Hướng dẫn khắc phục lỗi Windows không khởi động được

Welcome to https://suamaytinhtphcm.net

--

Nếu bắt gặp vi tính Windows của chúng ta hiển thị công bố lỗi trước lúc load vào hệ điều hành Windows, rất có hiệu quả Boot Sector trên phân vùng khối hệ thống của chúng ta đã ban bệnh, bị hỏng hoặc bị thiếu c các tập tin. Trong chia sẻ trình diễn dưới đây Suamaytinhtphcm.net sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho bạn một số ít trong các giải pháp cũng đúng các quy trình thực hiện để khắc phục lỗi Windows không bắt đầu khởi động được.

Lỗi Windows không bắt đầu khởi động được

1. Boot Sector và Master Boot Record là gì?

Boot sector là một trong trong các những số ít trong các phần nhỏ nằm trên địa phận đầu phân vùng ổ đĩa cứng, và đã được chất lượng ra mỗi khi chúng ta format ổ đĩa. Boot sector có chứa 1 vài ít trong các khuyễn mãi thêm và dữ liệu tham mưu BIOS chuyển vùng kiểm soát qui trình Windows.

Ngoài ra Boot sector cũng chứa cả Master Boot Record (MBR). Master Boot Record (MBR) có chứa Disk Signature, Partition Table cho ổ đĩa cùng một số ít trong các phần khuyễn mãi thêm nhỏ mang tên thường gọi Master Boot.

Khi một vi tính bắt đầu khởi động, qui trình mtrên gò máy và sẽ dành được BIOS thực hiện. Sau đó BIOS sẽ load mã Master Boot vào RAM của vi tính và thực hiện qui trình bắt đầu khởi động.

Mã Master Boot quét Partition table, cương quyết phân vùng kích hoạt, load một bản sao Boot Sector vào RAM của vi tính và thực hiện qui trình bắt đầu khởi động. Nó được nhữngh xử trí như là qui trình BootStrapping (tự có vận động), được nhìn nhận phép các bit trước mắt của khuyễn mãi thêm Windows bắt đầu khởi động load.

Boot sector có hiệu quả ban bệnh khi các phần khác trên ổ đĩa cứng ban bệnh – chả hạn như lỗi thiếu tập tin, lỗi tập tin hỏng và ăn diện dầu là các lỗi vật lý cơ cơ. Quá trình bắt đầu khởi động Windows bị thất bại thường xảy ra sau khi làm xong bạn bắt gặp thực trạng BIOS trước lúc Windows bắt đầu khởi động thực thụ vào.

Một số công bố lỗi mà bạn sẽ bắt gặp như:

  • Error loading operating system
  • Missing operating system
  • Reboot and select proper boot device
  • Invalid partition table
  • Bootmgr is missing
  • FATAL: No bootable medium found! System halted

Nếu bắt gặp bất kỳ một trong các những số các lỗi trên tạo hình, đồng nghĩa với việc vi tính Windows của chúng ta chẳng thể bắt đầu khởi động được và bạn sẽ phải dựa đến việc tham mưu của Windows Recovery Environment để sửa lỗi.

Chú ý:

Nếu vi tính của chúng ta bắt đầu khởi động, load được biểu trưng Windows, nhưng chuyển tiếp ban bệnh vậy đây không hẳn là lỗi Windows không bắt đầu khởi động được. Thay vào đây bạn thử áp chế cách bắt đầu khởi động vi tính Windows của chính bản thân mình mình mình ở hình thức Safe Mode để khắc phục lỗi. Triển khai System Restore là ý nghĩ đó tuyệt hảo và hoàn hảo nhất nhất để khắc phục lỗi.

2. Khởi động từ Windows Installation Media hoặc Recovery Partition

Bước trước mắt bạn phải thực hiện là bắt đầu khởi động vi tính Windows vào Windows Recovery Environment. 

