Thêm và xóa user trong group dễ dàng trên Ubuntu

Ngay cả khi được coi là 1 trong người dùng Linux kha khá có hiểu biết, bạn rất cũng có thể không đồng đều đều nghĩ về những nhóm (group). Trong nhiều trường thích hợp, các nhóm chủ yếu được hiện ra khi bạn tạo người dùng (user) mới trong qui trình tùy chỉnh thiết lập hệ thống.

Tuy nhiên, khi quản trị hệ thống của chính mình, bạn rất cũng có thể mắc phải tình huống cần thêm user vào một đội. Thật tiện lợi để thêm hoặc xóa user khỏi một đội trên Ubuntu. Nếu bạn chưa hiểu các bước thực hiện, hãy theo dấu bài luận ngay sau đây.

Cách thêm và xóa user trong Linux Ubuntu

  • Những nhóm nào được dùng cho Linux?
  • Thêm user vào nhóm trong Ubuntu
  • Tạo một đội mới trong Ubuntu
  • Gỡ user khỏi nhóm trong Ubuntu
  • Một cách tiện lợi hơn để thêm và xóa user khỏi nhóm

Những nhóm nào được dùng cho Linux?

Nhóm trong Linux đúng ra được coi là 1 trong tập thích hợp các user. Chúng được dùng để vận hành quyền trên một đôi user thay vì sửa đổi chúng trên cơ sở mỗi user. Cần nắm bắt rõ định nghĩa này vì nó được dùng trên tất tật các nền tảng sử dụng hệt như lời khẳng đinh Unix, không những riêng Linux.

Một user cần lệ thuộc ít nhất một đội. Đây là nhóm chính của user đó. Một user rất cũng có thể và thường lệ thuộc những nhóm khác, được coi hệt như lời khẳng đinh các nhóm thứ cấp. Thường có một số lượng giới hạn về con số nhóm mà user rất cũng có thể nằm nằm phí trong đó.

Tất nhiên, các nhóm ko cần là cách độc nhất để coi xem những quyền trong Linux. Để coi xem những quyền trên cơ sở mỗi user, hãy xem chỉ đạo của Kênh Tin TT39 về sự phân quyền truy cập file bằng lệnh chmod.

Thêm user vào nhóm trong Ubuntu

Có hai lệnh bạn cần phải biết lúc muốn thêm user vào một đội trên Linux. Đó là lệnh groups và lệnh usermod. Lệnh groups cũng có thể đồng ý được bạn xem những nhóm ai đang rất được hướng đẫn. Đơn giản chỉ cần có chạy lệnh sau:

groups

Trước khi thêm user vào một đội, bạn nên nhất định là user đó đích thực có tuổi đời. Để làm điều này, bạn rất cũng có thể sử dụng lệnh getent. Để liệt kê tất tật các nhóm, hãy chạy lệnh sau:

getent group

Bạn sẽ thấy một danh sách các nhóm, cũng đúng những user nào được hướng đẫn cho sự đó.

Danh sách các nhóm

Để thêm user vào một đội, sử dụng lệnh usermod. Thông thường, bạn làm điều này với cùng 1 lệnh như sau:

sudo usermod -a -G group username

Với lệnh trên, thay thế group bằng tên của group mình yêu thích thêm user và thay username bằng tên của người dùng. Ví dụ:

sudo usermod -a -G sudo kwouksudo usermod -a -G sudo kwouk

Điều đó sẽ cũng có thể đồng ý được user kwouk sử dụng lệnh sudo. Vì chỉ user trong nhóm đó mới rất cũng có thể sử dụng sudo, nên bạn chỉ cần rất cũng có thể chạy lệnh usermod nếu khách hàng đã làm được trong nhóm đó.

Mặc dù chỉ đạo này tập trung vào Ubuntu, nhưng để thêm user vào một đội trên những bản phân phối khác, bạn rất cũng có thể áp dụng quy trình hao hao.

Tạo một đội mới trong Ubuntu

Đôi khi, các bạn sẽ mắc phải tình huống cần thêm user vào một đội, nhưng nhóm đó không có tuổi đời. Trong trường thích hợp này, các bạn sẽ càng phải tự tạo nhóm, đấy là lúc lệnh groupadd phát huy tầm trọng đại.

Lệnh này rất dễ sử dụng. Đơn giản chỉ cần có chạy nó dưới quyền sudo với tên của group mình yêu thích tạo. Ví dụ:

sudo groupadd newgroup

Tạo nhóm mới

Lệnh trên muốn có mặt một đội được coi hệt như lời khẳng đinh “newgroup”. Có thể không đôi khi bạn cần chạy lệnh này, nhưng việc cài đặt một song phần mềm khăng khăng rất cũng có thể hướng đẫn bạn tạo các nhóm mới. Để thêm user vào một đội bạn vừa tạo, hãy sử dụng quy trình hao hao được nêu ở trên cao.

