Quét 3D bằng máy tính bảng


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Hãng Intel đang trang bị sẵn sàng để năm 2015 đặt ra nơi buôn bán chi tiêu và sử dụng ngân sách chi tiêu và sử dụng mẫu máy pc bảng kì quặc khi đã du nhập máy quét 3D. Máy cũng khá có có hiệu quả kết nối máy in 3D để cho ra sản phẩm.

Quét 3D bằng máy pc bảng

Công nghệ này của Intel, mang tên RealSense, cũng biến thành đạt được đã du nhtràn lên số địa hình sáng ý trong một trong những các thập niên tới.

Vật thể sẽ nhận được quét toàn cảnh 360 độ nhờ máy quét bên phía trong máy pc bảng gồm webcam chuẩn cùng một bộ cảm nhận hồng ngoại để thu thập các thông tin sâu xa rồi tái tạo trên hình nền máy pc. Khi đã từng và đang rất được được biệu tượng công ty 3D của vật thể thì người dùng rất có có hiệu quả tiếp tục dùng máy pc để chỉnh sửa, đổi mới định dạng, sang sửa mẫu mã và sẽ cho máy in 3D cho ra sản phẩm đã có sẵn trước mới.

Báo Daily Mail cho thấy với công nghệ thông tin Intel RealSense, bạn rất có có hiệu quả quét, chỉnh sửa, in ấn, và bài viết trong khoản khoảng không 3D, giúp người dùng sở hữu một nguyên do cội rễ phát minh.

Hãng Intel cũng hy vọng đạt thêm nhiều công nghệ thông tin cao mang tính phần mềm cao, cho nên vì vậy chính cho nên vì vậy đã treo giải thưởng 1 triệu USD để cổ vũ nhiều người cùng bắt đầu làm.

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343