Có thể vi tính của chúng ta có một phân vùng đưa lại điển hình trông rất nổi bật được nhìn nhận phép bạn bắt đầu khởi động vào Windows Recovery Environment mà hoàn toàn không đề xuất sử dụng ổ đĩa.

Nếu vi tính của chúng ta không còn phân vùng đưa lại hoặc bạn không hẳn chắn cách truy cập phân vùng đưa lại đó, từ đó bạn có hiệu quả bắt đầu khởi động vi tính của chính bản thân mình mình mình bằng phương pháp sử dụng ổ đĩa DVD hoặc ổ USB có chứa trình lắp đặt Windows.

Nếu bắt đầu khởi động vi tính của chúng ta bằng phương pháp sử dụng ổ lắp đặt, bấm chuột (mouse) cho tới lúc bắt gặp cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài Windows Setup, chuyển tiếp click chọn link Repair your computer. Nếu bắt đầu khởi động vi tính từ phân vùng đưa lại (Recovery Partition) hoặc Repair Disc, giao diện cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài thiết lập thông số kỹ thuật sẽ khác một phần.

Chọn link Repair your computer

Windows sẽ load Recovery Environment. Trên cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài trước mắt click chọn tùy chọn Troubleshoot.

Chọn Troubleshoot

Lúc này trên ảnh trên nền muốn tạo hình cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài Achuyên dịch vụanced Options, tại đây có những tùy chọn mà bạn sẽ phải sử dụng để khắc phục lỗi.

Cửa sổ Achuyên dịch vụanced Options

Chú ý rằng nếu đang sử dụng Win 7, giao diện cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài sẽ khác một phần, nhưng tên các tùy chọn thì đụng hàng.

Giao diện trên Win 7

3. Automatic Repair Startup Repair

Trong số đông trường có thể thỏa mãn chúng ta nên thiết lập thông số kỹ thuật Windows Automatic Repair Startup (tự động hóa sửa sang). Tính năng này sẽ không chỉ sửa các lỗi quan hệ đến Master Boot Record hoặc tạo lại Boot Sector mà nó còn quét và khắc phục các lỗi bắt đầu khởi động thịnh hành thường xảy ra.

Trên cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài Achuyên dịch vụanced Options, tìm và click chọn Startup Repair.

Chọn Startup Repair

Cửa sổ chuyển tiếp sẽ hiển thị tất tật các phiên bản hệ điều hành được phát hiện trên vi tính của chúng ta, mặc dầu nếu chỉ đề xuất một hệ điều hành được lắp đặt. Nhiệm vụ của chúng ta là click vào hệ điều hành mà mình yêu thích sửa sang.

Chọn hệ điều hành mà mình yêu thích sửa sang

Windows sẽ bắt đầu khởi động qui trình kiểm định các lỗi quan hệ đến qui trình bắt đầu khởi động và nỗ lực khắc phục các lỗi này.

Quá trình kiểm định lỗi

Khi qui trình hoàn chỉnh, Windows sẽ công bố cho bạn biết qui trình sửa sang các lỗi thành đạt. Hoặc bạn và sẽ dành được trao tùy chọn để bắt đầu khởi động lại vi tính Windows của chính bản thân mình mình mình hoặc quay xem lại cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài Achuyên dịch vụanced Options.

Hoàn tất qui trình

Nếu Windows chẳng thể tự động hóa sửa sang các lỗi trên vi tính, bạn có hiệu quả thử sửa sang Master Boot Record hoặc đã tích có thể thỏa mãn lại Boot Sector thủ túc trên Command Prompt.

4. Sửa chữa Master Boot Record từ Command Prompt

Nếu muốn sửa sang các lỗi thủ túc hoặc Automatic Repair ban bệnh, và bạn nhất định một điều rằng lỗi xảy ra là chính bởi Master Boot Record hoặc Boot Sector, từ đó bạn có hiệu quả nhờ đến Command Prompt để khắc phục lỗi chất lượng.

