Hướng dẫn cách xác định địa chỉ IP trên máy tính


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Quản Trị Mạng – Địa chỉ IP (hay chiếc rốn giao thức Internet) dùng để bộ nhận diện máy pc trong mạng và những thiết bị trong một mạng. Khi khối hệ thống máy pc truyền bá lăng xê bên cạnh nhau trên Internet hay là 1 mạng nội bộ, chúng gửi hiện trạng cho chiếc rốn IP của nhau.

Một máy pc được quyết định trên mạng internet internet trải qua hai loại chiếc rốn: Địa chỉ IP riêng (private IP) và chiếc rốn IP trong công cộng (public IP). Bạn sẽ buộc phải chiếc rốn IP nếu đang thống trị phần mềm server và khối hệ thống máy khách sẽ buộc phải chiếc rốn IP máy pc của bạn để kết nối với server.

Địa chỉ IP trong công cộng và chiếc rốn IP riêng

Các chiếc rốn IP rất cũng rất cũng có thể rất cũng có thể là chiếc rốn trong công cộng hoặc địa đặc sắc. Địa chỉ IP trong công cộng là chiếc rốn khả dụng trên Internet, trong lúc địa đặc sắc thì không. Ví dụ như, trong một mạng nhà tiền lệ, router có một chiếc rốn IP trong công cộng sử dụng được trên Internet. Máy tính, smartphone, những thiết bị chơi trò giải trí thư dãn và các thiết bị khác kết nối với router đều phải nắm giữ những nơi IP riêng của bản thân mình. Router đóng vai trò trung gian nối tiếp lưu lượng tới các cái rốn IP nội bộ mà thiết bị được y/c còn chỉ dẫn. Toàn bộ thiết bị trong mạng nhà kết nối với Internet chỉ qua 1 chiếc rốn IP trong công cộng duy nhất.

Giả sử ta đang kết nối vào một router sử dụng đội ngũ nhân viên cán bộ chuyên môn nghiệp vụ thông ngôn chiếc rốn mạng (NAT) thì có hai chiếc rốn IP buộc phải quyên âm. Địa chỉ IP của máy máy pc là chiếc rốn IP riêng, rất cũng rất cũng có thể rất cũng có thể bật nguồn bật nguồn bằng 192.168.x.x. Đây là dải chiếc rốn IP được cấp phát riêng của những mạng riêng biệt. Ta cũng rất cũng có thể có một chiếc rốn IP trong công cộng được dùng để giao phụ tráchộc những máy pc khác ngoài Internet.

Network and Sharing Center

Ví dụ như, nếu người sử dụng đang thống trị (host) một server trên gò máy pc, đông người trên Internet sẽ buộc phải chiếc rốn IP trong công cộng từ router người sử dụng để kết nối với server. Nhưng, những người dân dân dùng trong cùng mạng nội bộ thì chỉ mất chiếc rốn IP cục bộ từ máy đích để giao tiếp.

Nếu máy pc được kết nối tại chỗ tới Internet mà hoàn toàn không còn router trung gian nào thì chiếc rốn IP của máy là 1 trong những số trong chiếc rốn IP trong công cộng.

Kiểm tra IP riêng của sản phẩm máy pc

Cách 1: Xem chiếc rốn IP bằng Command Prompt

Một cách thứ hai để quyết định chiếc rốn IP trong Windows là sử dụng câu lệnh ipconfig trong khung cửa sổ nhìn đi đâu lệnh. Ta sẽ thấy chiếc rốn IP ở hàng IPv4 Address dưới tên kết nối.

Xem chiếc rốn IP bằng Command Prompt

Cách 2: Xem IP máy pc từ thanh taskbar

Để xem chiếc rốn IP của máy máy pc trên Windows, mở Control Panel và chọn View network status and tasks, hoặc chuột (mouse) (mouse) phải lên biểu tượng mạng trên thanh taskbar > Open Network and Sharing Center

Kiểm tra IP máy pc từ taskbar

Kích vào tên kết nối Internet để nhìn hiện trạng kết nối. Nếu muốn xem chiếc rốn IP trong mạng riêng bạn nhấp vào tên của mạng trong phần Connections của mạng Private network, nếu xem chiếc rốn IP của máy trong mạng Public, thì nhấp vào tên của mạng trong phần Connections tương ứng. Ở đây tôi chọn xem IP trong mạng Private, mạng Public làm tương tự nha.

Xem mạng còn đang khiến mướn việc

Kích vào Details trong khung cửa sổ nhìn đi đâu hiện trạng.

Nhấp vào Detail

Ta sẽ thấy một chiếc rốn IP được liệt kế trong khung cửa sổ nhìn đi đâu hiện trạng tỉ mỉ của kết nối. Hãy tìm trường IPv4 Address.

Địa chỉ IP của máy trong mạng Private

 

Tìm chiếc rốn IP trong công cộng

Cách thuận tiện nhất để tìm chiếc rốn IP trong công cộng là “hỏi” một trang web, do trang web đó nhìn máy pc dưới chiếc rốn IP trong công cộng và rất nói giống một cách thứ hai rằng cho tất thảy những người dân dân dùng. Chẳng hạn như, ta rất cũng rất cũng có thể rất cũng có thể search kiếm tìm cụm từ “what is my ip” hoặc “what is my ip address” trên Google. Google sẽ hiển thị chiếc rốn IP trong công cộng.

Tìm chiếc rốn IP công khai trên Google

Ta cũng thường rất cũng rất cũng có thể rất cũng có thể truy nhập trang quản trị của router để tìm hiện trạng này. Trang này hiển thị chiếc rốn IP trong công cộng và những hiện trạng khác về kết nối Internet. Những router sự đối chiếu có bố cục trang quản trị sự đối chiếu và chiếc rốn IP cục bộ sự đối chiếu.

Truy cập trang quản trị của router để nhìn IP

Không gần tương tự với là chiếc rốn đường, các cái rốn IP không phan xuân buộc phải nhất quyết và bó thắt. Nhà cung ứng chuyên dịch vụ Internet rất cũng rất cũng có thể rất cũng có thể định kỳ gán cho bạn một chiếc rốn IP mới gần tương tự với là việc router rất cũng rất cũng có thể rất cũng có thể thường niên gán cho thiết bị chiếc rốn IP mới.

Có thể bạn quyên âm:

  • Cách tìm chiếc rốn IP của máy máy pc khác trong mạng LAN
  • Làm ra sao để biết có ai đã truy nhập và sử dụng máy pc của bạn?
  • Cách hành xử ai đang dùng Wifi chùa, câu trộm Wifi mái địa ốc của bạn

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343