Hướng dẫn truy cập file Ubuntu Bash trên Windows


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Môi trường “Bash trên Ubuntu trên Windows” của Win 10 có chứa 1 trong các những những nguyên tố sự lạ mắt.

Lần trước mắt bạn chạy chương trình bash.exe, nó sẽ bị bị tải về và lắp đặt toàn trang một môi trường xung quanh Ubuntu. Bạn rất cũng có thể truy nhập các tập tin trong File Explorer hoặc các chương trình Windows khác, nếu bạn biết vị trí search kiếm tìm.

Ngoài ra chúng ta cũng rất cũng có thể rất cũng có thể truy nhập ổ khối hệ thống Windows và bất kỳ ổ nào khác trên vi tính của chính nó ta từ Ubuntu Bash Shell. Điều này được cho phép bàn sinh hoạt với các tập tin Windows đơn sơ bằng phương pháp sử dụng tiện ích lệnh Linux.

Ubuntu Bash Shell

1. Các file Ubuntu Bash Shell được lưu trữ trên địa bàn nào trên Windows?

Lưu ý, mỗi tài khoản người dùng Windows sử dụng Bash sẽ được 1 môi trường xung quanh Bash riêng biệt và các file trong thư mục.

Để truy nhập các tập tin này, trước mắt bạn cần cấu hình thiết lập thông số chuyên môn hiển thị các thư mục ẩn trên File Explorer.

Mở cửa sổ ngó ra bên phía ngoài File Explorer, tiếp rồi sau đó click chọn View => Options => Change Folder and Search Options.

Trên cửa sổ ngó ra bên phía ngoài Folder Options, bạn chọn View => Show Hidden files, Folders and Drivers.

Show Hidden files, Folders and Drivers

Điều hướng theo đường truyền dưới đây để tìm thư mục:

C:UsersUSERNAMEAppDataLocallxss

Các tập tin khối hệ thống Ubuntu được lưu trữ tại:

C:UsersUSERNAMEAppDataLocalLxssrootfs

Thư mục tài khoản Ubuntu của người dùng chính được lưu trữ tại:

C:UsersUSERNAMEAppDataLocalLxsshomeUSERNAME

Thư mục tài khoản Root chính được lưu trữ tại:

C:UsersUSERNAMEAppDataLocalLxssroot

Đường dẫn

2. Vị trí ổ khối hệ thống Windows trên Bash

Môi trường Ubuntu Bash Shell làm toàn trang khối hệ thống Windows đã có sẵn của chính nó ta cũng rất cũng có thể rất cũng có thể hoạt động các hình thức giải trí với các tập tin rưa rứa trên cả hai môi trường xung quanh.

Tuy nhiên, môi trường xung quanh Bash không hình thành trong ổ C: . Thay vào đây, nó được đặt trong / hoặc thư mục gốc mà bạn có trên Linux. Nếu bạn thi hành một lệnh ls để xem diễn đạt của thư mục, các bạn sẽ chỉ thấy các thư mục Ubuntu cung cấp môi trường xung quanh Linux.

Môi trường Ubuntu Bash Shell

Trên ổ khối hệ thống Windows và các kết nối khác trong thư mục /mnt/ – vị trí các ổ đĩa khác đã có sẵn trên kết cấu thư mục Linux.

Đặc biệt các bạn sẽ phát hiện được ổ C theo đường truyền dưới đây trong môi trường xung quanh Bash:

/mnt/c

Để trở thành tân tiến thư mục này bằng lệnh cd, bạn chạy câu lệnh dưới đây:

cd /mnt/c

Nếu bạn có ổ D:, các bạn sẽ phát hiện được ổ D: nằm trong /mnt/d.

Ví dụ để truy nhập các file được lưu trữ trong C:UsersChrisDownloadsFile.txt, bạn sử dụng đường truyền /mnt/c/Users/Chris/Downloads/File.txt trong môi trường xung quanh Bash.

môi trường xung quanh Bash

Lưu ý rằng, khi chúng ta truy ctràn lên các tập tin khối hệ thống Windows, môi trường xung quanh Bash Shell của chính nó ta phải có quyền khoire chạy các tập tin đó. Nếu bạn khởi chạy các tập tin theo nhữngh thông lệ từ shortcut, nó sẽ bị bị được quyền truy nhập tập tin cùng một tài khoản người dùng Windows của chính nó ta.

Ví dụ, nếu bạn mong mỏi truy ctràn lên thư mục C: Users thư mục Administrator, bạn cần kích chuột (mouse) phải vào shortcut Bash shell và chọn “Run as Administrator” để bắt đầu khởi động Bash Shell với dưới quyền Admin lên phía trên mặt trên cùng Windows.

Quá trình này hoạt động các hình thức giải trí rưa rứa như Command Prompt, càng phải khởi chạy dưới quyền Admin nếu bạn mong mỏi ghi, truy nhập quyền Admin – chỉ các tập tin, hoặc viết truy ctràn lên các tập tin khối hệ thống. Ngoài ra bạn chẳng thể sử dụng sudo trên môi trường xung quanh Bash.

Tham khảo thêm 1 số ít trong các những giao lưu trình diễn dưới đây:

  • Hướng dẫn chạy Bash của Ubuntu trên Win 10
  • Hướng dẫn cai trị và vận hành chương trình trong Ubuntu qua dòng lệnh
  • Cách kích hoạt hình thức tự động hóa cập nhật khối hệ thống trên Ubuntu

Chúc anh chị em thành công!

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343