Liệt kê tên thiết bị, thông tin ổ đĩa và phân vùng trong Linux với lsblk


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Trên Linux, đôi khi chúng ta càng nên làm việc với những ổ đĩa và/hoặc phân vùng trực tiếp từ dòng lệnh. Thông thường, bạn thực sự muốn thi hành hành vi trên các khối hệ thống file, nhưng rút cuộc lại làm điều ấy bằng phương pháp bắt buộc các phân vùng nơi chúng được lưu giữ. Trên dòng lệnh, bạn thi hành những điều ấy bằng phương pháp sử dụng tên thiết bị của chú trọngng (ví dụ: “/dev/sda3”).

Trên các khối hệ thống được rất đông ổ đĩa, phân vùng, ổ quang và ổ USB, có thể khó xác định tên thiết bị được gán cho từng ổ đó.

Cách dùng lệnh lsblk để liệt kê tên thiết bị, tình trạng ổ đĩa và phân vùng trong Linux 

 • Lệnh lsblk thi hành nhiệm vụ gì?
 • Tham số lsblk có lợi
  • Tìm hiểu xem đây là ổ SSD hay ổ hdd HDD (HDD)
  • Hiển thị khối hệ thống file được lưu giữ trên ổ đĩa hoặc phân vùng
  • Hiển thị thiết bị máy tính bảng hoặc thẻ nhớ USB
  • Hiển thị model HDD/SSD
  • Hiển thị UUID (Universally Unique Identifier) khối hệ thống file
 • Hiển thị các cột lsblk khác bạn bắt buộc

Lệnh lsblk thi hành nhiệm vụ gì?

lsblk hiển thị tình trạng về những thiết bị lưu giữ. Tiện ích này thường được dùng để xác định tên thiết bị đúng thương hiệu được truyền cho lệnh kế tiếp đây.

lsblk

Lệnh lsblk thực hiện nhiệm vụ gì?

Trong rất đông mọi trường kết liên, chỉ lsblk, khphan xuân bắt buộc bất kỳ tham số bổ sung cập nhật nào, cũng đủ sẽ giúp đỡ xác định ổ đĩa hoặc phân vùng bạn cũng muốn việc. Chẳng hạn, từ hình ảnh trên, chúng ta cũng có thể nói rằng rằng, sda4 là một trong các phân vùng của Windows, vì bạn biết bộ nhớ lưu giữ của nó là từ 200GB. Tuy nhiên, nếu bạn có hai hoặc nhiều phân vùng có cùng kích cỡ, mọi thứ có thể trở nên khó hiểu hơn. Trong những trường kết liên khác, bạn chỉ dễ chơi là chưa biết đến hoặc không nhớ bộ nhớ lưu giữ của một ổ đĩa hoặc phân vùng đơn cử trên khối hệ thống của chính bản thân mình.

Trên Linux, rất hiểm nguy khi nhầm lẫn tên thiết bị, vì chúng ta cũng có thể phá hủy hoặc làm hỏng dữ liệu nó sẽ bị có lợi bằng một lệnh sai.

Tham số lsblk có lợi

Theo mặc định, lsblk chỉ hiển thị một đôi tính chất, như bạn đã nhận thấy trong hình trên. Nhưng, nếu thêm tham số vào lệnh, chúng ta cũng có thể khiến cho nó xuất ra các tính chất thiết bị bổ sung cập nhật. Điều này giúp việc xác định ổ đĩa hoặc phân vùng bạn đang search kiếm tìm dễ chơi hơn nhiều.

Tìm hiểu xem đây là ổ SSD hay ổ hdd HDD (HDD)

Để xem các cột nào lsblk có thể hiển thị, hãy nhập như sau:

lsblk --help

Trong trường hợp này, bạn sẽ sử dụng ROTADISC-GRAN.