Trên cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài Achuyên dịch vụanced Options, click chọn Command Prompt.

Chọn Command Prompt

Trên cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài Command Prompt bạn sẽ sử dụng lệnh bootrec cùng một số ít trong các tùy chọn hữu hiệu để khắc phục lỗi bắt đầu khởi động Windows.

Để đưa lại (restore) Master Boot Record, nhập câu lệnh dưới đây vào cửa sổ nhìn hướng ra phía ngoài Command Prompt rồi nhấn Enter. Lệnh này để ghi một hệ điều hành Windows mới tương thích với Master Boot Record (dựa theo căn nguyên bất kỳ phiên bản Windows nào mà rất nhiều người đang sử dụng) để Boot Sector không sẽ phải ghi đè lên trên Partition Table đang sẵn có tuổi thọ.

bootrec /fixmbr

Lệnh đưa lại Master Boot Record

Để ghi một Boot Sector mới cho tất tật phân vùng khối hệ thống, bạn nhập câu lệnh dưới đây vào rồi nhấn Enter:

bootrec /fixboot

Lệnh ghi một Boot Sector mới cho tất tật phân vùng khối hệ thống

Lệnh này để ghi đè lên trên các Partition Table giờ đây và bởi vậy trong 1 số ít trong các trường có thể thỏa mãn nó có hiệu quả gây nên lỗi giả dụ bạn thiết lập thông số kỹ thuật bắt đầu khởi động nhiều hệ điều hành. Nó không ghi đè lên trên bất kỳ dữ liệu nào trên các phân vùng thực, nhưng bạn có hiệu quả phải thông số kỹ thuật tùy chọn multi-boot sau khi làm xong sử dụng lệnh trên.

Câu lệnh trên cực kỳ hữu hiệu trong trường có thể thỏa mãn giả dụ bạn tính toán Boot Sector bị ghi đè bởi lắp đặt hệ điều hành khác hoặc malware (các công tác làm công việc làm mướn việc độc tố hại hại), hoặc giả dụ bạn tính toán Boot Sector ban bệnh.

Và đương nhiên, máy móc Bootrec cũng cung ứng một số ít trong các tùy chọn thời thượng khác. Bạn có hiệu quả nhập lệnh dưới đây để link hữu hiệu nhiều tùy chọn khác mà lệnh tham mưu:

bootrec /?

5. Các bước thực hiện sau khi làm xong đưa lại

Sau khi đưa lại thành đạt và vi tính Windows của chúng ta có hiệu quả bắt đầu khởi động bình dân, chuyển tiếp chúng ta nên thực hiện thêm 1 số ít trong các bước dưới đây.

Bước trước mắt là chạy hữu hiệu Check Disk để quét và kiểm định tính vẹn toàn của kha không ít tập tin khối hệ thống và ổ đĩa cứng. Nguyên nhân gây nên lỗi Windows chẳng thể bắt đầu khởi động được có hiệu quả là chính bởi các lỗi vật lý cơ cơ trên ổ đĩa cứng của chúng ta.

Bước thứ 2 là sử dụng hữu hiệu System File Checker để quét và sửa các tập tin khối hệ thống ban bệnh. Và như đã đề cập căn nguyên gây nên lỗi có hiệu quả là chính bởi các tập tin khối hệ thống ban bệnh. Tiện ích System File Checker là giải pháp tuyệt hảo và hoàn hảo nhất nhất để tìm, phát hiện và sửa các lỗi đó.

Tham khảo thêm 1 số ít trong các chia sẻ trình diễn dưới đây:

  • Phím Backspace trên Window 10 chỉ xóa được một ký tự, đó là cách sửa lỗi
  • Cách khắc phục lỗi “An operating system wasn’t found” trên Window 10 và Win 8.1
  • 4 cách sửa lỗi USB không format được: “Windows was unable to complete the format”

Chúc cả nthủ đô đạt!

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--