Registry Hive là gì?

Registry hive trong Windows Registry là tên được đặt cho 1 số phần chính của registry có chứa registry key, registry subkey (khoá con registry) và registry value (giá trị registry).

Tất cả những key được nghĩ là hive khởi động bằng “HKEY” và nằm ở thư mục root hoặc trên cùng của hệ thống phân cấp trong registry, này là căn chính bới sao nhiều khi chúng còn được coi là key gốc hoặc các hive hệ thống cốt lõi.

Registry hive nằm ở đâu?

Trong Registry Editor, hive là tập vừa lòng các registry key hình thành dưới dạng các thư mục ở phía phía bên trái nền game (LCD), khi tất tật các key khác đang rất được thu nhỏ.

Dưới này là danh sách các registry hive phvòng biến trong Windows:

  • HKEY_CLASSES_ROOT
  • HKEY_CURRENT_USER
  • HKEY_LOCAL_MACHINE
  • HKEY_USERS
  • HKEY_CURRENT_CONFIG

Danh sách các registry hive phổ biến trong Windows

HKEY_DYN_DATA là 1 registry hive đang rất được dùng trong Windows ME, 98 và 95. Hầu hết tin tức được lưu trong hive đó được lưu giữ trong HKEY_LOCAL_MACHINEHARDWARE ở các bản mẫu sau của Windows.

Tại sao chẳng thể thấy bất kỳ registry hive nào?

Đôi khi, lúc mở Registry Editor, các bạn sẽ phát hiện không ít thư mục ở phía bên trái và thậm chí cũng có thể có các giá trị registry ở phía ở bên phải, nhưng không có bất kỳ registry hive nào. Điều này còn có tức là registry hive không nằm trong cương vực xem bình thường.

Để xem tất tật các registry hive cùng một thời gian, hãy cuộn lên bên trên cùng phía trái của Registry Editor và thu gọn tất tật các hive, bằng phương pháp nhấn hoặc nhấp vào mũi tên xuống hoặc chọn Collapse từ menu chuột phải.

Dù bằng phương pháp nào, điều đó sẽ thu gọn tất tật các key và subkey (khóa và khóa con) để bạn chỉ yêu cầu thiết xem 1 số registry hive được liệt kê ở phí a trên.

Mẹo: Một căn do khác khiến 1 số registry hive không hiển thị là khi ai đang xem registry không chạm trên một máy tính khác. Tham khảo bài viết: Cách kết nối với registry không chạm để lãnh đạo thêm tin tức về căn chính bới sao Windows Registry không gần giống hệt như bình thường ngay cảnh ngộ đó.

Registry hive và registry key khác gì nhau?

Registry hive là 1 thư mục trong Windows Registry, và registry key cũng vậy. Vậy đúng thương hiệu sự không giống giữa registry hive và registry key là gì?

Sự không giống có một không hai giữa hai định nghĩa này là: Registry hive là thư mục đầu tiên trong registry và nó chứa các registry key, còn các registry key là thư mục phía bên trong hive, có chứa các giá trị registry và những registry key khác.

Việc khắc tên một thư mục trong registry là “registry hive” chỉ được tiến hành để phân loại thêm những gì ta đang nói tới. Thay vì gọi mọi thư mục trong registry là registry hive hoặc registry key, ta gọi thư mục chính, đầu tiên là hive nhưng sử dụng key làm tên cho mọi thư mục khác phía bên trong hive và dùng registry subkey (khoá con registry) làm thuật ngữ để chỉ các key tồn tại trong những key khác.

Registry hive và registry key khác gì nhau?

Registry hive trong văn cảnh

Đây là 1 cách đơn giản để đọc thêm registry hive ấp thuộc nơi nào trong Windows Registry:

HIVEKEYSUBKEYSUBKEY......VALUE

Như bạn thấy trong thí dụ phía dưới, khi đang sẵn cũng có thể được biết bao registry subkey trong 1 hive, thì luôn chỉ yêu cầu thiết một registry hive trong mỗi vị trí.

HKEY_CURRENT_USERControl PanelDesktopColorsMenu
  • HIVE: HKEY_CURRENT_USER
  • KEY: Control Panel
  • SUBKEY: Desktop
  • SUBKEY: Colors
  • VALUE: Menu

Chỉnh sửa và xóa registry hive

Registry hive, không gần giống hệt giống như các registry key và registry value, chẳng thể được tối ưu, xóa hoặc đổi tên. Registry Editor sẽ quán triệt phép bạn làm điều đó (tức là bạn thậm chí chẳng thể vô tình căn chỉnh registry).

Việc chẳng thể xóa registry hive chưa cần là do Microsoft muốn ngăn bạn làm điều nào đó tuyệt vời nhất với máy tính của bản thân, mà chỉ tà tà không có căn do gì để bạn tiến hành điều đó. Các key và value, thậm chí có tất tật các registry hive, là nơi đặt giá trị thực của Windows Registry.

Sao chép registry hive

Tuy nhiên, bạn cũng cũng có thể copy registry hive, gần giống hệt như bạn làm với registry key. Sao chép tất tật hive lưu tất tật các key và giá trị trong hive đó dưới dạng file REG, tiếp rồi sau đó cũng có thể được nhập xem xét lại vào Windows Registry.

Tham khảo bài viết: Sao chép và hồi phục Windows Registry thật chỉ là để lãnh đạo thêm lãnh đạo thêm.

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39