[QUIZ] Kiểm tra hiểu biết của bạn về SQL – Phần 4

Tiếp tục bộ thắc mắc giúp người sử dụng tiện nghi thích nghi và ôn tập về ngôn ngữ SQL, Quản trị mạng gửi đến độc giả bộ thắc mắc trắc nghiệm về hệ lụyn trị cơ quan dữ liệu SQL để bạn tham khảo. Hãy cùng thử tài kinh nghiệm của chính mình với mọi thắc mắc dưới đây nhé.

Xem thêm:

  • [QUIZ] Kiểm tra kinh nghiệm của bạn về SQL – Phần 2
  • [QUIZ] Kiểm tra kinh nghiệm của bạn về SQL – Phần 3

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39