Những lệnh Run thông dụng cho windows bạn nên biết

Welcome to https://suamaytinhtphcm.net

--

Những lệnh Run phổ biến cho windows các bạn sẽ phải ghi nhận. Tổng hợp những lện Run hữu dụng trong windows XP, windows 7, window 8 và window 8.1.

Với những lệnh Run này bạn có hình trạng thể thao tác nhanh chóng hơn, sử dụng máy vi tính độ tin cậy hơn đó.

lenh-run-thong-dung-cho-windowsLệnh Run cốt yếu cho máy vi tính

Những lệnh Run phổ biến cho windows

- appwiz.cpl : chính sách mở cửa sổ ngó ra phía ngoài Add/Remove Program - calc : Mở công cụ máy vi tính tnhh tư nhân - charmap: mở trên cao bảng có các kí tự nổi bật mà các bạn sẽ rất cần khi không có khả năng tìm thấy nó trên bàn phím keyboar - chkdsk: sửa lỗi những file bị hỏng - cleanmgr : dọn dẹp ổ HDD (bạn có khả năng tùy chọn ổ để dọn dẹp) - clipbrd : chính sách mở cửa sổ ngó ra phía ngoài xem trong bộ lưu trữ tạm của windows đang có gì - control : mở Control Panel - cmd : chính sách mở cửa sổ ngó ra phía ngoài dòng lệnh - control mouse: mở trên cao bảng chỉ huy và tinh chỉnh chuột (mouse) - dcomcnfg : mở trên cao bảng của rất đông component serivices có trong windows. - debug : công cụ lập trình ngữ điệu Assembly - drwatson : thu nhậnvà chụp lại những công tác ban bệnh, crash trên windows - dxdiag : mở trên cao bảng bắt bệnh DirectX - explorer : mở Windows Explorer - fontview : công cụ xem font ở hình trạng đồ họa - fsmgmt.msc: mở những folder đang giao lưu. - firewall.cpl : sử dụng để chỉnh sửa, thông số kỹ thuật tường lửa - ftp : chạy công tác ftp - hostname : cho cái đó ta biết tên của máy vi tính - hdwwiz.cpl : mở trên cao bảng Add Hardware - ipconfig : hiển thị thông số tương tác đến card mạng - logoff : lệnh để logoff máy vi tính - mmc : mở trên cao bảng console vận hành của Microsoft - mstsc : sử dụng để dùng remote desktop - mrc : công cụ vô hiệu hóa những phần mềm độc - msinfo32 : công cụ xem tin tức khối hệ thống của Microsoft - nbtstat : hiển thị các stat và kết nối hiện thời đang sử dụng giao thức NetBIOS qua TCP/IP - nslookup : cho cái đó ta biết thời điểm hiện tại DNS server cục bộ - osk : sử dụng để mở bàn phím keyboar ảo - perfmon.msc: sử dụng để thông số kỹ thuật buổi giao lưu của nền game - ping : gửi dữ liệu đến 1 host/Ip cụ thể - powercfg.cpl: sử dụng để thông số kỹ thuật tuyển lựa về dùng điện năng bên trong máy - regedit : công cụ chỉnh sửa Registry - regwiz : mở trên cao bảng Registration - sfc /scannow: sử dụng để giải quyết và xử lý file khối hệ thống - sndrec32 : mở Sound Recorder (trình thu thanh sẵn có của windows) - shutdown : để tắt windows - spider : mở game spider của windows - sndịch vụol32 : chỉnh độ to của volume card âm nhạc - sysedit : chỉnh sửa những file chạy bắt đầu bật nguồn - taskmgr : chính sách mở cửa sổ ngó ra phía ngoài task manager - telephon.cpl: sử dụng để config modem - telnet : mở công tác telnet - tracert : dùng để tiến hành giải quyết và xử lý vết tích và hiển thị đường đi đến những host trên internet. - winchat : công cụ chat của Microsoft - wmplayer : mở Windows Media Player - wab : chính sách mở cửa sổ ngó ra phía ngoài trung tâm của Windows - winword : sử dụng để mở phần mềm Word của Windows - winipcfg : hiển thị thông số kỹ thuật của IP - winver : dùng để tiến hành giải quyết và xử lý phiên bản thời điểm hiện tại của Windows - wupdmgr : thông số kỹ thuật Update của Windows. - write : sử dụng để mở WordPad. 

Sưu tầm

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39

Bài Viết Liên Quan


Xếp Hạng

Bài Viết Khác

--