phím số số bật nguồn khi máy pc bật nguồn. Mỗi máy pc không giống nhau có key BOOT không giống nhau. Tiếp theo, chọn BOOT option (Tùy chọn bật nguồn) và di dời ổ đĩa USB hoặc “Removable Devices” vào địa thế đầu tiên của danh sách bật nguồn. Bước tiếp tục đây, lưu các hiện đại bật nguồn bằng phương pháp nhấn F10.

Để cài BIOS trên những hiệu máy pc không giống nhau, bạn có tác động được biết nơi đây.

B5:

Chọn Reset mật khẩu đăng nhập

Nếu bật nguồn máy pc từ USB thành đạt, công cụ tìm lại mật khẩu đăng nhập Windows cũng tiếp tục chạy. Chọn Windows và chọn người sử dụng bạn có đề xuất muốn xóa khỏi. Bấm vào nút “Reset Password”“Yes” để thông số kỹ thuật thiết lập thông số kỹ thuật mật khẩu đăng nhập vào ô trống.

Bước 6:

Tháo USB từ máy pc trước lúc máy bật nguồn lại.

Tháo USB từ máy pc trước lúc máy bật nguồn lại.

Bước 7:

Khởi động lại máy pc

Bước rút cuộc là bật nguồn lại máy pc và bạn có tác động truy nhập lệ máy pc mà có vẻ khphan xuân đề xuất mật khẩu đăng nhập.

2. DaRT của Microsoft

DaRT cung cấp một công cụ “Locksmith” sử dụng giao diện quen thuộc của Windows để thông số kỹ thuật thiết lập thông số kỹ thuật một mật khẩu đăng nhập mới cho tài khoản tnhh tư nhân của chú ýng ta. Số phiên bản DaRT thường thích liên kết với bản sao Windows mà nó hoạt động giải trí giải trí thư dãn (tỉ dụ, DaRT 10 dành riêng cho Window 10).

Dựa trên môi trường ngẫu nhiên xung quanh cài đặt sẵn của Windows (Windows Preinstallation Environment), DaRT (Diagnostics and Recovery Toolset, tập các công cụ tìm lại và bắt bệnh lỗi) là một bộ có lợi chính thức của Microsoft bao gồm tất cả registry editor, file explorer, công cụ crash analyzer cũng giống các công cụ tìm lại tệp, sửa ổ đĩa, quét virus và các công cụ khác. Trong số đó có một có lợi tạo tài khoản tnhh tư nhân mới cho tài khoản tnhh tư nhân Windows chỉ từ vài cú nhấp chuột (mouse) (mouse) và ít mất an toàn hơn khi đối chiếu với ứng dụng như Ophcrack.

 • Tập các công cụ tìm lại và bắt bệnh lỗi – Phần 1

Bộ công cụ DaRT

Download: Microsoft DaRT – Hướng dẫn nhanh: Mở “Locksmith” và nhại lại tập huấn.

3. Offline NT Password & Registry Editor (Chntpw)

Offline NT Password & Registry Editor cung cấp cho bạn một môi trường ngẫu nhiên xung quanh bật nguồn phía bên ngoài Windows để căn chỉnh mật khẩu đăng nhập trong tệp SAM. 

Đây có tác động là công cụ tìm lại mật khẩu đăng nhập được dùng nhiều lần nhất, nó có trong những đĩa bật nguồn phổ cập và các bản phân phối Linux như đĩa CD Boot của Hiren, Kali Linux và Trinity Rescue. Nó gọi công cụ mật khẩu đăng nhập của chính mình mình là “winpass” nhưng thực chất dễ dàng 1 script chạy NTpasswd/Chntpw.

