Tăng tốc độ Website – kích hoạt Keep-Alive


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Contents

 • Giới thiệu
 • Bạn kiến nghị gì
 • Bước 1 — Phân tích website của chúng ta
 • Bước 2 — Kích hoạt Keep-Alive
 • Bước 3 — Xử lý đổi thay
 • Kết luận

Giới thiệu

Keep-Alive hoạt động giải trí như ra sao?

Trong bài luyện tập huấn và huấn luyện này cả nhà sẽ học 4 cách sự kì khôi để kích hoạt keep-alive. Keep-Alive giúp khách truy cập tải mọi thứ diễn đạt về (tỉ dụ như Java Script, CSS, tấm ảnh, video,…) sang 1 kết nối TCP persistent chứ chẳng hề phải gửi nhiều requests cho từng file. Việc này sẽ tạo cơ hội đỡ cải thiện vận tốc và hiệu năng của các tổng dân số sử dụng vì giờ họ đã cảm biến được thể truy cập mọi thứ chỉ bằng một kết nối HTTP khăng khăng và bó chặt. Tóm lại, Keep-Alive được tính là 1 trong trong những trong những số cấu tạo kết nối giữa web server và trình duyệt web web với công suất giảm con số request và tăng cường độ mạnh web page. Hình phía phía bên dưới sẽ tạo cơ hội đỡ đỡ bạn hiểu sự không giống như và lợi ích của Keep-Alive:

How Keep-Alive Works

Ưu điểm của sự việc kích hoạt Keep-Alive:

 • Keep-Alive giảm thiểu CPU và bộ lưu giữ xuống mức thấp vì ít HTTP requests hơn. Việc này còn có ích cho mọi thứ nền tằng hosting của các tổng dân số sử dụng (free hosting, shared hosting, và VPS)
 • Kích hoạt Keep-Alive có chức năng đồng ý được tạo HTTP pipelining (chuyển rquest qua cùng một kết nối TCP)
 • HTTPS requests kiến nghị nhiều CPU và tài nguyên hơn. Keep-Alive sẽ tạo cơ hội đỡ ích khá nhiều nếu sử dụng https và  SSL.
 • Giảm độ trễ và nhìn toàn trang càng củng cố cường độ mạnh tải và hiệu năng.
 • Keep-Alive được Tư vấn bởi mọi thứ trình duyệt web web tiên tiến.
 • Kích hoạt Keep-Alive cũng có chức năng giúp dễ SEO và tăng hạng hơn vì vận tốc tải mau hơn

Keep-alive được tính là 1 trong trong những trong những số cách tốt để giảm tài nguyên sử dụng và tăng cường độ mạnh website cùng theo đó.

Bạn kiến nghị gì

Trước khi bắt đầu khởi động bạn kiến nghị trang bị sẵn sàng:

 • Truy cập lệ file .htaccess
 • Truy cập lệ httpd.conf (không kiến nghị)
 • Truy cập lệ HttpCoreModule (không kiến nghị)

Bước 1 — Phân tích website của chúng ta

Trước tiên, bạn kiến nghị phân tách website bằng một công cụ giống như 1 sự GTMetrix để đưa ra định vị có nên giữ Keep-Alive kích hoạt hay vô hiệu hóa đi trên server. Đây là bài kết của  từ là 1 trong trang coi xét việc bức tốc của website:

Keep-Alive not fully working

Trên 1 trong những những server hoặc địa điểm cung cấp hosting. Keep-Alive đã cảm biến được mở mẫu hình. Nếu bạn có những hậu quả đúng brand name 100%, vậy không càng nên làm sao nữa.

Bước 2 — Kích hoạt Keep-Alive

Có rất đông phương pháp để bật Keep-Allive và nó phụ thu thêmộc vào server của chúng ta hoặc địa điểm cung cấp hosting. Sau đấy được tính là 1 trong trong những trong những số một vài cách thức:

Cách 1 – Sửa file .htaccess

Để kích hoạt Keep-Alive, thêm dòng code sau vào file .htaccess là đủ. Kích hoạt Keep-alive bằng .htaccess sẽ ghi đè lên lắp đặt của server và kích hoạt kết nối persistent.

 Header set Connection keep-alive 

Phương thức này còn thêm công suất hoạt động giải trí trên hầu hết địa điểm cung cấp shared hosting Linux. Trong trường thích vừa lòng bạn chả biết tìm file .htaccess tại phần nào, theo luồng thông tin có sẵn bài luyện tập huấn và huấn luyện này this tutorial.

