Tiêu chí thay thế (Alternate Criteria) trong Access 2016


Quảng cáo

Truy vấn rất hùng mạnh trong ban ngành dữ liệu nhờ kĩ năng nói rõ dữ liệtăm gia công và đúng hơn. Ngoài những phương pháp sử dụng truy hỏi Kênh Tin TT39 đã lôi kéo ở những bài học trước, bạn còn có thêm thể xem dữ liệu, bản ghi đáp ứng lời xin từ hai điều kiện trở lên bằng phương pháp sử dụng chuẩn mực thay thể bằng.

Bạn rất cũng có thể thêm chuẩn mực thay thể bằng bằng hai cách sau:

  • Sử dụng toán tử OR để kết cấu kết hai bộ chuẩn mực.
  • Sử dụng lưới lập trình kiến thiết truy hỏi, nhưng chứ không phan xuân đề nghị những định các chuẩn mực trên và một dòng, các bạn sẽ tách nó thành nhiều hàng.

Cụ thể mời bạn đọc theo dõi những nội dung dưới đây.

Hãy xem một lấy một ví dụ đơn thuần sử dụng các chuẩn mực thay thể bằng trong 1 truy hỏi. Đầu tiên, mở ban ngành dữ liệu Access của chúng ta, kế đến đây chuyển đến tab Create và nhấp vào Query Design.

Vào tab Create và chọn Query Design để xuất hiện Show Table
Vào tab Create và chọn Query Design để có mặt trên thị trường Show Table

Trong Show Table, chọn bảng muốn truy hỏi, ở đó là tblNhanvien, click đúp chuột (mouse) vào và chọn Close.

Tên các trường của tblNhanvien sẽ hiện lên để bạn chọn
Tên các trường của tblNhanvien sẽ hiện thị lên để bạn chọn

Trong cửa sổ ngó ra phía ngoài bảng, nhấp đúp chuột (mouse) vào tên của khá nhiều trường bạn có lãi xin muốn có mặt trên thị trường trong truy hỏi. Chúng và để có thêm vào lưới lập trình kiến thiết ở địa thế dưới cùng của nền game. Ở đây ta chọn NhanvienID, Ten, Ho, ChucDanh, Dienthoai.

Chọn trường NhanvienID, Ten, Ho, ChucDanh và Dienthoai
Chọn trường NhanvienID, Ten, Ho, ChucDanh và Dienthoai

Bây giờ điều khiển và chỉ định chuẩn mực thay thể bằng trong những hàng sự đối chiếu của trường Ho. Khi chạy truy hỏi này, các bạn sẽ cho hiển thị các chuyên viên có họ là Bui hoặc Vu. 

Nhân viên có họ là 
Nhân viên có họ là “Bui” hoặc “Vu” sẽ hiển thị khi chạy truy hỏi

Thực hiện truy hỏi bằng phương pháp nhấp vào lệnh Run trên tab Design, các bạn sẽ phát hiện kết đúng như này:

Xuất hiện bản ghi thông tin nhân viên có họ theo như tiêu chí thay thế
Xuất hiện bản ghi thông tin chuyên viên có họ theo như chuẩn mực thay thể bằng

Nếu muốn áp dụng chuẩn mực thay thể bằng trong vô kể trường thì bạn thêm điều kiện vào các hàng sự đối chiếu cho trường tương ứng. Bây giờ, thử thêm một chuẩn mực thay thể bằng khác, ngoài các chuyên viên có họ là Vu hoặc Bui, ta bổ sung thêm điều kiện có chức vụ công chuyện là Biên dịch.

Thêm 
Thêm “Biendich” vào trường Chucdanh để mang thêm bản ghi

Kết quả trả về:

Kết quả bao gồm nhân viên họ 
Kết quả bao gồm chuyên viên họ “Vu”, “Bui” và chuyên viên có chức vụ “Bien dich”

Bài trước: Truy vấn Tham số (Parameter Query) trong Access 2016

Bài tiếp: Chuẩn hóa ban ngành dữ liệu trong Access – Mối quan hệ giữa các bảng

Sưu Tầm: Internet – Kênh Tin: TT39

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Quảng cáo