Làm thế nào để duplicate post WordPress – nhân bản bài viết


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Contents

 • Bạn cần gì?
 • Lựa gạn lọc 1 – Nhân bản Post/Page với Plugin Duplicate Post
 • Lựa chọn 2 – Clone Page/Post với plugin Duplicate Page and Post
 • Lựa chọn 3 – Sử dụng Post Duplicator để duplicate post WordPress
 • Lựa chọn 4 – Clone Page hoặc Post mà khphan xuân cần plugin duplicate post WordPress
 • Lời kết

Có giây phút nào bạn gặp trường đúng theo chúng ta nên làm xa lại trang thời điểm lúc này với thiết kế và xây dựng thiết kế và xây dựng mới, nhưng vẫn muốn không bao giờ đổi mới san sẻ để sử dụng sau? Dĩ nhiên, bạn rất có chức năng sao chép/paste rồi lưu toàn trang trong file draft, nhưng bạn nhận thấy nó sẽ bị ảnh hưởng tác động không di dời SEO optimization, page templates, featured images và những thực trạng can dự của nó ta? Nếu mình muốn clone toàn trang blog/page chỉ để chỉ huy và tinh chỉnh và chỉ huy rồi đối chiếu giữa 2 phiên bản thì sao? Có ít nhiều nguyên do sự khác biệt để mình muốn nhân bản san sẻ hoặc trang WordPress phải không nào nào? Và bạn hoàn toàn không muốn mất khoảng tuổi trong lịch trình làm việc sao chép/paste đơn thuần.

Khi đó bạn cần duplicate post WordPress hoặc clone toàn trang trang web. Trong bài tập luyện huấn này, chổ chính giữa chúng tôi sẽ chỉ cách đơn thuần nhất để nhân bản san sẻ và page trong WordPress cho bạn. Chỉ mất vài cú click là bạn rất có chức năng clone bất kỳ san sẻ nào hoặc trang nào theo ý thích, thậm chí là clone cả toàn trang trang web của nó ta.

Hãy bắt đầu thôi

Bạn cần gì?

Trước khi bắt đầu bài tập luyện huấn này, bạn cần chuẩn bị:

 • Truy ctràn lên WordPress Admin Panel

Lựa gạn lọc 1 – Nhân bản Post/Page với Plugin Duplicate Post

Plugin Duplicate Post là chế độ tiện nhất nếu mình muốn clone san sẻ hoặc trang của nó ta trong WordPress. Không chỉ nó Hỗ trợ bạn nhân bản san sẻ, nó còn được nhìn nhận phép bạn điều hòa thêm nhiều thông số riêng. Bạn có một suffix pre-defined để thêm đợt tiếp nhữa trước hoặc sau title của page hoặc post được clone. Bạn cũng thường rất có chức năng giới hạn chức năng của plugin dựa theo quyền người sử dụng.

Để clone một san sẻ hoặc trang bằng plugin này, triển khai các quy trình phía bên dưới:

 1. Cài đặt và kích hoạt plugin Duplicate Post.
  WordPress plugin duplicate post
 2. Tiếp theo, bấm vào nút Pages -> All Pages.
 3. Giờ hãy di dời đến san sẻ mình muốn duplicate (hay clone), rồi tiếp đến anh chị sẽ phát giác 2 option mới tại đây – CloneNew Draft.
  WordPress Clone Page và tạo New Draft

  • Bạn rất có chức năng click vào nút Clone muốn tạo bản sao của bài post được chọn.
  • Bạn rất có chức năng click vào nút New Draft muốn tạo một bản sao của bài post được chọn nhưng nó sẽ bị ảnh hưởng tác động có mở lên trong post editor mới. Bạn rất có chức năng lưu nháp hoặc xuất bản nó sau khoản khoảng tuổi làm xong save lại.

