Quên mật khẩu Windows 7 vẫn đăng nhập được tài khoản Administrator, đây là cách “hack”

Welcome to https://suamaytinhtphcm.net

--

Bạn không nhớ được mật khẩu đăng nhập Admin? Bạn quên mật khẩu đăng nhập để đăng nhập vào vi tính? Bạn muốn màn biểu diễn “like a pro” mặt tiền trìnhng bọn…? Hãy đọc bài luận dưới đây của Quản Trị Mạng để hiểu rằng cách đăng nhập vào bất cứ vi tính nào dùng Win 7 qua tài khoản riêng cá nhân Administrator nhé!

Quy trình vào máy khi quên mật khẩu đăng nhập Win 7

Trước tiên, anh chị em hãy khởi động khởi động lại vi tính. Đến ảnh trên nền (LCD) khởi động khởi động này thì tắt vi tính đi (tháo pin rồi rút dây sạc với laptop, rút dây sức điện với máy máy tính bàn…):

ảnh trên nền (LCD) khởi động khởi động

Đây rất có mọi chức năng hiểu nôm na là chu trình gây lỗi, khiến cho Windows không có tài năng khởi động khởi động được như bình dân. Và thành tựu là Windows sẽ hiển thị, anh chị chọn Launch Startup Repair để sự chuyển tiếp giữa:

Sửa lỗi khi khởi động khởi động

Chọn Start Windows Normally thì căn nguyên sử dụng vẫn chạy, nhưng và để được lỗi

Đến ảnh trên nền (LCD) này anh chị chọn tiếp Cancel:

chọn Cancel 

Khi Windows hiển thị đến cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhìn ra phía ngoài này, anh chị kéo chuột (mouse) xuống dưới cùng và bấm vào link dưới cùng của cửa sổ nhìn ra phía ngoài nhìn ra phía ngoài (đuôi .txt):

di chuột (mouse) xuống chung kết

Notepad sẽ mở cùng rất mức độ cạnh tranh xem nhanh về lỗi. Các thao tác kế đến nơi đó yêu cầu ý muốn bạn cần làm tuyệt vời và tuyệt vời nhất chính xác nhé. Vào menu File của Notepad chọn Open, mở theo đường dẫn dưới đây:

Notepad mở

  • C:WindowsSystem32

Tại đây, anh chị em nhớ để Files of typeAll Files nhé, để anh chị rất có mọi chức năng “nhìn” thấy toàn diện và toàn trang bình ổn file khác nhau. Tìm đến file cmd, copy và paste lại để kiến thiết xây dựng kiến thiết xây dựng 1 bản khác của cmd:

copy paste file cmd

File cmd – Sao chép ngay tương lai hệt lưu paste

Tìm kế đến file sethc, bạn chuột (mouse) phải, chọn Rename, đổi nó thành sethc1:

thay tên file sethc

Tiếp theo, thay tên file cmd – Sao chép ở phía bên trên thành setchc

thay tên file cmd-copy

Sau đó, đóng Notepad lại, nhấn Finish và khởi động khởi động lại vi tính.

bấm Finish

Vào đến ảnh trên nền (LCD) đăng nhập này, anh chị bấm Shift 5 lần để mở Command:

 các tài khoản riêng cá nhân Admin

Tại ảnh trên nền (LCD) Command, anh chị em gõ lệnh:

  • net localgroup Administrators

Và tìm trong bản kê tài khoản riêng cá nhân hiển thị, bất kỳ account Administrator local, như tỉ dụ ở đây ta 3 tài khoản riêng cá nhân tương ứng:

  • Administrator
  • Mason
  • qwaszx

Vậy là đã hiểu rằng tên của 3 tài khoản riêng cá nhân Admin, việc kế đến đây là đặt lại mật khẩu đăng nhập lại cho tài khoản riêng cá nhân yêu cầu đăng nhập. Gõ lệnh như dưới đây nhé:

  • net user *

và nhập mật khẩu đăng nhập 2 lần. Chú ý tại chu trình này (gần na ná với 1 sự trên ảnh trên nền (LCD) Terminal của Linux) các bạn sẽ không còn nhận thấy những gì nhập vào, nhưng thực tế thì mật khẩu đăng nhập của chú ấyng ta vẫn đã có đôi lần và đã có lần và đang rất được khối hệ thống đọng lại. Cho do đấy hãy nhập thật rất cẩn thận tại chu trình này. Vậy là về chủ công anh chị đã hiểu rằng số tk ngân hàng cá nhân và mật khẩu đăng nhập, việc đăng nhập quá đơn giản rồi.

Nhưng còn 1 trường thích hợp hãn hữu nữa rất có mọi chức năng diễn ra ở đây, đây được nhìn nhận là một trong các trong các các trong các những tài khoản riêng cá nhân mà bạn chọn đang ở nhữngh thức Disable thì lại chưa thể đăng nhập. Không sao hết, vì anh chị rất có mọi chức năng hành xử bằng lệnh Active tài khoản riêng cá nhân dưới đây:

  • net user /active:yes

Và đây là thành tựu của anh chị:

Video chỉ đưa vào Win 7 khi quên mật khẩu đăng nhập:

Với cách triển khai trong video này, bạn không chỉ là vào được máy, mà còn phải rất có mọi chức năng đặt lại mật khẩu đăng nhập hoặc bỏ cấu hình thiết lập hệ số đội quân kỹ thuật mật khẩu đăng nhập cho tài khoản riêng cá nhân của họ.

Chúc anh chị em thành công!

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác

--