Máy Tính Cũ 900k Ram 2G Cài Win 7 Vù Vù

900.000

CPU: Dual Core 2100 – 8400
Ram: 2GB
Ổ cứng HDD: 80-250GB