MS Access 2003 – Bài 26: Điều chỉnh trang in


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Giống như nhiều lịch trình, Access cung ứng đầy đủ các tính năng của môi trường tình cờ Window. Access sử dụng các hữu dụng in ấn được cung ứng bởi môi trường tình cờ Windows, có tức là nó rất có có hiệu quả sử dụng bất kỳ máy in nào Windows sử dụng. Bạn chẳng thể thêm hay xóa các máy in trong Access (nó đang được sẵn trong Windows), nhưng biết sắp xếp máy in nào Access gửi tình trạng và những tính năng máy in mà Access sẽ sử dụng. Để sắp xếp các thao tác in, sử dụng hộp thoại Page Setup.

Bạn rất có có hiệu quả khui vỏ hộp thoại Page Setup từ ít biết bao cách thứ 2 nhau trong Access. Bất cứ phút giây nào khẳng định chuẩn bị in, một máy móc hoặc thực đơn tùy tuyển lựa cũng đều phải nắm giữ thể đồng ý chấp sẽ có được bạn xem hộp thoại Page Setup. Trong phần lớn các trường thích phù hợp, quý khách hàng sẽ khui vỏ hộp thoại bằng cách chọn tùy tuyển lựa Page Setup từ thực đơn File. Hộp thoại Page Setup hiển thị như hình 1.


Hình 1: Hộp thoại Page Setup.

Chi tiết của các phần bên phía trong hộp thoại:

Thiết lập Lề bản in (Printout Margins)

Thẻ trước mắt trong hộp thoại Page Setup là Margins (hình 1). Dựa vào dữ liệu in, bạn rất có có hiệu quả đổi mới khuôn mẫu lề trang. Lề trang là khoảng trắng phía bên trái mỗi trang giấy. Thẻ Margins của hộp thoại Page Setup cũng đều phải nắm giữ thể đồng ý chấp sẽ có được bạn sắp xếp lề phía bên trái của bản in là bao nhiêu. Để thiết lập cấu hình một lề trang, chỉ đề nghị đổi mới thiết lập cấu hình đang được ở một trong những những 4 margins.

Mặc định các lề là 1 trong những những inch trên mỗi trang giấy. Bạn rất có có hiệu quả đổi mới các margins này, chỉ đề nghị chọn hộp có margin mình muốn đổi mới và nhập một độ quý hiếm mới. 

 

Lưu ý: Một vài máy in kiến nghị và chỉ còn huy độ dài lề tối thiểu. Ví dụ, một vài trong những máy in laser chỉ in những nội dung nằm cách lề giấy 1/4 inch. Trong trường thích phù hợp này, Access không cũng có thể đồng ý chấp sẽ có được bạn thay đồi các lề kiệm ước chi tiêu hơn số lượng giới hạn đã định của dòng sản phẩm in

Thiết lập trang

Sử dụng thẻ Page của hộp thoại Page Setup (hình 2) bạn rất có có hiệu quả đổi mới cách Access thường đặt tình trạng trên trang.


Hình 2: Thẻ Page của hộp thoại Page Setup.

Lưu ý: Tùy chọn sẵn có trong hộp thoại Page Setup phần lớn thu thêmộc vào dòng mãy in. Nếu một vài trong những tùy tuyển lựa không hiện hữu, đừng lo chính bới máy in ai đang sử dụng rất có có hiệu quả có những tùy tuyển lựa mà rất đông người sử dụng khác không có.

Thiết lập trước mắt bạn rất có có hiệu quả kiến nghị và chỉ còn huy trong hộp thoại là định hướng trang giấy. Thực tế, đấy được nhìn nhận là 1 trong những những thuật ngữ sai. Bản chất trang giấy là chưa được định hướng, này là bức hình tạo bởi Access mà được định hướng trong mối đối sánh trang giấy. Để chọn định hướng nằm theo chiều ngang hay dọc, sử dụng thiết lập cấu hình trong vùng Orientation ở ở ở bên trên cùng hộp thoại.

