Liên kết tài khoản YouTube với tài khoản New Google


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

suamaytinhtphcm.net – Liên kết tài khoản tnhh tư nhân tnhh tư nhân YouTube với tài khoản tnhh tư nhân tnhh tư nhân Gmail/Google (bao gồm Google Apps) là một trong trong các trong các số hiệu năng mà Google đã bổ sung cập nhật cập nhật để người sử dụng có tác động nối các tài khoản tnhh tư nhân tnhh tư nhân của chính mình bên cạnh nhau dưới một đợt đăng nhập. Bài viết sẽ tập huấn người sử dụng cách câu kết những tài khoản tnhh tư nhân tnhh tư nhân này để đăng nhập và sử dụng dễ ợt.

Đăng nhtràn lên YouTube bằng tài khoản tnhh tư nhân tnhh tư nhân Google kế tiếp đây kích vào mũi tên xuống trên tên tk ngân hàng tnhh tư nhân tnhh tư nhân (thường nằm ở chỗ khu vực góc trên phía phía bên phải của cửa sổ nhìn hướng ra phía phía bên ngoài nhìn ra phía bên ngoài trình duyệt web).

Kích vào Settings từ thực đơn ngữ cảnh.

Nhấn Advanced.

Kích vào đường truyền Change Google Account.

Nhập mã hiển thị và kích Unlink My Accounts để ngắt câu kết tài khoản tnhh tư nhân tnhh tư nhân Google khởi tài khoản tnhh tư nhân tnhh tư nhân YouTube.

Khi cửa sổ nhìn hướng ra phía phía bên ngoài nhìn ra phía bên ngoài xác nhận hiện ra, nhấn OK.

Nhấn vào Link to an Existing Google Account.

Kích vào đường truyền Sign in as a different user.

Nhập đơn vị email và password của tài khoản tnhh tư nhân tnhh tư nhân muốn mà ta muốn tài khoản tnhh tư nhân tnhh tư nhân YouTube được câu kết tới. Nhấn vào Link Accounts sau khi hoàn tất.

Một hộp thoại greend color sẽ hiện ra giải trình tài khoản tnhh tư nhân tnhh tư nhân hiện hiện nay đã và đang rất được câu kết tới tài khoản tnhh tư nhân tnhh tư nhân của Google.

Và nếu hành khách đã câu kết tài khoản tnhh tư nhân tnhh tư nhân YouTube với tài khoản tnhh tư nhân tnhh tư nhân Google Apps thì các bạn sẽ cảm cảm biến được giải trình sau này cho lần truy nhập kênh YouTube trước mắt.

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343