Sử dụng Edit Points để thay đổi các hình dạng shape trong PowerPoint

PowerPoint cho phép người dùng cân chỉnh các shape (hình dáng) đã làm được vẽ trong slide. Bạn có khả năng gộp các shape bằng hiệu năng Merge hoặc đổi mới hình dáng shape bằng Edit Points.

Ở chia sẻ này, Kênh Tin TT39 sẽ chỉ đạo bạn cách sử dụng Edit Point để đổi mới hình dáng shape cực tiện nghi.

Đầu tiên, mở PowerPoint và chọn shape mình muốn đổi mới, vẽ lại. Nếu không còn shape in sẵn, bạn chèn thêm bằng cách kích vào Insert > Shapes > Select Shape. Hãy thử thực hiện với và một tam giác cân.

Thử thực hiện với một tam giác cân.

Sau khi chọn xong shape, tiếp cận tab Shape Format.

Đi tới tab Shape Format.

Tiếp theo, tiếp cận nhóm Insert Shapes và click chọn Edit Shape.

Đi tới nhóm Insert Shapes và click chọn Edit Shape

Từ menu thả xuống, bạn chọn Edit Points.

Từ menu thả xuống, bạn chọn Edit Points.

Bây giờ, để đổi mới hình dáng, nhấp và kéo những điểm cân chỉnh black color đến địa thế muốn làm.

Có một đôi điểm cân chỉnh màu trắng có mặt, sử dụng chúng để đổi mới độ cong của đường giữa hai điểm cân chỉnh black color.

Tính năng đó đã cho phép bạn đổi mới trọn vẹn cơ cấu hình dáng shape ban sơ. Tuy chỉ là nhưng Edit Points có khả năng đem lại những hậu quả ham thích, tùy thuộc vào giỏi nhất của bạn.

Hãy thử xem nhé.

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39