Tăng tốc Website – Sử dụng Scaled Images


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Contents

  • Giới thiệu
  • Bạn buộc phải gì?
  • Bước 1 — Phân tích Trang web của chú ýng ta
  • Bước 2 — Thu nhỏ và hiện đại bằng ảnh
  • Bước 3 — Xử lý hiện đại
  • Kết luận

Giới thiệu

Scaled image là gì?

Scaled image là ảnh mà kích cỡ khớp với kích cỡ được định nghĩa trong CSS hoặc HTML. Ví dụ một người sử dụng upload một ảnh có kích cỡ 400 x 400 và sử dụng nó như một thumbnail với kích cỡ 40 x 40 qua HTML/CSS. Có có nghĩa là trình duyệt web web buộc phải phải tải một ảnh lớn trước và làm giảm nó xuống kích cỡ buộc phải thiết trước khi hiển thị ra. Một phương thức nhanh lẹ hơn là hạ kích cỡ hình xuống 40 x 40 để trình duyệt web web không chắc tải file và nén file rất có hại cho sức khỏe.

Thuận lợi của sự việc việc dùng scaled images

Sử dụng ảnh đúng kích cỡ buộc phải thiết rất cũng có chức năng có chức năng giảm bộ lưu giữ và tăng speed trang web, nhất là trên thiết bị sdt và tablet. Cung cấp scaled images được nhìn nhận là 1 trong các trong các trong các các xem thực trạng của đông đảo máy móc nhanh lẹ tăng speed trang web. Điểm số cao hơn nữa sẽ tăng thứ hạng trang web trên Goolge và tăng SEO.

Bạn buộc phải gì?

Trước khi bật nguồn đào tạo và giảng dạy này bạn buộc phải sẵn sàng:

  • Truy cập FTP (nhất là thư mục chứa hình ảnh sản phẩm)
  • Image editor (Paint, hoặc các máy móc editor online như là picresize)

Bước 1 — Phân tích Trang web của chú ýng ta

Tại công đoạn này, shop bên tôi khuyên dùng GTMetrix vì nó cũng cho thấy kích cỡ đích thị nên dùng là gì.

Ví dụ, shop chúng mình đã nói rõ một site WordPress được tuân theo hơi hướng lập trình từ xưa bởi GTMetrix và có bản kê ảnh với vị trí đích thị của chú ýng và độ quý hiếm được khuyên dùng.

WP-analysis-1.

Dựa vào nói rõ trên, cung ứng ảnh scaled sẽ giảm kích cỡ ảnh xuống hơn 50%. Càng được hơi nhiều hình, ảnh càng được tải 1 cách rối rít hơn sau này hạ dụng lượng xuống.

Bước 2 — Thu nhỏ và hiện đại bằng ảnh

Để se khít hình ảnh sản phẩm, bạn buộc phải tải nó về trước. Ảnh được kiên quyết ở bước 1 rất cũng có chức năng có chức năng tải về qua FTP client. Sau đó, rất cũng có chức năng có chức năng dùng image editor (Paint) hoặc các tool online để se khít ảnh. Sử dụng picresize, mình đã se khít toàn trang ảnh tới độ quý hiếm buộc phải thiết.

Image-resize-1.

Sử dụng tên ban sơ cũng buộc phải phải thiết. Bằng sử dụng chế độ này bạn chỉ buộc phải hiện đại bằng những file hình cũ bằng những file hình mới mà không phan xuân buộc phải hiện đại gì ở mã nguồn. Khi những ảnh cũ được hiện đại bằng bởi ảnh đang rất được se khít. Việc còn sót lại là soát lại.

Bước 3 — Xử lý hiện đại

Để so sánh, đây là hậu quả sau này upload ảnh đúng kích cỡ se khít:

Scaled-images-final-result.

Điều trọng đại nhất là sự upload lại ảnh cũ buộc phải giống tên cũ để không gặp lỗi 404.

Kết luận

Tóm lại, các bạn đã học cách se khít ảnh đúng kích cỡ. Việc này sẽ giảm tài nguyên sử dụng của server, cũng giống tăng tốc độ và hiệu năng trang web. Ưu điểm là không phan xuân buộc phải kiến thức kiến tùy chỉnh trình để thực thiệc việc scaled images.

Các bài đào tạo và giảng dạy liên lạc:

Improving trang web performance: leveraging browser cache

Improving trang web performance: gzip compression

Improving trang web performance: using progressive JPEG images

Improving trang web performance: Enabling Keep-Alive

Improving trang web performance: Using a CDN

Improving trang web performance: minifying CSS, HTML and JavaScript

Sưu Tầm: Internet

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343