Script chạy NTpasswd/Chntpw

Đây có tác động là con đường ngắn nhất không thực sự tồi để truy nhập Windows khi không gigiết hại mật khẩu đăng nhập. Dưới này đây là link tải và tập huấn cài đặt nhanh cho từng một công cụ:

 • Tải CD Boot của Hiren – Hướng dẫn nhanh: Khởi chạy Offline NT/2000/XP/Vista/7 Password Changer từ trình đơn chính > chọn cài đặt Windows > Chỉnh sửa dữ liệu người sử dụng và mật khẩu đăng nhập.
 • Tải Kali Linux – Hướng dẫn nhanh: Gắn ổ đĩa Windows của chú ýng ta > chuyển đến MS SAM (cd /media/win/Windows/System32/config/) > truy nhập chntpw -u [username] SAM > chọn hoặc căn chỉnh mật khẩu đăng nhập.
 • Tải Trinity Rescue – Hướng dẫn nhanh: Nhấn Enter để chạy Trinity > Đặt lại mật khẩu đăng nhập Windows > Tương tác winpass > chọn cài đặt Windows > Chỉnh sửa dữ liệu người sử dụng và mật khẩu đăng nhập. 

Download: Offline NT Password & Registry Editor (Chntpw) – Hướng dẫn nhanh: Nhấn Enter để bật nguồn khi được thông báo > chọn cài đặt Windows > ‘Password reset (SAM)’ > Chỉnh sửa dữ liệu người sử dụng và mật khẩu đăng nhập > Nhập RID của những người sử dụng > Xóa mật khẩu đăng nhập người sử dụng.

4. Ophcrack LiveCD

Ophcrack LiveCD cung cấp một môi trường ngẫu nhiên xung quanh bật nguồn sử dụng hàm băm LM qua các bảng cầu vồng (rainbow table) để đưa mật khẩu đăng nhập Windows của chú ýng ta bằng phương pháp thử đúng sai (Brute Force). Hoạt động trên Windows (cả tài khoản tnhh tư nhân máy pc và Microsoft), Linux và Mac OS X. 

Có lẽ đây cũng chính là công cụ tìm lại mật khẩu đăng nhập đáng kể, Ophcrack cũng đề xuất phải đề xuất kiến nghị bạn tải ISO và đặt nó trên một ổ đĩa bật nguồn, thậm chí nó sử dụng công nghệ thông tin khác với Offline NT/Chntpw nhưng nó có tác động là một giải pháp sao lưu tuyệt vời.

Khởi chạy Ophcrack

Mặc dù nó thường hay bị gắn cờ bởi các công tác chống virus y như lời khẳng đinh một mối đe dọa ẩn chứa, nhưng Ophcrack không được tải cùng theo với các ứng dụng chất độc hại và chất độc hại.

Giao diện Ophcrack

Download: Ophcrack LiveCD – Hướng dẫn nhanh: Truy cập lệ cơ chế Ophcrack Graphic – tự động > Kích đúp vào Launcher ở máy vi tính PC LiveCD > Tìm các bảng và bật nguồn Ophcrack.

5. iSeePassword

iSeePassword cung cấp một đĩa bật nguồn với giao diện hình card hình họa người sử phương tiện đi lại thể hiển thị dữ liệu người sử dụng Windows và mật khẩu đăng nhập phát hiện được cùng theo với tài năng thông số kỹ thuật thiết lập thông số kỹ thuật lại chúng. Hoạt động trên Windows XP đến Window 10 bao gồm tất cả các phiên bản Server, v.v… với các công cụ riêng lẻ cho các mật khẩu đăng nhập trên MS Office, iTunes, PDF và RARs.

iSeePasswork hiển thị toàn diện và toàn trang toàn diện và toàn trang bạn phải trong cửa sổ nhìn hướng ra phía phía bên ngoài đầu tiên vì vậy nó rất dễ sử dụng, tuy thế đây không chắc chắn là ứng dụng miễn phí, các bạn sẽ phải trả 30 đô la để nắm giữ công cụ này.

Giao diện công cụ iSeePassword

Download: iSeePassword

Chúc cả nhà thành hà chưởng lực!

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343