Tài liệu thường in khuôn mẫu là để giấy dọc. Điều đó còn nhận thêm nghĩa khi chúng ta đọc trang giấy, lề co hẹp là ở ở bên trên và phía phía bên dưới của trang. Nếu bạn quay trang 90o về phía phía bên trái hay phía bên phải, trang giấy sẽ ở nhữngh thức nằm theo chiều ngang – lề co hẹp về phía phía bên trái và phía bên phải trang. Chế độ quay ngang hữu dụng khi chúng ta in các bảng bao gồm tất cả nhiều cột.

Nếu máy in của bạn tư vấn nhiều form size giấy, chẳng hạn tựa giống như các tiêu chí và trang tính thích phù hợp lý, bạn chỉ đề nghị chọn cỡ giấy mình muốn. Để tuyển lựa một cỡ giấy, đổi mới tình trạng ở vùng Paper của hộp thoại. Dựa vào máy in, bạn rất có có hiệu quả đổi mới cả form size và nguồn trang giấy (hình 2). Bạn đề nghị chọn form size và nguồn giấy mà thi hành phần lớn ngày càng tăng tăng thêm đặc biệt ý nghĩa của các thành tích bạn để ngắn nhất ra.

Thay đổi máy in

Trình hướng dẫn máy in là ứng dụng tiêu biểu rất nổi bật mà Windows sử dụng để giao tiếp với máy in. Phần lớn các máy in thu thêmộc vào ứng dụng tiêu biểu rất nổi bật của riêng chúng (nói cách thứ 2, là trình hướng dẫn – driver máy in riêng).

Hiếm có máy vi tính pc nào được lắp đặt nhiều driver máy in trong cùng một hệ thống. Nhiều người dân có tối thiểu hai máy in, chẳng hạn như máy in mực và máy in laser. Một số khác thì bằng máy in vào phía hai phía máy vi tính pc cùng mạng. Ví dụ, nếu một người nào đó trong đơn vị tư vấn du học của bạn có một máy in laser phân giải cao, bạn cần có một driver máy in ấn được lắp ném lên phía hai phía máy cho máy in đó nếu mà vô thì chẳng thể truy cập thẳng tại chỗ vào máy in. Trong trường thích phù hợp đó, bạn rất có có hiệu quả xuất tình trạng ra thành một tệp tin và gửi tệp tin đó tới máy in khác để in tình trạng.

Access cũng đều phải nắm giữ thể đồng ý chấp sẽ có được bạn tuyển lựa bất kỳ máy in nào có trình hướng dẫn đã lắp đặt trong Windows. Tóm lại, lựa tuyển lựa một driver máy in cho thấy dòng mãy in mình muốn dùng. Chọn một driver máy in tại vùng Printer trong thẻ Page của hộp thoại Page Setup. (hình 2).

Thông thường chọn thiết lập cấu hình Defautl Printer. Với thiết lập cấu hình này, Access bằng máy in bạn đã thiết lập cấu hình như máy in khuôn mẫu trong Windows. Tuy nhiên, bạn rất có có hiệu quả chọn máy in khác bằng cách tích vào tùy tuyển lựa Use Specific Printer. Sau đó, nút Printer và để được kích hoạt và bạn rất có có hiệu quả sử dụng nó để chọn máy in mình muốn. Khi kích chuột (mouse) vào nút Printer, Access hiển thị một hộp thoại Page Setup mới cho chép bạn cương quyết máy in mình muốn dùng. Hình 3 triệu chứng về hộp thoại này.


Hình 3: Hộp thoại Page Setup

Danh sách xổ xuống ở ở bên trên cùng hộp thoại hiển thị tên các máy in đã kết nối với máy vi tính pc của bạn, cũng như tên các driver máy in bạn đã lắp đặt. Khphan xuân đề nghị để ý tới máy in bạn chọn, Access sẽ nhớ sự tuyển lựa của bạn và bằng máy in đó cho đến lúc bạn chọn máy in khác.

Bạn đã có thời điểm đã có lần và đang được hãy chú ý rằng, hộp thoại Print Setup thứ 2 này (hình 3) tựa như như phần bên trên cùng hộp thoại Print (hình 1). Access cũng đều phải nắm giữ thể đồng ý chấp sẽ có được bạn cương quyết máy in nào mình muốn dùng cả hai vị trí. Thay đổi máy in trong 1 hộp thoại cũng như như đổi mới máy in trong cả hai vị trí.

