Thêm Shutdown , Restart vào menu chuột phải trong Windows 7, 8, 8.1


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343

Thêm Shutdown , Restart vào menu chuột (mouse) phải trong cài đặt , 8, 8.1, huấn luyện thêm Shutdown , Restart vào menu chuột (mouse) phải giúp sức bạn thao tác mau hơn.

Hướng dẫn thêm Shutdown , Restart vào menu chuột (mouse) phải trong cài đặt , 8, 8.1

Đầu tiên khách khàng download file shutdown.zip tại đây về máy vi tính.

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng Cáo
Đặt Banner Quảng cáo, Textlink, Guest Post
Liên Hệ Ngay: 1900636343