Cách 2 – Kích hoạt Keep-Alive trong Apache qua file httpd.conf

Nếu bạn có chức năng truy cập qua file config Apache, bạn có chức năng kích hoạt extension này lúc ấy. Đây là thông số kỹ thuật:

# # KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than # one request per connection). Set to "Off" to deactivate. # KeepAlive On # # MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow # during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount. # We recommend you leave this number high, for maximum performance. # MaxKeepAliveRequests 50 # # KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the # same client on the same connection. # KeepAliveTimeout 10
 • KeepAlive On là để kích hoạt extension này.
 • MaxKeepAliveRequests đặt số requests thường xuyên nhất. 50 requests cho 1 kết nối là là thông dụng.
 • KeepAliveTimeout đưa ra định vị bao lâu server chờ request mới từ quý khách. Chúng tôi khuyên bạn có chức năng bắt đầu khởi động với con số nhỏ từ 5 hoặc 10 giây và càng củng cố nếu đề xuất phải có. Giá trị này nếu bạn có chức năng gây tải cao cho server.

Nếu bạn không đưa ra định vị được file httpd.conf tại phần nào, chạy lệnh sau:

find / -name httpd.conf

Lựa chọn 3 – Kích hoạt Keep-Alive trong NGINX

Keep-Alive được kích hoạt mẫu hình trên NGINX, mặc mà lại, trong vài trường thích vừa lòng, nó chẳng thể được vô hiệu hóa đi. Bạn có chức năng kích hoạt bằng HttpCoreModule. Xem qua giá trị keepalive_disable, vì đấy được tính là 1 trong trong những trong những số trong số những nền tảng gốc rễ khiến Keep-Alive chưa hoạt động giải trí. Trước khi kích hoạt nó, hãy che chở rằng bạn biết tại vì sao nó bị vô hiệu hóa đi trước lúc đang có bất kỳ đổi thay nào.

Lựa chọn 4 – Windows Server (IIS)

Nếu dùng server nền Windows, bạn có chức năng tiện lợi kích hoạt extension Keep-Alive bằng phương pháp thức sử dụng commland line.

Lệnh sau sẽ kích hoạt được Keep-Alive:

appcmd set config /section:httpProtocol /allowKeepAlive:true

Nếu muốn tắt nó, hãy dùng:

appcmd set config /section:httpProtocol /allowKeepAlive:false

Bạn có chức năng nhìn qua thủ thuật sau official tutorial từ Microsoft để biết nhiều các bước làm hơn.

Bước 3 — Xử lý đổi thay

Khi Keep-Alivetrọn vẹn được bật, chạy một lệnh scan khác bằng GTMetrix hoặc bất kỳ công cụ phân tách hiệu năng website nào khác, cả nhà sẽ thấy nó đổi thay. Đây là hậu quả khi đã bật Keep-Alive:

Keep-Alive fully functional

Cũng có chức năng coi xét xem Keep-Alive xem nó có hoạt động giải trí không bằng phương pháp thức coi xét HTTP header. Việc này còn thêm công suất thực hiện bằng terminal sử dụng lệnh sau:

curl -I http://example.com/example.php

Đây là tỉ dụ:

curl -i http://hostinger.com/index.php

Kết quả:

HTTP/1.1 301 Moved Permanently Connection: keep-alive Server: nginx Date: Fri, 23 Dec 2016 18:58:14 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 178 Location: https://www.hostinger.com/index.php

Dòng Connection: keep-alive có có có nghĩa là Keep-Alive đang hoạt động giải trí.

Kết luận

Tóm lại, kích hoạt Keep-Alive cho website của chúng ta là cách tốt để tăng cường độ mạnh và hiệu năng. Kết nối persistent TCP có chức năng đồng ý được độ tuổi tải mau hơn và rât tốt, nvi2 vậy sẽ tạo cơ hội đỡ khách truy cập đồng ý hơn

Nếu muốn làm tăng hiệu năng website không những có thế, những bài viết sau cũng có ích cho bạn:

Improving website performance: Leveraging Browser Cache

Improving website performance: Gzip Compression

Improving website performance: Serving Scaled Images

Improving website performance: Minifying CSS, HTML and JavaScript

Improving website performance: Using Progressive JPEG images

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343