Khóa và tắt nhanh màn hình máy tính với 1 cú nhấp chuột


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Trong Windows, bạn rất có có hiệu quả khóa nhanh nền game (LCD) máy tính bằng phím tắt Win+L để che chtrên phía hai bên máy tính trường thích hợp có việc bắt buộc bật dậy khỏi. Và trong bây giờ, khi bạn không còn bất kể thao tác nào trong một0 phút thì tấm nền game (LCD) máy tính sẽ tự tắt để tích điểm điện.

Khóa và tắt nhanh nền game (LCD) máy tính với và một cú bấm chuột (mouse)

Do Windows không hỗ trợ hiệu năng tùy chỉnh thông số kỹ thuật thông số kỹ thuật thời kì tắt nền game (LCD) nên bạn và sẽ được khoảng thời kì dung nạp điện từ nguồn bên ngoài vào vô dụng là 1 trong trong các0 phút khi đã tiến hành thao tác khóa Windows. Tuy nhiên, bạn rất có có hiệu quả tiến trìnhng tác cử chỉệc can thiệp vào giữa 2 đoạn này bằng cách chạy một dòng lệnh để gia công được thể vừa khóa và tắt nền game (LCD) máy tính ngay cùng lúc. Nếu đoái hoài, bạn rất có có hiệu quả hiểu rằng tập huấn khi đã.

Tải về máy móc nhỏ mang tên Nircmd của hãng sản xuất bào chế Nirsoft tại đây. Công cụ này giúp người dùng rất có có hiệu quả kiểm soát các hệ số trong hệ điều hành và tiến hành các hiệu năng từ dòng lệnh. Xả nén tập tin ZIP của Nircmd ra Desktop và đặt lại tên thư mục chứa các tập tin là “Lock”.

Khóa và tắt nhanh nền game (LCD) máy tính với và một cú bấm chuột (mouse)

Gọi phần mềm Notepad trong Windows lên và nhtràn vào đoạn mã khi đã:

‘Lock PC and Turn off Display
‘*************************
‘ Created by Hoc
‘ http://genk.vn
Dim WSHShell
Set WSHShell=WScript.CreateObject(“WScript.Shell”)
WSHShell.Run “Rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation”, 0
WSHShell.Run “nircmd.exe monitor async_off”, 0

Khóa và tắt nhanh nền game (LCD) máy tính với và một cú bấm chuột (mouse)

Lưu lại thành tập tin với tên thường gọi cùng định dạng là “lock.vbs” và lưu vào ngang hàng thuộc những tập tin EXE của thư mục Nircmd vừa xả nén trước đấy.

Khóa và tắt nhanh nền game (LCD) máy tính với và một cú bấm chuột (mouse)

Bây giờ anh chị hãy Pin tập tin lock.vbs này vào Taskbar hoặc tạo một shortcut ở nền game (LCD) Desktop và khoảng thời gian rất ngắn nào nên dùng thì chỉ việc nhấp đôi vào nó là xong.

Khóa và tắt nhanh nền game (LCD) máy tính với và một cú bấm chuột (mouse)

Chúc bạn thành đạt.

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343