Lựa chọn 2 – Clone Page/Post với plugin Duplicate Page and Post

Duplicate Page and Post là 1 trong trong những các plugin để nhân bản khác rất có chức năng được sử dụng để tối ưu triển khai clone page và post độ tin cậy. Plugin này giúp đỡ bạn đang di chuyển vào hoạt động giải trí bản sao của page và post mà toàn trang mô tả, title và styling của chú ấyng vấn được giữ y nguyê.

Sử dụng plugin này cũng đơn thuần. Bạn chỉ cần có làm các quy trình sau:

 1. Cài đặt và kích hoạt plugin Duplicate Page and Post plugin.
  WordPress Plugin Duplicate Page and Post
 2. Tiếp theo, tới phần Pages -> All Pages nếu mình muốn nhân bản page hoặc Posts -> All Posts nếu mình muốn nhân bản bài post.
 3. Di chuyển tới san sẻ mình muốn nhân bản và click vào nút Clone Me.
  WordPress Clone Post
 4. Bạn sẽ có chuyển tới bản sao chép của san sẻ hoặc page. Sửa nó và click vào nút Publish hoặc Save Draft.
  WordPress post được duplicate

Lựa chọn 3 – Sử dụng Post Duplicator để duplicate post WordPress

Nếu 2 plugin trên sai trái theo với y/c của nó ta, bạn rất có chức năng chọn Post Duplicator. Plugin duplicate post và page WordPress này muốn tạo bản sao lẽ ra của san sẻ được chọn, tụ hợp lại toàn trang những trường custom và taxonomies.

Tất cả nhữn gì chúng ta nên làm là:

 1. Cài đặt và kích hoạt plugin Post Duplicator
  WordPress plugin post duplicator
 2. Di chuyển tới post hoặc trang mình muốn duplicate và click vào nút Duplicate Post/Duplicate Page muốn tạo một bản clone.
  duplicate page WordPress
 3. Plugin sẽ ngay và luôn duplicate post hoặc page.
  Post được duplicated trong WordPress

Lựa chọn 4 – Clone Page hoặc Post mà khphan xuân cần plugin duplicate post WordPress

Ghi chú: Bạn sẽ phải backup trang web trước lúc cân chỉnh file gốc của WordPress.

Ngoài việc sử dụng plugin, bạn rất có chức năng viết code theo ý mình để duplicate WordPress page hoặc post. Nếu mình muốn thiết kế và xây dựng, sử dụng chế độ này sẽ dành riêng của bạn. Kể cả nếu chưa hẳn, chổ chính giữa chúng tôi sẽ chỉ toàn trang cách làm cho bạn. Bên dưới, anh chị sẽ phát giác code snippet để kích hoạt post duplication trong WordPress:

/* * Function for post duplication. Dups appear as drafts. User is redirected to the edit screen */ function rd_duplicate_post_as_draft(){  global $wpdb;  if (! ( isset( $_GET['post']) || isset( $_POST['post']) || ( isset($_REQUEST['action']) && 'rd_duplicate_post_as_draft' == $_REQUEST['action'] ) ) ) {   wp_die('No post to duplicate has been supplied!');  }   /*  * Nonce verification  */  if ( !isset( $_GET['duplicate_nonce'] ) || !wp_verify_nonce( $_GET['duplicate_nonce'], basename( __FILE__ ) ) )   return;   /*  * get the original post id  */  $post_id = (isset($_GET['post']) ? absint( $_GET['post'] ) : absint( $_POST['post'] ) );  /*  * and all the original post data then  */  $post = get_post( $post_id );   /*  * if you don't want current user to be the new post author,  * then change next couple of lines to this: $new_post_author = $post->post_author;  */  $current_user = wp_get_current_user();  $new_post_author = $current_user->ID;   /*  * if post data exists, create the post duplicate  */  if (isset( $post ) && $post != null) {    /*   * new post data array   */   $args = array(    'comment_status' => $post->comment_status,    'ping_status'  => $post->ping_status,    'post_author'  => $new_post_author,    'post_content'  => $post->post_content,    'post_excerpt'  => $post->post_excerpt,    'post_name'   => $post->post_name,    'post_parent'  => $post->post_parent,    'post_mật khẩu' => $post->post_mật khẩu,    'post_status'  => 'draft',    'post_title'   => $post->post_title,    'post_type'   => $post->post_type,    'to_ping'    => $post->to_ping,    'menu_order'   => $post->menu_order   );    /*   * insert the post by wp_insert_post() function   */   $new_post_id = wp_insert_post( $args );    /*   * get all current post terms ad set them to the new post draft   */   $taxonomies = get_object_taxonomies($post->post_type); // returns array of taxonomy names for post type, ex array("category", "post_tag");   foreach ($taxonomies as $taxonomy) {    $post_terms = wp_get_object_terms($post_id, $taxonomy, array('fields' => 'slugs'));    wp_set_object_terms($new_post_id, $post_terms, $taxonomy, false);   }    /*   * duplicate all post meta just in two SQL queries   */   $post_meta_infos = $wpdb->get_results("SELECT meta_key, meta_value FROM $wpdb->postmeta WHERE post_>postmeta (post_id, meta_key, meta_value) ";    foreach ($post_meta_infos as $meta_info) {     $meta_key = $meta_info->meta_key;     if( $meta_key == '_wp_old_slug' ) continue;     $meta_value = addslashes($meta_info->meta_value);     $sql_query_sel[]= "SELECT $new_post_id, '$meta_key', '$meta_value'";    }    $sql_query.= implode(" UNION ALL ", $sql_query_sel);    $wpdb->query($sql_query);   }     /*   * finally, redirect to the edit post screen for the new draft   */   wp_redirect( admin_url( 'post.php?action=edit&post=' . $new_post_id ) );   exit;  } else {   wp_die('Post creation failed, could not find original post: ' . $post_id);  } } add_action( 'admin_action_rd_duplicate_post_as_draft', 'rd_duplicate_post_as_draft' );  /* * Add the duplicate link to action list for post_row_actions */ function rd_duplicate_post_link( $actions, $post ) {  if (current_user_can('edit_posts')) {   $actions['duplicate'] = 'Duplicate';  }  return $actions; }  add_filter( 'post_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2 );

Mặc dù snippet này chỉ dùng để tối ưu triển khai duplicate post WordPress, bạn rất có chức năng duplicate page WordPress bằng phương pháp thay dòng cuối như sau:

add_filter('page_row_actions', 'rd_duplicate_post_link', 10, 2);

Tiếp theo bạn chỉ cần có dán code này vào trong file functions.php. Để làm vậy, bạn rất có chức năng dùng File CEO, FTP client hoặc dùng WordPress file editor đã làm được sẵn trước:duplicate post page wordpress bằng functions

Giờ bạn chỉ việc chuyển nhắm đến mục All Posts hoặc All Pages anh chị sẽ phát giác nút Duplicate.

nút để duplicate post WordPress

Nếu nhnhấn phím số số này, WordPress muốn tạo một bản sao của page hoặc post và lưu nó dưới dạng draft.

Lời kết

Chúng tôi nhất mực rằng ai đang tự hỏi tại vì sao bạn chưa hiểu các plugin này khoảng đó phải không nào. Vậy thì thậm chí trễ còn hơn không! Chúng tôi ước ao bài tập luyện huấn này đã giúp đỡ bạn trong lịch trình làm cách làm làm sao để duplicate post WordPress hoặc duplicate page trong WordPress. Tất cả những plugin duplicate post ở trên cao chẳng những nhanh mà còn phải độ tin cậy. Vậy đừng phí khoảng tuổi làm những việc như sao chép page nữa đó, khi chỉ mất 1 số ít ít trong những click là xong!

Có bất kỳ thắc mắc hoặc mẹo nhỏ nào mới. Hãy chia sẽ ngay với chúng tôi trong phần bình luận phía bên dưới nhé.

Để hiểu thêm san sẻ mới nhất về WordPress, đừng quên là truy ctràn lên trang Hướng Dẫn WordPress của chú ấyng tôi, và tìm về trang đến rút cuộc nha!

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343