 • ROTA cho bạn biết liệu một block device (file đại diện cho một loại thiết bị nào đấy, với dữ liệu nó sẽ bị có thể đọc hoặc ghi theo dạng block (khối), thường sẽ có công dụng search kiếm tìm tiến/lùi, và/hoặc ánh xạ dữ liệu) có lệ thuộc thiết bị lưu giữ dạng quay không. Các đĩa cứng có thể quay, cho nên, cột này xuất ra độ quý hiếm “1” gần kề chúng (độ quý hiếm logic nhị phân có nghĩa là “true”).
 • DISC-GRAN cho bạn thấy chừng độ còn nữa của vấn đề vô hiệu (discard granularity). SSD tham vấn việc vô hiệu để giải phóng các tấm dữ liệu không tập luyện. Đĩa cứng không tham vấn hiệu năng này, vì chúng khphan xuân bắt buộc nó, cho nên cột đó sẽ hiển thị độ quý hiếm 0.
lsblk -o +ROTA,DISC-GRAN

Tìm hiểu xem đó là ổ SSD hay ổ cứng (HDD)

Hiển thị khối hệ thống file được lưu giữ trên ổ đĩa hoặc phân vùng

Khi thấy một bản kê các phân vùng, chúng ta cũng có thể được biết những gì chúng lưu giữ, dựa trên bộ nhớ lưu giữ của chú trọngng. Nếu điều ấy thiếu tính, chúng ta cũng có thể có thể tạo các khối hệ thống file cổng đầu ra lsblk. Sẽ dễ chơi hơn nhiều nếu xác định phân vùng theo dạng này chính bới:

 • Windows sử dụng khối hệ thống file NTFS
 • Linux thường sử dụng ext4
 • thiết bị USB sử dụng FAT, FAT32 (vfat) hoặc NTFS
 • Phân vùng boot EFI đều rất nhỏ và hiển thị một khối hệ thống file vfat trên đó

Ngoài ra, thêm cột cổng đầu ra LABEL, có thể mang lại lợi ích, nếu các phân vùng đang rất được gắn nhãn khi tạo hoặc format.

lsblk -o +FSTYPE,LABEL

Hiển thị thiết bị máy tính bảng hoặc thẻ nhớ USB

lsblk -o +RM

Lệnh đó sẽ hiển thị thêm một cột cho bạn biết liệu thiết bị có thể tháo rời không. Giá trị “1”, đồng nghĩa với “true”, ám chỉ một USB hoặc các dòng đạo cụ máy tính bảng khác.

Hiển thị model HDD/SSD

Điều này có lợi khi mình yêu thích tra cứu code đúng thương hiệu của model thiết bị lưu giữ để nâng cấp firmware hoặc tải xuống driver.

lsblk -d -o +MODEL

Hiển thị UUID (Universally Unique Identifier) khối hệ thống file

Các bản phân phối Linux cũ đã mount khối hệ thống file bằng phương pháp bắt buộc tên thiết bị của chú trọngng trong “/etc/fstab”. Tuy nhiên, điều ấy đã chứng thật là không đáng sự đáng tin cậy chính bới “/dev/sda2” có thể trở nên “/dev/sdb2”, khi chúng ta thêm một thiết bị lưu giữ khác vào khối hệ thống. Hiện nay, UUID được dùng thay bằng, vẫn không đổi mặc dầu bạn thêm lần nữa hoặc vô hiệu bất kể gì khỏi máy tính. Vì bất kỳ căn nguyên gì bạn bắt buộc UUID, bạn đều phải sở hữu thể khiến cho lsblk hiển thị chúng với:

lsblk -o +UUID

Hiển thị các cột lsblk khác bạn bắt buộc

Ở khúc đầu bài luận, bạn đã sử dụng:

lsblk --help

Lệnh này nhằm để nhìn các cột bổ sung cập nhật mà lsblk có thể hiển thị. Nếu các ví dụ tại đây thiếu tính cho đòi hỏi của chúng ta, hãy đọc tình trạng trợ giúp đó một lượt nữa và kết kết liên những tham số khi muốn. Để làm như vậy, chỉ bắt buộc nhập lsblk -o +, theo sau là tên cột mà mình yêu thích xuất. Phân tách tên cột bằng dấu phẩy. Ví dụ:

lsblk -o +SCHED,RM,FSTYPE

Sau khi xác định tên thiết bị cũng muốn việc, hãy nhớ thay bằng nó bằng đường dẫn thiết bị hoàn mỹ trong lệnh kế tiếp đây bạn định sử dụng. Ví dụ, nếu cảm nhận được kết quả là “sda4” trong lsblk, bạn bắt buộc phải thay bằng nó bằng “/dev/sda4” trong lệnh kế tiếp đây. Vì vậy, thay cho “sda4”, các bạn hãy nhập “/dev/sda4” vào trong 1 lệnh ví dụ như: 

mkfs -t ext4 /dev/sda4

Chúc bạn thi hành thành công!

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343