Lưu ý: Thay đổi máy in sẽ thương tổn tới tùy tuyển lựa sẵn có trong vùng Page Setup của Access. Thông thường, Access chỉ hiển thị các thiết lập cấu hình tùy tuyển lựa áp dụng cho máy in đang thi hành. Không nên lúng túng nếu hộp thoại thiết lập cấu hình của bạn đổi mới khi máy in đổi mới.

Khi xong xuôi việc cương quyết dòng mãy in bạn sử dụng, kích chuột (mouse) vào nút OK. Sau đó rất có có hiệu quả kế tiếp thiết lập cấu hình các tùy tuyển lựa in khác.

Điều chỉnh các tính chất máy in

Có hàng chục máy in sự so sánh trên thị phần. Đó là căn nguyên mà Windows đòi hỏi driver máy in để giao tiếp với 1 máy in rành mạch. Vấn đề phức tạp là mỗi dòng mãy in đều phải nắm giữ những năng suất sự so sánh. Ví dụ, các máy in sự so sánh sẽ hướng dẫn những dòng trang giấy sự so sánh. Một số máy in rất có có hiệu quả in màu. Các máy in khác đưa ra các tùy tuyển lựa sự so sánh để in hình card vga.

Access cũng đều phải nắm giữ thể đồng ý chấp sẽ có được bạn đổi mới các tính chất cương quyết được sử dụng bởi một máy in. Bạn rất có có hiệu quả thi hành điều đó bằng cách kích chuột (mouse) vào nút Properties trong hộp thoại Print (hình 1) hoặc hộp thoại Page Setup (hình 3). Access hiển thị hộp thoại Progerties của dòng sản phẩm in. Hình thức thời điểm hiện tại của hộp thoại này hoàn toàn sự so sánh, thu thêmộc vào máy in bạn sử dụng. Hình 4 hiển thị lấy ví như của hộp thoại Properties cho máy in Epson Stylus Photo 700.


Hình 4: Hộp thoại Properties cho máy in Epson Stylus Photo 700.

Máy in thông dụng này là dòng mãy in và phun mực màu. Do vậy, các sắp xếp trong hộp thoại Properties được sử dụng để cương quyết màu nào nên in vào giấy. Các sắp xếp khác cũng đều phải nắm giữ thể đồng ý chấp sẽ có được bạn cương quyết việc cân bằng và cân bằng và điều độ giữa mau mau và vận tốc. Các thẻ khác cũng đều phải nắm giữ thể đồng ý chấp sẽ có được bạn chỉ ra rằng các phương pháp thứ 2 nhau mà máy in nên sử dụng.

Nhằm thể hiện sự tương phản, hãy nhìn vào hình 5. Nó hiển thị tính chất Properties cho máy in HP LaserJet. Lưu ý rằng, sự sắp xếp trong hộp thoại này hoàn toàn khác với việc sắp xếp trong hình 4. Bởi vì năng suất của hai máy in hoàn toàn sự so sánh.


Hình 5: Hộp thoại Properties cho máy in HP LaserJet.

Sự sắp xếp trong hộp thoại Properties của dòng sản phẩm in HP cũng đều phải nắm giữ thể đồng ý chấp sẽ có được bạn đặt nhiều bức hình trên một trang tính đơn của bản in và chỉ cònnh dốn các tính năng của dòng sản phẩm in khác.

Phần lớn thời kì của bạn khphan xuân đề nghị chăm bẵm với những thiết lập cấu hình trong hộp thoại Properties của dòng sản phẩm in. Thay vào chỗ này, bạn thường dùng những thiết lập cấu hình khuôn mẫu được lên tiếng bởi Windows. Bạn đề nghị phải tham khảo hộp thoại luôn sẵn có, mặc dù vậy, sử dụng nó là cách chính để tận dụng điểm mạnh ưu điểm các tận dụng điểm mạnh ưu điểm của tính năng máy in. Cách tốt nhất để tìm ra những hướng dẫn nào thi hành trong hộp thoại Properties của dòng sản phẩm in là chạy thử. Bạn bạn không nên sợ làm hỏng máy in, bạn rất có có hiệu quả khám phá không ít điều ham thích và cách ăn các tính năng sẵn có bên trong máy in.

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343