Lệnh trên sẽ tạo ra một nhóm được gọi là “newgroup”

Gỡ user khỏi nhóm trong Ubuntu

Bây giờ, bạn đã hiểu phương pháp thêm user vào một đội trên Linux, nhưng còn việc xóa họ khỏi một đội thì sao? Điều này rất cũng có thể sự độc đáo trên các bản phân phối Linux, nhưng lạiu đỏ may mắn thay, việc bỏ đi user khỏi một đội trên Ubuntu rất tiện lợi.

Lệnh deluser, quả thật tên thường gọi của chúng, hay được dùng để xóa trọn vẹn một user. Bạn cũng rất cũng có thể sử dụng nó trên Ubuntu để xóa user khỏi một đội, cũng đúng trên các bản phân phối khác ví dụ như Debian, nơi gói này cũng in sẵn. Để xóa user khỏi một đội, sử dụng lệnh theo một đôih sau:

sudo deluser username groupname

Luôn cam kết coi xem kỹ xem tên nhóm đã làm được chưa. Nếu bạn chạy lệnh mà trọn vẹn không có tên nhóm, lệnh sẽ chỉ xóa trọn vẹn user đó. Ví dụ, lệnh sau sẽ xóa user khỏi nhóm sudo.

sudo deluser kwouk sudo

Nếu bạn bỏ mất phần đến cuối “sudo” trong lệnh trên, user có tên “kwouk” sẽ bị xóa trọn vẹn.

Luôn đảm bảo kiểm tra kỹ xem tên nhóm đã có chưa

Tốt nhất nên coi xem xét lại những nhóm mà user đang rất được hướng đẫn. Để làm điều này, chỉ cần có chạy lệnh sau:

sudo groups username

Một cách tiện lợi hơn để thêm và xóa user khỏi nhóm

Rất bao ngời thích sử dụng một công cụ card đồ họa trên Ubuntu để thêm user và xóa họ khỏi các nhóm. Nếu bạn đều đều càng cần làm điều này và không thích làm công việc trên dòng lệnh, phương pháp ngay sau đây rất cũng có thể khiến cho sự của bạn tiện lợi hơn nhiều. May mắn thay, cách này sẽ không những khả năng thực thi mà còn dễ tiến hành.

Để tiến hành việc này, các bạn sẽ càng phải cài đặt gói “gnome-system-tools”, có chứa một đôi hữu ích sự độc đáo.

Ta chỉ chăm lo đến phần mềm “Users and Groups”, nhưng vẫn cần cài đặt tất tật gói. Để làm điều này, hãy chạy lệnh sau:

sudo apt install gnome-system-tools

Bạn sẽ cần phải cài đặt gói “gnome-system-tools”

Đưa ra câu đáp lại Yes cho các lời nhắc, tiếp đến đợi các gói tải xuống và cài đặt . Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi chạy phần mềm Users and Groups.

Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi chạy ứng dụng Users and Groups

Ở phía phía bên trái, các bạn sẽ thấy một danh sách user trên hệ thống. Để thêm và xóa user khỏi nhóm, hãy nhấp vào Manage Groups. Bạn sẽ thấy một danh sách tất tật các nhóm in sẵn trong bản cài đặt Ubuntu của chính mình. Thêm user vào nhóm bằng cách nhấp vào Properties và chọn hộp kiểm gần kề tên của họ. Gỡ user khỏi các nhóm bằng cách bỏ chọn hộp tương ứng.

Để thêm và xóa user khỏi nhóm, hãy nhấp vào Manage Groups

Nguồn gốc Unix có từ trong các năm 1970 và Linux vẫn chưa giảm cải tiến và phát triển cho tới ngày nay. Điều này sẽ không những có tức là Tư vấn phần cứng và năng suất rât tốt. Khi Linux cải tiến và phát triển, ta đã thấy được được vô số phương pháp hơn để vận hành user và quyền.

Ubuntu 19.10 đem lại bạn dạng Gnome 3.32, được thêm kiểm soát quyền phần mềm. Điều này còn cũng có thể đồng ý được bạn sử dụng quyền phần mềm kiểu tổng đài đt mưu trí. Mặc dù tính năng đó vẫn còn đấy ở thời gian sơ khai, nhưng đến cuối nó đã làm được thể khiến cho desktop Linux bảo mật thông tin hơn. Để khám phá những điều mới khác, hãy xem chỉ đạo của Kênh Tin TT39 về những tính năng vượt trội sắp có trong Ubuntu 19.10.

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39